قابل توجه شرکتهای پخش استانی
1-خودرو بنام شرکت باشد نه شخص حقیقی
2- ارائه مدارک مالکیت خودرو کارت و سند
3-اساسنامه شرکت
4- آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی
5- عدم خلافی
6- درخواست با امضاء بالاترین مقام شرکت
7- فقط برای شرکتهایی که در استان کرمان به ثبت رسیده اند .
8- شماره پلاک خودرو پلاک استان کرمان باشد .

اخبار و اطلاعیه ها
    
                                                                                                                               

                 

فرم ارتباط با مااطلاعات تماس

 آدرس: کرمان-خیابان،استقلال کوچه ۱۲ دفتر تشکلهای اتاق بازرگانی
info [at] aspkr [dot] ir
۳۲۵۳۵۲۶۶  ۳۲۵۳۵۲۶۶ 100032441036 aspkr@