مديران محترم عامل شركتهاي پخش استاني

          مديران محترم شعب شركتهاي پخش سراسري

           باسلام
احترامأ همانطور كه استحضار دارند اين انجمن جهت متمركز نمودن انبار و اداري شركتهاي پخش در يك جاي معين و به منظور كاهش هزينه ها و رفع مشكل تردد كاميون ها مصمم است با همكاري شركتهاي محترم نسبت به اخذ زمين مناسب و ايجاد شهرك پخش در شهر كرمان اقدام نمايد. دراين راستا مكاتبات و مراجعات مستمر با استاندار محترم كرمان معاونت عمراني استانداري و سازمان صنعت معدن وتجارت استان بعمل آمده كه اين اقدام موجب جلب نظر و موافقت مسئولين استان گرديده لذا توافق گرديده كه زمين مورد نظر در شهرك خضراء واقع در جاده تهران مبدأ ورودي شهر كرمان كه زير ساختهاي لازم مانند خيابان كشي *آب*برق *گاز و امكانات مخابراتي در آن آماده است به شركتها واگذار گردد.
لذا خواهشمند است دستور فرمائيد متراژ زمين مورد نياز خود را طي درخواستي كه به مهر و امضاي مقام مسئول رسيده باشد مكتوب و هر چه سريعتر جهت جمع بندي و اقدام بعدي به دفتر انجمن به نشاني:كرمان-خيابان هزارويكشب-كوچه16-پلاك8 و تلفكس:32457916-034 ارسال فرماييد.

                                                                                                                                                                   باسپاس فراوان
                                                                                                                                               

اخبار و اطلاعیه ها
    
                                                                                                                               

                 

فرم ارتباط با مااطلاعات تماس

 آدرس: کرمان-خیابان،استقلال کوچه ۱۲ دفتر تشکلهای اتاق بازرگانی
info [at] aspkr [dot] ir
۳۲۵۳۵۲۶۶  ۳۲۵۳۵۲۶۶ 100032441036 aspkr@