به نام خدا

اعضای محترم انجمن شرکتهای صنعت پخش استان کرمان

با سلام

احتراما به منظور بررسی مشکلات مالیاتی پخش ها قرار است جلسه ای با حضور مسئولین سازمان امور مالیاتی و اتاق بازرگانی کرمان برگزار گردد.

لذا آن دسته از اعضاء محترم انجمن که مشکل مالیاتی اعم از عملکرد، ارزش افزوده ، حقوق و تکلیفی دارند مستندات خود را به دبیرخانه انجمن ارسال تا در جلسه فوق مطرح گردیده و در حد توان  در رفع مشکلات مالیاتی آنان اقدام گردد.

با تشکر

انجمن شرکتهای صنعت پخش استان کرمان

اخبار و اطلاعیه ها
    
                                                                                                                               

                 

فرم ارتباط با مااطلاعات تماس

 آدرس: کرمان-خیابان،استقلال کوچه ۱۲ دفتر تشکلهای اتاق بازرگانی
info [at] aspkr [dot] ir
۳۲۵۳۵۲۶۶  ۳۲۵۳۵۲۶۶ 100032441036 aspkr@