به اطلاع میرساند سومین کنفرانس انجمن صنعت پخش ایران در روزهای سوم و چهارم مهر ماه در محل مرکز همایشهای صدا و سیمای جمهوری اسلامی بر گزار میگردد.
هزینه شرکت در این کنفرانس ۶۰۰۰۰۰۰ ریال برای اعضای انجمن با معرفی دبیرخانه در صورت مشارکت گروهی ۴۰ درصد تخفیف و برای مشارکت فردی ۳۰ درصد تخفیف در نظر گرفته شده است.
از کلیه مدیران و کارکنان شرکتهای عضو دعوت به عمل می آید تا در این کنفرانس ترجیحا به صورت گروهی شرکت نمایند .
مباحث کنفرانس برای همه پخشها مفید است .
با خانم رحمتی تلفن ۳۲۴۵۷۹۱۶ هماهنگ فرمائید .

اخبار و اطلاعیه ها
    
                                                                                                                               

                 

فرم ارتباط با مااطلاعات تماس

 آدرس: کرمان-خیابان،استقلال کوچه ۱۲ دفتر تشکلهای اتاق بازرگانی
info [at] aspkr [dot] ir
۳۲۵۳۵۲۶۶  ۳۲۵۳۵۲۶۶ 100032441036 aspkr@