بسمه تعالی
احتراماً به استحضار میرساند سازمان مدیریت صنعتی با سابقه چندین ساله در حوزه آموزشی ، مشاوره و تحقیق به عنوان عامل پیش برنده در راستاي
توسعه ظرفیت هاي منابع انسانی ، ارتقاء سطح علمی مدیران ، کارشناسان و دانشجویان با روشها و متدهاي روز دنیا در جنوب شرق کشور فعالیت می نماید.
نموده است که شرح « آخرین اصلاحات قوانین مالیاتی و آئین نامه هاي اجرایی » در این راستا این مرکز اقدام به برگزاري سمینار کارگاهی
برگزاري آن در ذیل آمده است.
موجب افتخار است شاهد حضور جنابعالی و شرکت محترمتان باشیم. مدیرعامل
عبدالرضا تحسینی
زمان برگزاري : 15 مهرماه 1395 ساعت برگزاري : پنجشنبه 08:00 الی 16:00
همراه با اعطاي گواهینامه معتبر مدت زمان سمینار: 8 ساعت
مدرس دوره : آقاي علیرضا فلاح میرزایی
-1 عضو شوراي راهبردي نظام مالیاتی کشور 4- دادیار دادستان انتظامی مالیاتی
-2 رئیس اسبق هیئت عالی انتظامی مالیاتی 5- عضو هیات عالی انتظامی مالیاتی
-3 دادستان اسیق انتظامی مالیاتی 6- کارشناس و کارشناس ارشد و رئیس امور مالیاتی
محتواي دوره :
ذکر کلیات قانون مالیات هاي مستقیم
شرح منابع مالیاتی و پایه هاي مالیاتی
نحوه محاسبه مالیات بر شرکتها
شرح مهمترین معافیت هاي مالیاتی
مالیات هاي تکلیفی
مراحل رسیدگی، صدور برگ تشخیص و قطعیت مالیات
ضمانت اجراي مربوط به تخلف از تنظیم اظهارنامه و صورت هاي مالی
ضمانت اجراي مربوط به مالیات هاي تکلیفی
چگونگی رسیدگی و حل اختلاف مالیاتی مودیان
تطبیق مالیات هاي تکلیفی با مندرجات اظهارنامه
شرح مهمترین موضوعات راجع به مالیات هاي تکلیفی
حل اختلاف مالیاتی با آخرین اصلاحات قانون
دلایل عدم بخشودگی مالیات هاي تکلیفی در قانون مالیات
زمان پرداخت مالیات هاي تکلیفی با توجه به قانون مالیات ها
V.A.T مالیات هاي مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده
آشنایی با قوانین مالیات بر ارزش افزوده همراه با پرسش و پاسخ
آدرس : کرمان – بلوار جمهوري اسلامی – چهارراه شفا – بلوار فارابی – نبش فارابی 5 – سازمان مدیریت صنعتی استان کرمان
0343 2439073 و 09305993229 شما ره فکس : 0343 2445609 – شماره تلفن : 5
www.imikerman.ir : وب سایت
شهریه دوره به ازاي هر نفر 1,950,000 ریال
5041 بانک رسالت به نام شرکت خدمات مالی حساب آزما پویش -7210-3894- 380 و یا شماره کارت 4048 -3328184- ( شماره حساب 2
کرمان)
پیوست ها:
فایلاندازه فایلدانلود ها
دانلود این فایل (فاکس دوره (Autosaved).pdf)فاکس دوره (Autosaved).pdf87 kB368

اخبار و اطلاعیه ها
    
                                                                                                                               

                 

فرم ارتباط با مااطلاعات تماس

 آدرس: کرمان-خیابان،استقلال کوچه ۱۲ دفتر تشکلهای اتاق بازرگانی
info [at] aspkr [dot] ir
۳۲۵۳۵۲۶۶  ۳۲۵۳۵۲۶۶ 100032441036 aspkr@