1-  سید مرتضی جلالیان                رئیس هیئت مدیره انجمن

2- محسن ربیعی                          دبیر انجمن

3-  محسن صفوی                       نایب رئیس اول انجمن

4-  محمد معاذاللهی                    نایب رئیس دوم انجمن

5- حسین هادی پور                       خزانه دار انجمن

6- حسن فرحبخش                        منشی انجمن

7- محمد جواد حیدر پور                    عضو هیئت مدیره

8- محمد رفیع رفیع زاده                   عضو هیئت مدیره

9- تارا شهابی نژاد                        عضو علی البدل

10- علیرضا شیخ زاده                    عضو علی البدل

11-  مهدی رادی                        بازرس  اصلی انجمن
 
12- منصور نقیبی                         بازرس علی البدل    
                                                                                                                               

                 

فرم ارتباط با مااطلاعات تماس

 آدرس: کرمان-خیابان،استقلال کوچه ۱۲ دفتر تشکلهای اتاق بازرگانی
info [at] aspkr [dot] ir
۳۲۵۳۵۲۶۶  ۳۲۵۳۵۲۶۶ 100032441036 aspkr@