بنام حضرت دوست

انجمن صنعت پخش کرمان در نظر دارد به منظور ارتقاء سطح دانش فروشندگان شرکت‌های عضو کلاس‌های آموزشی برگزار کند.

این کلاس‌ها تا تشکیل مدرسه فروش به صورت متناوب در روزهای جمعه با استفاده از اساتید مجرب پروازی از تهران تشکیل می‌گردد، قرار است اولین دوره این کلاس‌ها در روز جمعه 23 مرداد ماه در هتل جهانگردی برگزار گردد و تعداد محدودی از فروشندگان اعضاء پذیرفته می‌شوند.

خواهشمند است برای ثبت نام به سایت انجمن مراجعه و مبلغ 1.000.000 ریال به ازای هر نفر به حساب جاری 0100757663004 بانک صادرات بنام انجمن شرکتهای پخش و فیش مربوطه را جهت رزرو جا و تهیه غذا به خانم پورچنگیز تحویل یا به فکس 32457916 ارسال فرمایید.

(ضمنا در پایان گواهینامه شرکت در دوره اعظا خواهد شد)

اخبار و اطلاعیه ها
    
                                                                                                                               

                 

فرم ارتباط با مااطلاعات تماس

 آدرس: کرمان-خیابان،استقلال کوچه ۱۲ دفتر تشکلهای اتاق بازرگانی
info [at] aspkr [dot] ir
۳۲۵۳۵۲۶۶  ۳۲۵۳۵۲۶۶ 100032441036 aspkr@