جلسه مجمع عمومی انجمن صنعت پخش کرمان مورخ 1395/06/17 با حضور اکثریت اعضا در محل هتل جهانگردی کرمان برگزار شد.
اخبار و اطلاعیه ها
    
                                                                                                                               

                 

فرم ارتباط با مااطلاعات تماس

 آدرس: کرمان-خیابان،استقلال کوچه ۱۲ دفتر تشکلهای اتاق بازرگانی
info [at] aspkr [dot] ir
۳۲۵۳۵۲۶۶  ۳۲۵۳۵۲۶۶ 100032441036 aspkr@