بيمه عمر و سرمايه گذاري(طرح زندگی وتأمین آتیه)

(شرکت سهامی عام)

                                                                                                                                   

 بیمه عمر و سرمایه گذاری وسیله ای مناسب از جهت کسب"آرامش خیال امروز"  و "رفاه زمان بازنشستگی" و نیز  "تامین پشتوانه مالی بازماندگان" می باشد.

 

بیمه عمر و سرمایه گذاری یکی از پرطرفدارترین بیمه های عمر در جهان است که با اضافه نمودن یک برنامه سرمایه گذاری سیستماتیک به بیمه عمر بلند مدت، روز به روز طرفداران بیشتری را در اکثر کشورها به خود جلب می نماید.بیمه عمر و سرمایه گذاری قرارداد بیمه ای است که علاوه بر پرداخت سرمایه فوت قید شده در بیمه نامه به بازماندگان، امکانات فوق العاده و متنوع پوششهای بیمهای در زمان حیات و همچنین  سرمایه گذاری را نیز برای شخص فراهم میسازد.

با خرید بیمه عمر و سرمایه گذاری کارآفرین،به مجموعه ای از امکانات کم نظیر کاربری بیمه درجهان دسترسی خواهید یافت. انتخاب امروز شما موجب تامین مالی خانواده و بهره مندی از بهترین بازارهای سرمایه گذاری در ایران خواهد شد،ضمن اینکه با پیشرفت مداوم وسالیانه سرمایه بیمه عمر کارآفرین، به گونه ای همگون با تورم، شما طرحی ارزشمند را چه برای امروز وچه برای فرداهای خانواده خویش برگزیده اید.

مزایای این طرح را می توان در سه بخش کلی دسته بندی نمود:

 • مزایای بیمه عمر
 • مزایای جانبی بیمه عمر
 • مزایای سرمایه گذاری

 

 • تامین خاطر و آرامش خیال:

     همگی ما تصویری از آینده را تجسم می نماییم که در آن رفاه و امنیت مالی خانواده خویش که خواسته قلبی برای همه ماست درخشش می نماید.آنچه مارا در رسیدن به این هدف نائل می نمایدحاصل دسترنج و تلاش ماست در طول سالیانی که در پیش رو داریم.اگر این سالیان و آنچه حاصل گذر زمان است آنقدر که ما انتظار داریم به درازا نینجامدجبران آن باچه کسی است؟ بیمه عمر مناسب ، تصویری را که ما از آینده تجسم می نماییم جاودانه می نماید.آسودگی وآرامش خاطر از رفاه و تامین خانواده ما حداقل حاصل آن است که خود به تنهایی از ارزش والایی برخوردار است.

 • دسترسی فوری به پول نقد:

   در شرایط ناگوار ماهیت نقدی بودن این سرمایه گذاری به همراه سرمایه بیمه عمر حائز اهمیت می باشد.بدون قید و بندهای ناشی از ضوابط مالیاتی و انحصار وراثت سرمایه مذکور می تواند در تامین مخارج بازماندگان و پوشش دادن مشکلات مالی خانواده به گونه ای موثر راهگشا بوده و تا زمانیکه بازماندگان خود را باشرایط جدید وفق دهند،به خوبی ایفای نقش نماید.

 • شرکت بیمه کارآفرین پس از دریافت اسناد و مدارک مورد نیاز و اطمینان ازصحت آنها حداکثر ظرف مدت 10 روز تعهدات خود را انجام خواهد داد.
 • سرمایه بیمه عمروسرمایه گذاری همواره به هر میزان از معافیت مالیاتی برخوردار است و مبلغ قابل پرداخت در صورت فوت،به ذینع شما،تابع قانون ارث نخواهد بود.
 • تعیین ذینفع به سلیقه خود شما:

   در بیمه عمروسرمایه گذاری شما شخصاً قادر هستید به انتخاب خود تعیین نمایید که چه کسانی و هرکدام به چه میزان می توانند از مزایای این بیمه نامه استفاده نمایند،حال اینکه در مورد سایر اموال و داراییها این امر با محدودیت های قانونی مواجه است.

 • تخصیص اندوخته حاصل از بیمه عمروسرمایه گذاری به دیگری:

    در بیمه عمروسرمایه گذاری شما می توانید اندوخته حاصل از سرمایه گذاری را بنا بر میل خود و آنگونه که تمایل دارید به شخص دیگری تخصیص دهید.

 

 • معافیت مالیاتی:
 • مطابق ماده 136 قانون مالیاتهای مستقیم سرمایه بیمه عمر و نیز اندوخته حاصل از سرمایه گذاریهای صورت گرفته،تماماً از پرداخت مالیات معاف می باشند.
 • نظر به ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم بند(2-ج) مبالغ پرداختی از بابت بیمه عمر می توانند جزء هزینه های قابل قبول مؤسسات از نظر مالیات به حساب آیند.

بیمه عمر و سرمایه گذاری  شرکت بیمه کارآفرین کاملاً انعطاف پذیر بوده ،به گونه ای منطبق بر شرایط و نیازهای شما طراحی گشته  و درطی مدت اعتبار بیمه نامه می تواند همراه و همگون با نیازهای شما تغییر یابد،بدون آنکه برخلاف بیمه های عمر متداول نیازی به فسخ آن باشد.

مزایای ویژه و منحصربه فرد این بیمه نامه عبارتنداز:

 • انعطاف پذیری در نحوه پرداخت حق بیمه:
 • چنانچه بیمه شده تمایل به افزایش و یاکاهش حق بیمه داشته باشدمی تواند تغییرات موردنظر خویش را برخلاف دیگر بیمه های عمر اعمال نماید.
 • بیمه شده قادر است که حق بیمه عمروسرمایه گذاری را که پرداخت می نماید،هرساله تعدیل نماید.این امر دارای دو مزیت است:
 • با تعدیل حق بیمه پرداختی می توان سرمایه اصلی بیمه عمر،که همان سرمایه فوت می باشد راتعدیل نمود.تعدیل بدان معنی است که سرمایه بیمه عمر هرسال نسبت به سالهای پیشین افزایش می یابدوبا گذشت زمان ودرنظر گرفتن تورم ارزش آن روز به روز نگاه داشته می شود.
 • با تعدیل حق بیمة پرداختی بصورت مستمر اندوخته حاصل ازسرمایه گذاری نیز پیشرفت مناسبتری داشته وبه گونه ای قابل توجه افزایش خواهدیافت.
 • افزایش سرمایه اصلی بیمه عمر(سرمایة فوت)

      این نکته حائز اهمیت است که گاهاً بدلیل بوجودآمدن پاره ای از تغییرات درساختار خانواده خویش،ایشان نیاز بیشتری به تامین مالی خواهند داشت،این امر می تواند به طور مثال به واسطه پیوستن عضوی جدید به اعضای خانواده ما تحقق یابد.

چنانچه بیمه شده به دلایلی مایل باشد خانواده خویش را از تامین مالی بیشتری برخوردار سازد، می تواند سرمایه بیمه عمرخویش را افزایش دهد،بدون آنکه برخلاف دیگر بیمه های عمر نیازی به بازخرید بیمه نامه فعلی و اخذ قراردادجدیدی باشد.

 • تعدیل سرمایه بیمه عمر:

      بیمه شده می تواند نرخ تعدیل سرمایه بیمه عمر خویش را افزایش دهد.اهمیت افزایش نرخ تعدیل سالانه هنگامی آشکار میگرددکه پیشرفت و رشدبیشتر سرمایه بیمه عمر به منظور مقابله با تورم مدنظر باشد.پیشرفت همگون و مناسب سرمایه بیمه عمر با تورم،ارزش آن را همواره به روز نگاه می دارد.

این درحالی است که اگر سرمایة بیمه های عمر متداول درحال حاضر برای خانواده تاحدودی کارگشا باشد باانتخاب نرخ تعدیل سرمایة فوت مناسب، در آینده نیز پس از گذشت چندسال این مبلغ به اندازه امروز کارگشاخواهد بود.

 • کاهش سرمایة بیمه عمر و یا تقلیل نرخ تعدیل :

     درصورتیکه بیمه شده تمایل به کاهش سرمایة بیمه عمر و یا تقلیل نرخ تعدیل سرمایه بیمة عمر داشته باشد،در تدوین شرایط منطبق بر میل خویش مخیل خواهدبود.بیمه شده همچنین می تواند نرخ تعدیل سرمایة بیمة عمر را برابر صفر منظور نماید.

 • مزیت ویژه در پرداخت سرمایة فوت و اندوختة بیمه نامه :

      بیمه کارآفرین علاوه براینکه درصورت فوت بیمه شده سرمایه فوت را پرداخت می نماید، اقدام به پرداخت تمامی اندوختة حاصل از سرمایه گذاری های صورت گرفته  نیزمی نمایدکه این مزیت در بیمه نامة سایر شرکت های بیمه موجود نمی باشد.

 

 • پوشش بیمه تکمیلی فوت ناشی از حادثه:

   در صورت فوت بیمه شده در اثر هر نوع حادثه ای (متاسفانه آمار بالایی از مرگ و میر مختص حوادث رانندگیست) ، سرمایه فوت بیمه عمر تا چهار برابر افزایش می یابد.

 • پوشش بیمه تکمیلی معافیت از پرداخت حق بیمه(ازکارافتادگی):

         در صورت ازکارافتادگی دائم وکامل بیمه شده تاپیش از سن 60 سالگی شرکت بیمه کارآفرین حق بیمه ها راتا پایان مدت قرارداد متقبل شده واز جانب بیمه شده پرداخت خواهد کرد وبرنامه بیمه عمروسرمایه گذاری همانند گذشته وبه همان منوال به قوت خود باقی خواهد ماندو ادامه خواهد یافت.

 • پوشش امراض خاص:

این پوشش بیمه شده رادربرابرپنج بیماری شایع و هزینه بر، بیمه کرده ودر صورت ابتلای شخص بیمه شده به یکی از این بیماریها، بیمه کارآفرین 30 درصد از سرمایه فوت شخص راحداکثر تا سقف000/000/300ریال متقبل خواهد گردید.

   این بیماریها عبارتند از :

 • سکته قلبی
 • سکته مغزی
 • انواع سرطانها(به استثنای سرطان پوست خوش خيم)
 • پیوند اعضاء اصلی بدن
 • عمل جراحی کرونر وقلب باز
 • سرمایه گذاری مناسب

بیمه عمروسرمایه گذاری کارآفرین بیمه ای است که همزمان با بیمه نمودن عمرشما امکانات متنوع سرمایه گذاری منابع حق بیمه وپرداخت های شما رادر سبد سرمایه گذاری خود متشکل از بازار بورس وسایر بازارهای سرمایه گذاری،در دسترس شما قرارمی دهد تادر هر زمان وبه انتخاب شمااز منابع یاد شده بهره مند شوید.

v   دسترسی به اندوخته حاصل از سرمایه گذاری:

حساب اندوخته بیمه عمروسرمایه گذاری کارآفرین همانند حساب بانکی بیمه شده می باشد و بیمه شده می تواندهر گاه که مایل باشد از اندوخته خویش برداشت نماید.در دیگر بیمه های عمرو پس انداز، اندوخته حاصل تا پایان مدت بیمه نامه در دسترس نخواهد بودو بیمه شده نمی تواند بنا به میل خویش از آن استفاده نماید.

 • دریافت وام:

بیمه شده می تواندازسال سوم به بعد معادل 90درصدموجودی حساب اندوخته خویش  وام دریافت نماید.

 • شمابه صورت واقعی درسرمایه گذاری های بیمه کارآفرین سهیم خواهید بود:

 

 

 • ضمانت سودآوری:

شرکت بیمه کارآفرین حداقل معادل 18درصدسود رابه مدت 5 سال وبصورت علی الحساب تضمین می نماید.این حداقل نرخ سود تضمینی اندوخته ای معادل آنچه دیگر بیمه های عمروپس اندازدر پایان قراردادپرداخت می نمایندراحاصل می نماید،ضمن آنکه با تحقق به سود های بالاتر اندوخته حاصل از بیمه عمروسرمایه گذاری شما،سرمایه ارزشمندتری رادردسترستان قرارخواهد داد.

این نکته در مقایسه بادیگر بیمه های عمر و سرمایه گذاری حائزاهمیت است که 18        درصد حداقل تضمین و بصورت علی الحساب خواهد بود.

 • مهمترین وجه این سرمایه گذاری ضمانت سود آوری ان از جانب بیمه است. بازده این سرمایه گذاری بصورت مستقیم مرتبط با بازده سرمایه گذاری شرکت بیمه کارآفرین می باشد.

مشارکت بیمه کارآفرین ازسودهای حاصل ازسرمایه گذاری های صورت گرفته تنها10درصدمی باشدو90درصدباقیمانده به حساب اندوخته  بیمه عمربیمه شده منظورمی گردد.این درحالی است که قسمت عمده سودهای حاصل عاید بیمه شده خواهد گردید و وی بصورت واقعی در سرمایه گذاری های شرکت بیمه کارآفرین سهیم خواهید بود.

سود دوران مشارکت نیز پایان هر سال بحساب بیمه گذاران منظور می گردد.

 • مطمئن،بدون ریسک ومعاف از مالیات :

با درک این واقعیت که غالب ما مایل به سرمایه گذاری سیستماتیک برای آینده خود و خانواده مان هستیم، لیکن اغلب آن را بصورت سیستماتیک انجام نمی دهیم و اگر هم بخواهیم آن را انجام دهیم با مسائل گوناگون مواجه خواهیم شد که انجام آن را بسیار دشوار می نماید،تحت این شرایط بیمه تمامی این وظایف را بر عهده گرفته و از جانب ما اقدام به سرمایه گذاری مطمئن ، بدون ریسک و معاف از مالیات می نماید.

 • بیمه مستمری و بازنشستگی :

در زمان شروع و پایان بیمه ، بیمه شده می تواند با درخواست کتبی  از بیمه گر به جای دریافت یکجای سرمایة  اندوختة بیمه خویش ، به صورت یکجا، آن را تبدیل به یکی از انواع بیمه های مستمری نماید.

فاکتورهای سنجش میزان بازنشستگی در بیمه کارآفرین عبارتند از:

 • میزان حق بیمه انتخابی شخص
 • مدت قرارداد شخص
 • شرایط اقتصادی در آن سال( با افزایش نرخ صندوق بازنشستگی مبلغ مستمری اشخاص متعاقبا افزایش خواهد یافت.)

 

 • پشتوانه و اعتبار مالی شرکت بیمه کارآفرین

     قطعا حصول اطمینان از اعتبار مالی بیمه گر بیمة عمر در ایران، همانند دیگر نقاط جهان از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. شرکت بیمه کارآفرین ، علاوه بر پشتوانه قوی مالی خود و استفاده از اعتبار مؤسسات گروه بانک کارآفرین، همانند دیگر مؤسسات بیمه تحت نظارت و کنترل بیمه مرکزی ایران قرار دارد. 50 درصد حق بیمه های پرداخت شده توسط بیمه شده، نزد بیمه مرکزی ایران بیمه اتکایی خواهند بود.ضمن آنکه بطور اصولی بخشی از ریسک این طرح بیمه ای همانند دیگر طرح های بیمه ای به مؤسسات معتبر بیمه گران اتکائی بین المللی منتقل خواهد شد.

 چنانچه این مختصر، انگیزه کافی را به منظور انجام یک برنامه ریزی مالی بلندمدت که آرامش خیال امروز، رفاه فردا و پشتوانه مالی بازماندگان، پیام واقعی آن است، در شما ایجاد کرده باشد باعث امتنان خواهد بود تا با شما در جهت تحقق این برنامه ریزی همکاری و همیاری نماییم.

                                                                                                                                                                                                                                                                         باسپاس از شما                                                                                                                                    كارشناس ومشاوربيمه: خانم مبینا مژدگانی

  تلفکس مرکز مشاوره بیمه ای : 034.32472439-034.32477412

آدرس :کرمان،خیابان شهید بهشتی ،نبش بهشتی 8، ساختمان اطلس ، طبقه 7

Email:این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 

Karafarin Insurance Co.          

اخبار و اطلاعیه ها
    
                                                                                                                               

                 

فرم ارتباط با مااطلاعات تماس

 آدرس: کرمان-خیابان،استقلال کوچه ۱۲ دفتر تشکلهای اتاق بازرگانی
info [at] aspkr [dot] ir
۳۲۵۳۵۲۶۶  ۳۲۵۳۵۲۶۶ 100032441036 aspkr@