باتوجه به اينكه روز پنجشنبه مورخ 95/12/05 انتخابات اعضاي هيات هاي حل اختلاف كارگري و كارفرمايي در محل اداره كار برگزار ميگردد، لذا خواهشمند است براي شركت در مراسم فوق و انتخاب نماينده كارفرما مدارك ذيل را تا پنجشنبه 95/11/28 به دبير خانه انجمن تحويل فرماييد . 


مدارک مورد نیاز: 

  • كپي ليست بيمه
  • نامه معرفي نماينده با كپي كارت ملي
  • درخواست شركت درجلسه رأي گيري

                                                                      

شايان ذكر است با توجه به اهميت موضوع و حضور نماينده شركتهاي پخش در هيأت هاي مذكور خواهشمند است در اين مورد اقدام و تسريع بعمل آيد.

 

 

باتشكر انجمن صنفي شركتهاي پخش استان كرمان

اخبار و اطلاعیه ها
    
                                                                                                                               

                 

فرم ارتباط با مااطلاعات تماس

 آدرس: کرمان-خیابان،استقلال کوچه ۱۲ دفتر تشکلهای اتاق بازرگانی
info [at] aspkr [dot] ir
۳۲۵۳۵۲۶۶  ۳۲۵۳۵۲۶۶ 100032441036 aspkr@