با سلام ، به اطلاع کلیه شرکت های عضو انجمن صنعت پخش می رساند ، جهت بررسی مشکلات بیمه خود روز چهارشنبه مورخ 1395/08/12 ساعت 10:00 به اتاق بازرگانی سالن شماره 2مراجعه نمایید.

اخبار و اطلاعیه ها
    
                                                                                                                               

                 

فرم ارتباط با مااطلاعات تماس

 آدرس: کرمان-خیابان،استقلال کوچه ۱۲ دفتر تشکلهای اتاق بازرگانی
info [at] aspkr [dot] ir
۳۲۵۳۵۲۶۶  ۳۲۵۳۵۲۶۶ 100032441036 aspkr@