1-  حسین هادی پور                رئیس هیئت مدیره انجمن

2- محمد رفیع رفیع زاده                    دبیر انجمن

3-  عباس شیخ پور                     نایب رئیس انجمن

4-  محمد جواد حیدر پور                 خزانه دار انجمن

5- بابک علمدار                       عضو هیئت مدیره انجمن

6-بدیع سالاری                             عضو علی البدل

7- رضا جلال پور                            عضو علی البدل

6-  حسین عابدی                      بازرس  اصلی انجمن

7- پویا ایرانمنش                          بازرس علی البدل    
                                                                                                                               

                 

فرم ارتباط با مااطلاعات تماس

 آدرس: کرمان-خیابان،استقلال کوچه ۱۲ دفتر تشکلهای اتاق بازرگانی
info [at] aspkr [dot] ir
۳۲۵۳۵۲۶۶  ۳۲۵۳۵۲۶۶ 100032441036 aspkr@