روسای محترم تشکل های وابسته به اتاق
با سلام
خواهشمند است دستور فرمائید آگهی ذیل به اعضاء محترم تشکل اطلاع رسانی شود :
به اطلاع عمومی فعالین اقتصادی سراسر کشور میرساند کلیه وب سایت ها و مبادی اطلاع رسانی (از جمله شبکه های اجتماعی) که مبادرت به ثبت نام یا عضو گیری برای اتاق مشترک بازرگانی ایران و امریکا می نمایند جعلی ، غیر قانونی و با انگیزه سود جویی میباشد . تاکنون هیچ گونه اقدامی در راستای تا"سیس این اتاق از جانب اتاق ایران صورت نگرفته است . و هر گونه اطلاع رسانی در این خصوص صرفا" از طریق وب سایت رسمی اتاق ایران به آدرس اینترنتی www.iccima.ir معتبر میباشد .لطفا جهت دریافت فهرست اتاق های مشترک قانونی به امور بین الملل اتاق ایران مراجعه فرمایید .
                                                                                                هومن حاجی پور -معاون تشکل ها


                                                                                         

اخبار و اطلاعیه ها
    
                                                                                                                               

                 

فرم ارتباط با مااطلاعات تماس

 آدرس: کرمان-خیابان،استقلال کوچه ۱۲ دفتر تشکلهای اتاق بازرگانی
info [at] aspkr [dot] ir
۳۲۵۳۵۲۶۶  ۳۲۵۳۵۲۶۶ 100032441036 aspkr@