بـســمه تعالـي

 اساسنامه انجمن شرکت‌های صنعت پخش استان کرمان

فصل اول ـ کلیات

ماده 1ـ اهداف و موضوع فعالیت:

به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی اعضاء که خود متضمن حفظ منافع جامعه نیز میباشد،انجمن شرکتهای صنعت پخش کرمان تشکیل میگردد تا شرکتهای توزیع کننده کالاهای مصرفی پرگردش، مانند غذائی، دارویی، لوازم مصرفی پزشکی،آرایشی، بهداشتی، شوینده و مانند آن را در جهت نیل به اهداف مشروحه ذیل در سطح استان کرمان تحت پوشش قرار دهد.

1-1)حفظ حمایت و توسعه صنعت پخش در سراسر استان.

2-1)تبادل نظر بین اعضاء در جهت استقرار نظام مدون ،مطلوب و صحیح توزیع و تدوین استاندارهای لازم جهت صنعت پخش.

3-1)تبادل نظر بین اعضاء در ارتباط با سازمانها و نهادهای دولتی در امر پیشبرد مطلوب توزیع کالا و حل مشکلات مربوطه.

4-1)اظهار نظر کارشناسی و مشورت با ادارات دولتی و سازمانهای خصوصی در رابطه با تهیه دستورالعمل ،آیین نامه ها و مقررات مربوطه به شرکتهای توزیع کننده و همچنین معرفی اعضاء به وزارتخانه ها و سازمانهای مختلف جهت استفاده از خدمات و تسهیلات مورد نیاز.

5-1)ایجاد امکانات آموزشی لازم در جهت ارتقاء سطح دانش سازمانی و فردی شرکتها و افراد مرتبط با صنعت پخش از طریق تشکیل دوره های آموزشی،تهیه مقاله،انتشار کتاب و بوروشورهای تخصصی و تشکیل سمینارها.

6-1)کوشش در جهت جلوگیری از رقابتهای ناسالم و فراهم آوردن زمینه های رقابت سازنده بین آنها.

7-1)فراهم آوردن فرصت و امکانات لازم برای اعضاء به منظور ایجاد ارتباط، تفاهم و نیز مبادله اطلاعات و تجربیات با یکدیگر و ارائه خدمات مشورتی به اعضاء.

     

8-1)ایجاد یک مرکز اطلاع رسانی به منظور کسب و طبقه بندی و پردازش اطلاعات مربوطه به استاندارها، مشتریان و پیشرفتهای علمی و تکنولوژی مرتبط با صنعت پخش از طریق ارتباط تنگاتنگ با مراکز بانکهای اطلاعاتی در سطوح داخلی و بین المللی و نیز برقراری ارتباط نزدیک میان صنعت پخش با دانشگاهها، موسسات و مراکز علمی پژوهشی و نیز هدایت و ارتقاء سطح علمی اعضاء از طریق تشکیل سمینارها و دوره های آموزشی در رابطه با صنعت پخش.

9-1)تبادل نظر بین اعضاء جهت بهبود وضعیت پرسنل صنعت پخش و کوشش در تدوین تعاریف و طبقه بندی مشاغل و تلخیص و تجزیه و تحلیل حقوق و مزایای سطوح شغلی صنعت پخش و ارایه گزارشات تحلیلی لازمه به اعضاء.

10-1)همکاری در جهت اخذ تسهیلات اعتباری و مالی برای اعضاء.

11-1)ایجاد ارتباط با تشکلها و سازمانهای مرتبط قانونی.

12-1)داوری،حکمیت و سعی در ایجاد حسن تفاهم و تشریک مساعی بین اعضاء،تامین کنندگان و مشتریان ورفع اختلافات آنان.

13-1)فعالیت برای جذب و مشارکت شرکتهای پخش واجد شرایط جهت عضویت در انجمن.

14-1)تلاش و پیگیری برای انجام کلیه اموری که به نحوی از انحاء با صنعت پخش در ارتباط قرار میگیرد. 

ماده 2ـ نام:

انجمن شركتهاي صنعت پخش استان کرمان

ماده 3ـ هویت:

انجمن شركتهاي صنعت پخش استان کرمان که در این اساسانامه اختصاراً "انجمن" نامیده می‌شود، در اجرای بند (ک) ماده (5) قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (مصوب 15/12/1369 و اصلاحیه 15/9/1373) و ماده 5 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و با موافقت و نظارت اتاق ایران تشکیل می‌شود و دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل می‌باشد و بصورت صنفی، حرفه‌ای، تخصصی، غیرسیاسی و غیرانتفاعی فعالیت می‌نماید.

ماده 4ـ تابعیت:

تابعیت "انجمن" ایرانی است.

ماده 5ـ اقامتگاه:

اقامتگاه قانونی "انجمن" دركرمان می‌باشد.

تبصره: تعیین محل دفتر مرکزی "انجمن" از اختیارات هیأت مدیره می‌باشد.

در صورت تغییر اقامتگاه قانونی "انجمن" مراتب در روزنامه کثیرالانتشار منتخب آگهی می‌شود و نیز کتباً به اطلاع اتاق بازرگاني صنايع ، معادن و كشاورزي كرمان خواهد رسید.

ماده 6ـ حوزه فعالیت:

حوزه فعالیت "انجمن" سراسراستان كرمان است.

ماده مدت فعالیت:

مدت فعالیت "انجمن" از تاریخ ثبت در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نامحدود است.

فصل دوم ـ وظایف و اختیارات

ماده 8ـ وظایف و اختیارات "انجمن" عبارتند از:

8-1- تلاش برای ساماندهی در خصوص توزيع عادلانه كالا ، حمايت از حقوق مصرف كنندگان و توليدكنندگان و ساماندهي شركتهاي پخش

8-2- کسب اطلاعات مربوط به عرضه و تقاضا، قیمت و بازارهای مصرف برای عرضه به اعضاء؛

8-3- مشارکت گروهی در تصمیم سازی‌ها و تصمیم‌گیریها و تهیه و تنظیم پیشنهادهای مرتبط با توزيع کالاهای مربوطه؛

8-4- ایجاد ارتباط با بانکها و سازمانهای اعتباری کشور و همچنین سازمان‌های مالی و پولی بین‌المللی در قالب قوانین جمهوری اسلامی ایران با هدف تسهیل و گسترش خدمات و تسهیلات مالی به اعضاء؛

8-5- ایجاد بانک اطلاعاتی در زمینه‌های مرتبط با اهداف و وظایف "انجمن" و اطلاع‌رسانی از طریق ایجاد شبکه اطلاع رسانی و نشر کتب، مجلات و بروشورهای تخصصی و تبادل اطلاعات مربوطه؛

8-6- انجام فعالیتهای علمی و تحقیقاتی مرتبط با مأموریت "انجمن" در داخل و خارج کشور؛

8-7- حمایت از منافع مشترک اعضا و ارائه خدمات حقوقی و مشورتی به ایشان؛

8-8- تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری مشترک در صنعت پخش؛

8-9- ایجاد فرصت‌های همکاری و توسعه فعالیت برای اعضاء؛

8-10- مشارکت در تدوین و اجرای استانداردهای مورد نیاز و انجام کنترل‌های کیفی و رتبه‌بندی‌های مورد نیاز شركتهاي عضو؛

8-11- معرفی اعضاء به وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف جهت استفاده از خدمات و تسهیلات قابل ارائه؛

8-12- برگزاری دوره‌های آموزشی مورد نیاز اعضاء و برگزاری همایش‌های تخصصی و میزگردها و همچنین حضور در همایش‌های مختلف داخلی و خارجی و ترجمه و تألیف مقالات حرفه‌ای؛

8-13- برگزاری و یا حضور در نمایشگاههای داخلی و خارجی مرتبط با مأموریت "انجمن"؛

8-14- اعزام هیئت‌های تجاری و بازاریابی به کشورهای خارجی و نیز دریافت هیأت‌های تجاری و بازاریابی از کشورهای خارجی؛

8-15- جلوگیری از انجام رقابت‌های ناسالم اعضاء با یکدیگر از طریق هماهنگی‌های درون تشکلی و پس از آن اعمال ضوابط کمیته انضباطی اتاق ایران؛

8-16- کوشش برای رفع اختلافات فی مابین فعالین مربوطه و پذیرش حکمیت در این خصوص؛

8-17- ایجاد بستر و سازو کار لازم جهت پذیرش وظایف اجرایی دولت که در اجرای قوانین 5 ساله توسعه اقتصادی، قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 و دیگر قوانین مربوطه به "انجمن" تفویض می‌شود و اجرای صحیح وظایف تفویض شده و ارائه گزارش عملکرد به دستگاههای مربوطه؛

8-18- کوشش برای مقید و ملزم نمودن اعضا به اجرای صحیح مقررات اقتصادی و رعایت شئون تجاری کشور؛

8-19- اطلاع‌رسانی و پیگیریهای حقوقی برای جلوگیری از توزيع محصولات غیراستاندارد و تقلبی و قاچاق با همکاری و معاضدت نهادها و سازمانهای مسئول؛

8-20- هماهنگی و کمک در معرفي اعضاء جهت عضویت در سازمانهای تخصصی، منطقه‌ای و بین‌المللی در ارتباط با فعالیتهای انجمن؛

8-21- صیانت از حقوق معنوی اعضاء از طریق مراجع و نهادهای قانونی ذیربط؛

8-22- ارائه خدمات مشاوره‌ای برای انعقاد قراردادها، تفاهم‌نامه‌ها و پروتکل‌های فنی بین اعضاء "انجمن" با نهادهای داخلی و خارجی؛

8-23- تشویق و راهنمایی اعضاء به اجرای صحیح مقررات اقتصادی و رعایت شئون تجاری کشور و مفاد اساسنامه و ضوابط "انجمن" عندالزوم از طریق گروه داوری.

فصل سوم ـ عضویت و شرایط آن

ماده 9ـ عضویت و شرایط آن:

کلیه فعالین در عرصه موضوع فعالیت انجمن می‌تواند با داشتن شرایط زیر به عضویت انجمن درآیند:

الف) داشتن تابعیت ایرانی

ب) دارا بودن کارت بازرگانی یا کارت عضویت معتبر در اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور  براي شركتهاي داراي مجوز پخش سراسري و منطقه اي و دارا بودن كارت بازرگاني و يا كارت عضويت معتبر اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي كرمان براي شركتهاي داراي مجوز پخش استاني.

ج) دارا بودن مجوز پخش سراسري، منطقه اي و استاني از مراجع ذي صلاح قانوني

د) پذیرش و رعایت مفاد اساسنامه

هـ) پرداخت ورودیه و حق عضویت سالیانه

تبصره 1: در صورتی که هر یک از اعضا بنا به دلایلی که ذیلاٌ احصاء می‌شود شرایط عضویت را از دست بدهد، ادامه عضویت ایشان کان لم یکن تلقی می‌گردد.

بند 1: از دست دادن شرایط عضویت مندرج در ماده (9) این اساسنامه.                 

بند 2: انحلال و یا عدم فعالیت مرتبط با موضوع انجمن.

بند 3: محرومیت اجتماعی و یا اقتصادی بر مبناي احکام مراجع قضایی جمهوری اسلامی ایران.

تبصره 2: پذیرش مجدد اعضایی که به هر نحو عضویت آنها لغو گردیده است، مشمول شرایط ورود اعضا جدید خواهد بود.

ماده 10ـ حقوق و وظایف اعضاء:

کلیه اعضای انجمن موظف به رعایت مفاد اساسنامه و مقررات و آیین‌نامه‌های مصوب هیأت مدیره و مقید به همکاری جهت دستیابی به اهداف "انجمن" می‌باشند.

تبصره 1: زایل شدن هر یک از شروط پذیرش عضویت برای هر یک از اعضا در طول مدت عضویت موجب تعلیق آن عضو خواهد شد.

تبصره 2: تعلیق نوعی توقف عضویت است که با زایل گردیدن هر یک از شرایط عضویت بوجود می‌آید. در صورت اعاده شرط زایل شده، مجدداً عضویت واجد اعتبار خواهد شد و عضو حق به استفاده از حقوق قانونی خویش می‌شود، منوط به اینکه حق عضویت و دیگر تعهدات مالی خود نسبت به انجمن را برای کل دوره تعلیق پرداخت نماید.

تبصره 3: آن دسته از اعضاء که به هر دلیل شرایط عضویت خود را از دست بدهند حق شرکت در مجامع عمومی، رأی دادن و نامزد شدن برای ارکان و استفاده از خدمات "انجمن" را نخواهند داشت.

فصل چهارم ـ ارکان

ماده 11ـ ارکان "انجمن" عبارتند از:

- مجمع عمومی؛

- هیأت مدیره؛

- بازرس؛                  

ماده 12ـ مجمع عمومی:

مجمع عمومی بالاترین مرجع تصمیم گیری و متشکل از اعضاء یا نمایندگان رسمی اعضای "انجمن" می باشد.

12-1- دعوت هر نوبت از مجامع عمومی با یکبار درج آگهی در جراید کثیرالانتشار منتخب انجمن و حداقل پانزده و حداکثر چهل روز قبل از تاریخ جلسه و با اعلام دستور جلسه، روز، ساعت و محل برگزاری و مقام دعوت کننده مجمع صورت می‌پذیرد. ضمناً دعوتنامه جداگانه‌ای توسط مقام دعوت کننده برای اعضاء ارسال می‌گردد. همزمان با انتشار آگهی دعوت در جراید کثیرالانتشار منتخب، مقام دعوت کننده باید از طریق اطلاع رسانی به امور تشکل‌های اتاق كرمان نسبت به قرار دادن آگهی دعوت در وبگاه رسمی اتاق اتاق كرمان هماهنگی نماید.

12-2- نماینده هر عضو حقوقی در "انجمن" جهت شرکت در مجامع عمومی و انشاء رأی باید عضو هیأت مدیره یا مدیر عامل ويا رئيس شعبه شركت پخش سراسري و منطقه اي مستقر در استان باشد.نماینده مزبور مکلف است شخصاً و اصالتاً در مجامع شرکت کرده و اجازه توکیل این حق را به غیر ندارد. ضمناً اعضای حقیقی نیز می‌بایست اصالتاً در جلسه حضور یابند و  اجازه توکیل حق رأی به غیر را ندارند.

12-3- اخذ رأی در مجامع عمومی "انجمن" بصورت علنی می‌باشد مگر زمانی که رأی‌گیری برای انتخاب یا عزل اعضای هیأت مدیره و بازرسان باشد و یا به صلاحدید مجمع عمومی در موارد دیگر تصمیم به اخذ رأی کتبی نماید.

12-4- نماینده اتاق ایران و اتاق كرمان رسمیت جلسه را اعلام و بلافاصله از میان اعضای حاضر نسبت به انتخاب هیأت رئیسه مجمع مرکب از یک رئیس، دو ناظر و یک منشی برای اداره، جلسه، رأی‌گیری خواهد کرد. سپس هیأت رئیسه منتخب اداره جلسه را به عهده می‌گیرد.

12-5- مصوبات مجمع در چهارچوب اساسنامه "انجمن" برای کلیه اعضاء لازم الاتباع می‌باشد.

12-6- منشی جلسه موظف است صورتجلسه‌ای مشتمل بر کلیه مصوبات مجمع را تنظیم و منضم به فهرست اعضای حاضر به امضای هیأت رئیسه مجمع و نماینده اتاق ایران و اتاق کرمان برساند.         

12-7- حضور نماینده اتاق ایران و اتاق کرمان در کلیه جلسات مجمع عمومی (عادی و فوق العاده) بعنوان ناظر ضروری است و بدون حق رأی اظهارنظر خواهد نمود.

12-8- دبیرخانه "انجمن" باید رونوشتی از صورتجلسات مجامع عمومی (عادی و فوق العاده) منضم به فهرست حاضرین در جلسات را برای اتاق ایران و اتاق كرمان ارسال نماید.

ماده 13ـ مجامع عمومی بر دو نوعند:

- مجمع عمومی عادي و عادی بطور فوق العاده؛

- مجمع عمومی فوق العاده.

ماده 14ـ مجمع عمومی عادی یک نوبت در سال و در ظرف سه ماهه اول سال مالی وفق ماده 12-1 تشکیل می‌گردد. تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده به هر تعداد که لازم باشد بلامانع است.

ماده 15ـ وظایف مجمع عمومی عادی و عادی بطور فوق العاده:

15-1- استماع گزارش عملکرد مالی و اجرایی هیأت مدیره؛

15-2- استماع گزارش بازرسی؛

15-3- تصویب گزارش عملکرد اجرایی، مالی و ترازنامه سالیانه "انجمن"؛

15-4- استماع گزارش هیأت مدیره پیرامون برنامه و بودجه سال مالی جدید؛

15-5- تصویب مبلغ ورودیه، حق عضویت سالیانه اعضاء و برنامه و بودجه پیشنهادی؛

15-6- انتخاب یا عزل فردی یا جمعی اعضای اصلی یا علی البدل هیأت مدیره؛

15-7- انتخاب یا عزل بازرسان اصلی یا علي البدل؛

15-8- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.

تبصره 1: هیأت مدیره می بایست حداقل 20 روز پیش از تاریخ مجمع گزارش‌های خود را آماده و جهت بررسی به بازرسی ارائه نماید.

ماده 16ـ هیأت مدیره بایستی حداقل 20 روز قبل از اتمام مدت مأموریت اعضای هیأت مدیره اقدام به برگزاری مجمع عمومی عادی وفق ماده 12-1 بنماید. در هر صورت تا زمان انتخاب هیأت مدیره جدید، هیأت مدیره قبلی دارای مسئولیت خواهد بود.

ماده 17ـ مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده در مواقع ضروری به دعوت هیئت مدیره یا بازرس با رعایت ماده 12-1 اساسنامه تشکیل می گردد.

ماده 18ـ مجامع عمومی عادی و عادی به طور فوق العاده با حضور اکثریت نسبی اعضای اصلی رسمیت پیدا می‌کند و مصوبات آن با آراء مثبت نصف بعلاوه یک اعضاء حاضر در جلسه معتبر می‌باشد، در صورت نرسیدن جلسه به حد نصاب، نوبت دوم مجمع حداکثر ظرف مدت 20 روز پس از نوبت اول با رعایت ماده 12-1 اساسنامه برگزار خواهد شد. جلسه نوبت دوم مجمع با حضور هر تعداد رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با آرای نصف به علاوه یک اعضای حاضر به تصویب می‌رسد.

ماده 19ـ وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده:

الف) تغییر واصلاح اساسنامه "انجمن"؛

ب) انحلال "انجمن" و انتخاب اعضاء هیأت تصفیه؛

ج) سایر مواردی که در اختیار مجمع عمومی عادی نباشد.

ماده 20ـ مجمع عمومی فوق العاده با حضور حداقل دو سوم اعضای اصلی "انجمن" رسمیت پیدا می‌کند و تصمیمات مجمع با دو سوم آراء مثبت اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

ماده 21ـ در صورت به حد نصاب نرسیدن جلسه مجمع عمومی فوق العاده، نوبت دوم مجمع حداکثر ظرف 20 روز پس از نوبت اول با رعایت ماده 12-1 اساسنامه برگزار خواهد شد. نوبت دوم مجمع با حضور نصف به علاوه یک اعضا و در غیر این صورت در نوبت بعد با هر تعداد از اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با آرای مثبت دو سوم اعضای حاضر معتبر خواهد بود.                  

ماده 22ـ با تشخیص ضرورت تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده و یا مجمع عمومی فوق‌العاده توسط بازرس، مراتب به هیأت مدیره اعلام و هیأت مدیره مکلف است حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ وصول درخواست بازرس، وفق ماده 13 اساسنامه برای تشکیل مجمع عمومی دعوت بعمل آورد. در صورت استنکاف هیأت مدیره، بازرس می‌تواند رأساً با رعایت ماده 12-1 اساسنامه اقدام به برگزاری مجمع نماید.

ماده 23ـ با درخواست کتبی حداقل یک سوم اعضای اصلی مبنی بر تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده و یا مجمع عمومی فوق العاده، هیأت مدیره باید حداکثر ظرف مدت 20 روز از تاریخ دریافت تقاضای کتبی، اعضاء را جهت تشکیل مجمع طبق ماده 12-1 دعوت نماید. در صورت استنکاف هیأت مدیره، درخواست کنندگان می‌توانند دعوت مجمع عمومی را از بازرس بخواهند و بازرس مکلف است حداکثر ظرف 15 روز طبق ماده 12-1 از اعضاء دعوت کند و چنانچه بازرس نیز امتناع کند درخواست کنندگان می‌توانند دعوت مجمع عمومی را از اتاق ایران و اتاق كرمان بخواهند و اتاق ایران و كرمان باید پس از بررسی و حصول اطمینان از عدم توجه هیأت مدیره و بازرس به درخواست اعضاء نسبت به دعوت از اعضاء برای تشکیل مجمع عمومی با رعایت کلیه تشریفات مندرج در اساسنامه اقدام نماید.

ماده 24ـ در صورت استعفاء از عضویت، اخراج و یا انحلال عضو حقوقی که نماینده آن در ارکان "انجمن" دارای سمتی است، مأموریت آن نماینده نیز به تبع وی منتفی و زایل خواهد شد.

ماده 25ـ چنانچه نماینده عضو حقوقی "انجمن" پس از انتخاب در ارکان، به هر دلیلی از شرکت متبوع خود خارج گردد، پس از اعلام، به خودی خود از سمتی که در "انجمن" دارد معزول و هیچگونه سمتی در "انجمن" نخواهد داشت و سمت نامبرده به عضو علی البدل تفویض و در صورت نیاز، برابر مقررات، انتخابات بعمل خواهد آمد.

تبصره: هیأت مدیره شرکتی که نماینده‌اش به عضویت در ارکان "انجمن" انتخاب شده است، چنانچه نماینده‌اش، به هر دلیلی، از عضویت در شرکت متبوع خارج شود، باید مراتب را به صورت مکتوب به "انجمن" اعلام کند.

ماده 26ـ هیأت مدیره:

26-1- هیأت مدیره "انجمن" مرکب است از (5) نفر عضو اصلی و (2) نفر عضو علی البدل که بوسیله مجمع عمومی عادی و یا عادی بطور فوق العاده از بین نمایندگان اعضای "انجمن" برای مدت دو سال انتخاب می شوند.

26-2- بعد از اختتام دوره مأموریت هیأت مدیره تا انتخاب هیأت مدیره جدید، کلیه مسئولیت‌ها همچنان به عهده اعضای هیأت مدیره قبلی خواهد بود.

ماده 27ـ هیأت مدیره در اولین جلسه‌ای که حداکثر ظرف یک هفته بعد از انتخاب آنها تشکیل می‌شود از بین خود یکنفر را بعنوان رئیس و یک نفر را بعنوان نايب رئیس انتخاب خواهند نمود.

ماده 28ـ مدت تصدی هر یک از سمتهای اعضای هیأت مدیره بیش از مدت عضویت آنها در هیأت مدیره نخواهد بود. متصدیان هر یک از سمتها توسط هیأت مدیره قابل عزل و یا تجدید انتخاب می‌باشند.

ماده 29ـ هیأت مدیره حداقل ماهانه یک بار به دعوت کتبی رئیس و در غیاب ایشان نائب رئیس تشکیل جلسه خواهد داد. جلسات هیأت مدیره در مرکز اصلی "انجمن" یا در محل دیگری که در دعوتنامه معین شده است تشکیل خواهد شد.

ماده 30ـ در صورت استعفا، فوت و یا عزل هر یک از اعضاء هیأت مدیره، عضو علی‌البدل که در انتخابات رأی بیشتری داشته است، برای باقیمانده دوره هیأت مدیره جانشین عضو اصلی خواهد شد.

ماده 31ـ جلسات هیأت مدیره با حضور حداقل 3 نفر از اعضای اصلی هیأت مدیره رسمیت پیدا می‌کنند.

ماده 32ـ اداره جلسات هیأت مدیره با رئیس هیأت مدیره و در صورت غیبت او با نائب رئیس است.

ماده 33ـ تصمیمات هیأت مدیره با رأی حداقل 3 نفر از اعضای اصلی هیأت مدیره حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

ماده 34ـ از مذاکرات و تصمیمات هیأت مدیره صورتجلسه‌ای توسط دبیر یا یکی از اعضای هیأت مدیره تنظیم و فی المجلس به امضای حاضرین می‌رسد.

ماده 35ـ هیأت مدیره یکنفر شخص حقیقی را از خارج از اعضای هیأت مدیره بطور تمام وقت بعنوان دبیر انتخاب و استخدام می نماید.

تبصره 1: هیأت مدیره می تواند با مسئولیت خودبخشی از اختیارات خود را به دبیر تفویض نماید.

تبصره 2: سه جلسه غیبت متوالی و یا شش جلسه غیبت غیرمتوالی در طول یک سال در جلسات هیأت مدیره به منزله عزل از عضویت هیأت مدیره می‌باشد و عضو علی البدل جایگزین عضو معزول می گردد.

تبصره 3: دبیر می‌تواند در جلسات هیأت مدیره بدون حق رأی شرکت کند.

ماده 36ـ برای انجام امور اداری و اجرایی "انجمن" دبیرخانه‌ای تحت مدیره دبیر و زیرنظر هیأت مدیره تأسیس می‌گردد.

ماده 37ـ وظایف و اختیارات هیأت مدیره:

هیأت مدیره نماینده قانونی "انجمن" است و از کلیه اختیارات قانونی جهت اداره امور "انجمن" برخوردار است. اهم وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر می‌باشد:

37-1- افتتاح انواع حسابهای بانکی بنام "انجمن" در بانک‌های مجاز و واریز کلیه وجوهات "انجمن" و پرداخت هزینه‌ها از این حساب‌ها؛

37-2- تعیین صاحبان امضاهای مجاز اسناد و مدارک مالی و تعهدآور و اوراق عادی و مکاتبات اداری؛

37-3- اداره و انجام عملیات مالی و پولی و تعهدات مالی و تحصیل وام طبق اختیارات و ارائه گزارش سالانه عملیات و اقدامات مالی خود به مجمع عمومی؛

37-4- عقد هرگونه قرارداد و تبدیل و تغییر آن راجع به خرید و فروش و اجاره و تملک اموال منقول و غیرمنقول بنام و حساب "انجمن"؛

37-5- استخدام و عزل و نصب دبیر "انجمن" و تعیین حقوق و دستمزد و سایر پرداخت‌ها؛

37-6- اقامه یا استرداد هرگونه دعوی حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به محاکم و پرداختن به امر دادرسی از حق تجدیدنظر در دادگاه‌های استان و دیوان عالی کشور، مصالحه، تعیین وکیل، سازش، استفاده از حقوق و تکالیف مربوط به داوری؛

37-7- انجام اموری که طبق موازین قانونی برای اداره "انجمن" و پیشرفت مقاصد و اهداف آن ضرورت داشته و در اساسنامه منع نشده باشد؛

37-8- تعیین و اعزام نماینده به شوراها، کمیسیون‌ها، کمیته‌ها، هیأت‌ها و مراجع داخلی و خارجی؛

37-9- تدوین و تصویب مقررات و آیین نامه‌های داخلی برای اداره بهتر امور "انجمن" در چارچوب اساسنامه‌ها؛

37-10- تدوین برنامه و بودجه "انجمن" جهت ارائه به مجمع عمومی؛

37-11- تهیه صورت دارایی و دیون "انجمن"، تنظیم ترازنامه و حساب عملکردهای سال گذشته جهت ارائه به مجمع عمومی؛

37-12- ارسال گزارش‌های سالانه از عملکرد "انجمن" به اتاق كرمان؛

37-13- تعیین و تصویب حقوق، مزایا و پاداش مدیران، مشاوران و کارشناسان براساس پیشنهاد دبیر؛

37-14- تدوین سیاست‌ها و خط مشی‌های کلان "انجمن" جهت ارائه به مجمع عمومی؛

37-15- تهیه شیوه‌ها و راهکارهای اجرایی جهت تحقق سیاستها و برنامه‌های "انجمن"؛

37-16- همکاری با اتاق كرمان، دفاتر نمایندگی اتاق کرمان در شهرستان ها، شوراهای مشترک بازرگانی و تشکل‌های اقتصادی به منظور ایجاد هم افزایی، جلوگیری از موازی کاری و پیشبرد اهداف قانونی.

ماده 38ـ اختیارات دبیر را هیأت مدیره تعیین می کند. اهم وظایف دبیر به شرح زیر می‌باشند:

38-1- تهیه وتدوین برنامه‌های (کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت) "انجمن" و ارائه آن به هیأت مدیره جهت بررسی و تصویب؛

38-2- تهیه و تدوین پیش نویس بودجه "انجمن" و ارائه آن به هیأت مدیره؛

38-3- تهیه ساختار سازمانی مناسب برای انجام امور برنامه ریزی و اجرایی "انجمن" و ارائه آن به هیأت مدیره جهت بررسی و تصویب؛

38-4- دبیر بایستی دفاتر، اسناد، صورت‌های مالی، وصولی‌ها و پرداخت‌های "انجمن" را کنترل نموده و بر فرایند ثبت، ضبط، نگهداری و حفاظت اسناد نظارت نماید و با درخواست بازرس مبنی بر بررسی دفاتر و اسناد مالی "انجمن"، در محل دبیرخانه اسناد مذکور را در اختیار بازرس قرار دهد.

38-5- تعیین کار گروه‌های تخصصی در راستای پیشبرد اهداف قانونی "انجمن"؛

38-6- انتخاب دبیران کمیسیون‌های تخصصی و تهیه و تدوین شرح وظایف آنها و پیشنهاد به هیأت مدیره جهت بررسی و تصویب؛

38-7- ارائه گزارش عملکرد "انجمن" به هیأت مدیره؛

38-8- ارائه گزارش‌های سالانه عملکرد و مالی هیأت مدیره که به تأیید بازرس رسیده است به اعضای انجمن.

ماده 39ـ بازرس:

39-1- یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل از داخل یا خارج از اعضاء توسط مجمع عمومی عادی برای مدت یکسال انتخاب می‌شود و انتخاب مجدد آنها برای دوره‌های بعدی بلامانع است. افرادی که نامزد پست بازرس "انجمن" می‌شوند باید تجربه و آشنایی کافی با وظایف و مسئولیت‌های بازرس را داشته باشند.

39-2- در صورت فوت، استعفا یا سلب شرایط مندرج در ماده 25 اساسنامه از بازرس اصلی، وظیفه او را بازرس علی البدل انجام خواهد داد.

ماده 40ـ وظایف بازرس:

40-1- نظارت بر کلیه اقدامات و عملیات هیأت مدیره در حدود مقررات این اساسنامه و تطبیق آن با مفاد اساسنامه، مصوبات مجامع عمومی و قوانین جاری کشور از وظایف بازرس می‌باشد و در صورت مشاهده تخلف از طریق دبیرخانه مراتب را به هیأت مدیره  اطلاع و رفع آنرا درخواست می نماید.

40-3- بازرس حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی گزارش مکتوب خود را جهت اطلاع تهیه و به دبیرخانه ارائه خواهد نمود.

40-4- بازرس موظف است یک نسخه از گزارش‌های خود را به دبیرخانه "انجمن" تحویل دهد.

فصل پنجم ـ منابع مالی

ماده 41ـ منابع مالی انجمن عبارتند از:

41-1- ورود به عضویت؛

41-2- حق عضویت سالانه؛

41-3- هدایا، عطایا، وقف، قبول وصیت و کمک‌های نقدی و غیرنقدی اعضا یا اشخاص ثالث، وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات دولتی و نهادها و سازمانهای عمومی؛

41-4- وجوه حاصل از ارائه خدمات به اعضاء؛

ماده 42ـ داوطلبین عضویت در "انجمن" باید مبلغ ورود را به حساب "انجمن" واریز و قبض رسید آن را به دبیرخانه تسلیم نمایند.

ماده 43ـ هر عضو علاوه بر ورودیه، باید سالیانه مبلغ حق عضویت تعیین شده را به حساب "انجمن" واریز و قبض رسید آن را نیز تحویل دبیرخانه نماید.

ماده 44ـ مبلغ ورودیه و مبلغ عضویت سالیانه با پیشنهاد هیأت مدیره و توسط مجمع عمومی عادی تعیین خواهد شد. در ضمن مجمع عمومی می تواند اختیار خود در این زمینه را به صورت سالانه به هیأت مدیره تفویض کند.

ماده 45ـ "انجمن" می تواند از هدایا، عطایا، وقف، قبول وصیت و کمک‌های نقدی و غیرنقدی اعضاء یا اشخاص ثالث، وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات دولتی و نهادها و سازمانهای عمومی برخوردار گردد و چنانچه ضرورت اقتضاء نماید با تصویب هیأت مدیره حق تحصیل اعتبار و اخذ وام از بانکهای و مؤسسات اعتباری یا از شرکتها و اشخاص عضو را دارد.

ماده 46ـ هیأت مدیره می تواند با ارائه خدمات به اعضاء و غیراعضاء، برگزاری نمایشگاه‌ها و سمینارهای تخصصی، تشکیل کارگاههای آموزشی، انتشار کتب و نشریات و نظایر آن و اعزام هیأت‌های تجاری و بازاریابی و غیره هزینه‌های "انجمن" را تأمین کند.

فصل ششم ـ انحلال و تصفیه

ماده 47ـ "انجمن" به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده منحل می شود.

ماده 48ـ چنانچه انحلال "انجمن" از سوی مجمع عمومی فوق العاده باشد مجمع مزبور هیأت تصفیه‌ای را متشکل از سه نفر از نمایندگان انتخاب می‌کند. انتخاب اعضاء هیأت مدیره "انجمن" قبل از انحلال، در مقام اعضاء هیأت تصفیه بلامانع است.

ماده 49ـ پس از اعلام انحلال "انجمن" و تعیین اعضاء هیأت تصفیه، مدیران سابق "انجمن" مکلفند تمامی اوراق، اسناد، دفاتر، اموال و اثاثیه "انجمن" را با تنظیم صورتجلسه تحویل هیأت تصفیه نمایند.

ماده 50ـ هیأت تصفیه با نظارت نماینده اتاق ایران و اتاق كرمان وضعیت بدهی‌ها و دارائی‌ها را روشن می‌کند و پس از تسویه، کلیه اموال منقول و غیرمنقول باقیمانده به اتاق ایران و اتاق كرمان واگذار خواهد شد.

ماده 51ـ وظایف و تکالیف و اختیارات هیأت تصفیه در رابطه با اموال موجود، مطالبات و دیون "انجمن" و بطور کلی امر تصفیه طبق مقررات لایحه، اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 و مفاد اساسنامه خواهد بود.

 

 

فصل هفتم ـ موارد متفرقه

ماده 52ـ "انجمن" به منظور پیشبرد اهداف و ایفای وظایف خود می تواند به تعداد مورد نیاز کمیسیون‌های تخصصی دائم یا موقت از بین مدیران و اعضاء "انجمن" و یا خارج از آنها تشکیل دهد. وظایف و نوع فعالیت هر کمیسیون، تعداد اعضاء آن و طرز انتخاب آنان، چگونگی فعالیت و اداره و نیز نحوه انحلال آن براساس آیین نامه‌ها و مقرراتی خواهد بود که توسط هیأت مدیره تهیه و تصویب خواهد شد.

ماده 53ـ "انجمن" می تواند به تعداد مورد نیاز از مشاورین بازرگانی، گمرکی، بانکی، ارزی، بیمه، بازرسی، حمل و نقل و ترانزیت، حقوقی، نمایشگاهی، انفورماتیک، اقتصادی و ... خارج از اعضای "انجمن"، جهت بهبود و پیشبرد امور خود بهره گیری نماید.

ماده 54ـ حکمیت:

"انجمن" می تواند در حوزه تخصصی خود اقدام به امر حکمیت (داوری) نماید، در این صورت هیأت مدیره می تواند از خدمات مرکز داوری اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و کشاورزی كرمان استفاده کند.

ماده 55ـ در صورتی که اساسنامه نیاز به تفسیر داشته باشد، این امر توسط اتاق ایران و اتاق کرمان صورت می‌پذیرد و نظر اتاق ها در این خصوص قطعی و لازم الاتباع خواهد بود.

ماده 56ـ رعایت کلیه مصوبات، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های اتاق ایران و اتاق كرمان برای کلیه اعضاء و ارکان انجمن لازم الاجرا می‌باشد.

ماده 57ـ این اساسنامه در (7) فصل و (57) ماده و (10) تبصره در تاریخ 1395/11/06 به تصویب مجمع عمومی "انجمن" رسیده است.

 
    
                                                                                                                               

                 

فرم ارتباط با مااطلاعات تماس

 آدرس: کرمان-خیابان،استقلال کوچه ۱۲ دفتر تشکلهای اتاق بازرگانی
info [at] aspkr [dot] ir
۳۲۵۳۵۲۶۶  ۳۲۵۳۵۲۶۶ 100032441036 aspkr@