ردیف نام آدرس تلفن
1 افضلی محسن خ بهمنیار نبش کوچه 12 3245721-09133784054
2 محمد جعفری علی خ بهمنیارکوچه شماره 2 9131401845
3 میر حسینی وحید بلوار شیراز خ بوستان نبش کوچه 15 32445524-09132985062
4 احمدی سید مهدی بلوار چمهوری نرسیده به چهار راه فرهنگیان سمت چپ ک 11 32117763-09132429884
5 خادم حسینی مجید خ هزاریکشب جنب کوچه 24 32442765-09139429322
6 عباس زاده هدایت خ هزاریکشب حد فاصل کوچه 19 و 21 32465473-32465472
7 گرگانی مالک بلوار شیراز نبش خ حافظ نبش چهار راه حافظ 32460332-09139426512
8 ابارقی مسلم بلوار شیراز روبروی کوچه 2 32462981-09132983766
9 زراعت زاده عبدالرضا خ شفا بین کوچه 16و 14 2120613
10 داوری سید مظفر شهرک باهنر خ بحر العلوم نبش رزمندگان 32458812-09133403454
11 شریف پور مجید بلوار شیراز نبش خ حافظیه 32430120
12 شیروانی علیرضا بلوار نصر جنب آموزشگاه رانندگی مهارت 32444221
13 لارستانی احمد شهرک باهنر خ بهارستان روبروی پارک نظام مهندسی 32458965
14 خوشایند حسین شهرک باهنر خ بحر العلوم رزمندگان شماره 11 سمت راست 2465934/09133878808
15 عسکری امید چهاراه شفا بلوار فارابی جنب کارواش 9363821773
16 صادقی علی بلوار جمهوری بین چهاراه شفا و چهاراه فرهنگیان نرسیده به ک 19 2112822
17 عباسی داریوش بلوار فارابی بین کوچه 1 و 3 جنب میوه فروشی 2463191/09139420604
18 شجاعی مهدی شهرک باهنر بحر العلوم پارک ظفر داخل کوچه 2 ابتدای کوچه 2452630
19 خداداد مهدی خ هزار یکشب نبش کوچه 19 2459933/09133402812
20 کرباسی لاله خ هزاریکشب بین کوچه 3 و 5 2460150
21 شجاعی علیرضا شهرک باهنر انتهای بحرالعلوم نبش ظفر 2479000/09131966960
22 تیکدری علی اصغر بلوار شیراز خ بوستان روبروی بوستان 10 2453439/09133429355
23 نور الدینی اکبر بلوار شیراز شهرک شهید رجایی پشت مسجد امام علی جلوی پارک 2462439
24 علیزاده حسن بلوار شیراز بلوار نصر ابتدای شهرک پیروزی نبش شقایق 2451562
25 افظلی مرتضی بلوار شیراز خ حافظیه روبروی کوچه 2 2454685
26 شهسواری ابراهیم بلوار شیراز نبش کوچه 2 2450105
27 نورانی سعید انتهای شفا نبش کوچه 27 2465711
28 امیر زاده بهنام خ شفا نبش کوچه 13 2456446
29 اسماعیل زاده مسعود خ شفا نبش ک 2 و 4 2115348
30 صادق زادگان علی خ شفا روبروی بیمه خدمات درمانی 2113532
31 علیپور محمد حسین شهرک باهنر خ بهارستان جنب نانوایی 28 2472166/09131996646
32 اجتهادی حسین شهرک باهنر خ رزمندگان روبروی مدرسه زینب 2445781/09361598571
33 نعمت الهی گل بس بلوار شیراز خ حافظیه کوچه 17 2430458
34 بنی ابراهیمی رامین بلوار جمهوری داخل کوچه 19 2124251/09137555850
35 مهرابیان علیرضا بلوار نصر کوچه 6 2450677/09139425458
36 زین الدینی قاسم شفا سرجنگلداری فلز 2 خ غربی 1 2121504
37 شفیعی محسن بلوار معلم داخل ک 10 سمت راست 2116637/09133983446
38 نجفی قاسم بلوار جمهوری انتهای ک شماره 14 21140688/09133951509
39 شجاعی علیرضا بلوار قدس نبش ک 10 2530163
40 سیوندی غلم رضا ترمینال جنب تعاونی سیر سفر 2523285
41 شجاعی چهاراه خواجو جنب ک خیام  
42 مالکی نژاد خ استقلال بعد از چهاراه خواجو به سمت مطهری 2263579
43 بلوچ اکبری بزرگراه امام روبروی هتل گواشیر 2114103
44 محمدی احمد مالک اشتر جنوبی روبروی ک 14 3213478/09138183874
45 جدید الاسلامی محمد ترمینال جنب تعاونی 4 9132409817
46 رستمی احمد بلوار قدس ک 15 مغازه رستمی پلاک 151 2514965
47 عباس پور مهدی پارک مطهری ک خیام پلاک 31 2524321
48 رستمی شکراله بلوار قدس خ شهید محمدیان پشت تعاونی 4 پلاک 258 2510546
49 حاج عباس گلزاری خ شهاب ک 12 پلاک 21 9133400093
ردیف عطار نژاد مهدی شمال شرق پارک مطهری نبش آیت اله صالحی 13 2534814/09133993973
50 علیمرادی علی بلوار قدس نبش ک 7 2526340
51 لشکری منصور خ پشت ترمینال قدس 15 2514888
52 پور کریمی اصغر بلوار قدس داخل ک 12 نبش چهار کوچه 2518198
53 اذر خویش سهراب بلوار قدس -قدس 15 پلاک 99 بعد از عامری 9131413497
54 تیموری سعداله ترمینال جنب تعاونی 8  
55 مصیب سیدی ترمینال داخل تعاونی 7 9133879980
56 سبحانی مرتضی ترمینال جنب تعاونی 15 9132997539
57 سعیدی مهدی بلوار قدس بین ک 8 و 10 2517750
58 نور مندی ایمان بلوار قدس خ شهید محمدیان جنوبی 1 جنب ک 1 2521277/09369671939
59 نامجو حسن خ خواجو ک خیام پلاک 258 روبروی الکتریکی سلمان 2519320
60 بزنجانی خلیل خ استقلال جنوبی ح فاصل ک 3 و 5 آیت اله صالحی 9131996991
61 جعفری محسن ک خیام نبش ک جوانان غربی 6 2532882/09133426171
62 رضایی ترانه ک خیام داخل ک 5 اولین مغازه 2516516
63 ضیاء شمسی رضا پارک مطهری ابتدای بلوار قدس سمت راست 2514152/09366267852
64 غضنفری جواد خ خیام اواسط کوچه سوپر ارم 09133404264/2517576
65 فرخی محمد شرف اباد بلوار قائم نبش ک 36 9133401729
66 محمدیان اصغر خ نماز نبش ک 12 2714069
67 ملک نژاد علی اکبر خ خورشید بین ک 57 و59 2711637
68 درینی رضا خ نماز نبش ک 22 2734069
69 غنی پور مرتضی خ خورشید داخل ک 86 2730724
70 محمدیان حسین خ نماز نبش ک 10و 12 2712384
71 میرزایی عباس خ نماز بین ک 4 و 6 2719123
72 یزدی زاده محسن خ خورشید داخل ک 70 جنب مدرسه یاسر 2713580
73 دوست محمدی محمد زنگی اباد خ عباس علی 09133422138/3642003
74 سید محمد حسین زنگی اباد بلوار معلم نرسیده به میدان بهداری جنب عکاسی مجید 3643799
75 زنگی ابادی رضا شرف اباد بلوار قائم جنب ک 37 2752042
76 مظاهری اسد ابادی بعد از پاسگاه 5 کوچه 27 و 19 3220687
77 محمد ابادی مجید توکل اباد پارک توکل اباد بغل داروخانه 3315511
78 رحیمی محمد جواد خ 17 شهریور نبش ک 5 3214784
79 شاهزاده محمد خ شاهزاده محمد سه راه بابایی خ شهید عیسی راحتی 3319740
80 کوهستانی مسعود خ سرباز ک 35 روبروی نانوایی رایگان 9132981670
81 اسدی مرتضی خ 17 شهریور خ شاهزاده محمد چهارراه پرستو سمت چپ 3325032
82 پور شیخعلی عباس خ سید جمال الدین اسد ابادی نبش ک 42 3320700
83 چوپان زاده سکینه خ اسد ابادی روبروی ک 45 3315951
84 حسینی نسب سید خ قدوسی جنب شرکت تعاونی 12 امام ک 54 3317631
85 مهدی زاده رضا خ قدوسی روبروی ک 7 09132927124/3317631
86 بارانی عبدالرضا خ قدوسی خ دستغیب شماره 9 ک 70 کنار پارک 09132997418/3311260
87 بنی اسدی زهرا خ اسد ابادی داخل ک 45 3310632
88 خیری نسب خ اسد ابادی بین ک 41و 43 روبروی کلانتری 15 3313524
89 رحمانی محمد علی خ اسد ابادی پارک ایرانمنش داخل ک 55 سمت راست کوچه 9138448499
90 برزگر حسین خ قدوسی ک 14 انتهای کوچه نبش چهار کوچه نبش سلمان فارسی 9136229004
91 حسن ابادی محمد خ قدوسی روبروی مسجد سجاد 9139270617
92 حاج غنی احمد خ شهید اسد ابادی نبش ک 30 3314048
93 امیری فرد محمد خ سرباز جنب پارک توکل روبروی مطب نبش ک 39 9138405514
94 قربانی احمد خ شهاب خ ادیب داخل ک شماره 3 سمت راست 2226258
95 زحمتکش مصطفی بلوار 22 بهمن بعد از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان  
96 فتحی علی خ سرباز بین ک 22و 24 09133427203/3311888
97 دانشگاه شهید باهنر دانشگاه شهید باهنر تعاونی دانشگاه 3203110
98 جلال کمالی اکبر خ شهاب بلوار ساوه نبش چهاراه 3224517
ردیف حاج محمدی بزرگراه امام خ قدوسی اول خیابان میلاد 3313389
99 مظفری فاطمه خ اسد ابادی نبش ک 7 9138409024
100 ترکزاده محمد رضا خ سرباز نبش ک 18 9131409743
101 پیر غیبی محمد رضا دانشگاه شهید باهنر بوفه برادران 9133994533
102 محمود ابادی حسین خ شهید قدوسی روبروی ک 36 3310632
103 حصیبی زهرا بلوار 22 بهمن جنب کانون 3236818
104 قاضی زاده بلوار 22 بهمن چهاراه تصفیه خانه اب 3231563
105 شیری عبدارضا بزرگراه امام دانشگاه شهید باهنر غرفه مواد غذایی جنب خوابگاه 91319999124
106 بنی ابراهیمی محمد خ قدوسی ک 20 3329372
107 امیری سلیمه خ اسد ابادی نبش ک 25 936382175
108 صادقی مجید خ اسد ابادی نبش ک 65 3310763
109 مصطفی شجاعی خ شهاب خ ادیب نبش کوچه 2  
110 جمشیدی محمد خ اسد ابادی داخل ک 31 09131432411/3314336
111 اسماعیل دایی زاده بلوار قدس نبش ک 7 3217748
112 امیری حسین کوچه پشت ترمینال سوپر مهتاب ک 15 9364638508
113 عباسی خ مدرس نبش ک 10 جنب نمایشگاه ایران خودروی محتشم 3319192
114 ثمره گلستانی مهدی میدان فابریک خ مدرس جنب مدرس 3 3313997/09131960842
115 خالقی حسین خ مطهری ک 39 2268365
116 کامشاه حمید خ مطهری شرقی روبروی نمایندگی سایپا 2234454/09139400211
117 محلاتی خ مطهری نبش ک 3 جنب صحافی بوتیا 91329996525
118 جعفری پارک مطهری ضلع غربی نبش ک 14  
119 میرزایی مجتبی خ مطهری روبروی ک 17 2523897
120 حسنی عباس بلوار 22 بهمن بلوار ساوه بین کوچه 6 و 8 3237695
121 پژمان مسلم پارک مطهری داخل بازارچه خود اشتغالی غرفه 84 9361275849
122 عباسی علیرضا خ مطهری قبل از ک 11 9133423437
123 بهرو.ز کامشاد سه راه احمدی نبش کوچه 58 جنب فضای سبز 2266836
124 بهره مند حسین خ مطهری نرسیده به سه راه پهلوی چادر دوزی مولایی 2263047
125 عسکر زاده علی خ طالقانی نبش ک شماره 1 2266848
126 آزموده چهاراه احمدی نبش چهاراه 09363819107/2234261
127 امیر مجاهد امیر خ احمدی خ طالقانی جنب خوابگاه شماره 5 9358860325
128 حسینی رضوان خ طالقانی روبروی لوازم نینا سوپر فاطمیه 2269324
129 پورچنگیز محمد صالح پارک مطهری نبش ک 1 2235309
130 زاهدی مهدی پارک مطهری ظلع جنوبی روبروی دریاچه 2512421/09133403323
131 نصیری خ قدوسی شرکت تعاونی 12 امام ک 54  
132 شمس الدینی محمدرضا خ 17 شهریور جنب ک 36 روبروی هنرستان مفتح 9366326350
133 دانش فر نوید خ 17 شهریور نبش ک 39 9356254756
134 ایینی حمید خ سرباز ک 43 کوچه گلستان بعد از مسجد شهدا نرسیده به پارک 9139978962
135 ابراهیمی خ توکل اباد روبروی تعاونی 12 امام  
136 علی پور حسین خ 17 شهریور خ شاهزاده محمد نبش کوچه شرقی 10 3326114
137 پور شیخعلی یاسر خ 17 شهریور خ شاهزاده محمد شهرک قائم نبش ک 1 9362178417
138 نصیری مسعود خ 17 شهریور نبش ک 35 3340748/09132951189
139 رنجنبر محمد رضا خ مدرس نرسیده به چهاراه بهار سمت راست نبش ک 14 9138358813
140 مومنی اکبر خ سرباز نبش ک 26 3310332
141 علی اسدی خ 17 شهریور ابتدای خ شاهزاده محمد سمت راست جنب مسجد  
142 سهیلی علی چهاراه بهار اول شاهزاده محمد 3333078
143 نامجو بتول خ 17 شهریور نبش ک 38  
144 محمدی نسب پیام خ 17 شهریور اول خیابان سمت چپ نبش کوچه 3336431
145 مالکی عباس خ سرباز ک 35 محله شهباز نبش غربی 4 3319378
146 اردانه حسین خ شاهزاده محمد خ عیسی راحتی ک شهباز 35 3328981
147 کرامت محمد خ 17 شهریور ک حجتیه نبش سه راه بابایی 3314578
ردیف مرادی رضا خ 17 شهریور روبروی کلانتری 20 سابق 3316081/09356399609
161 محمدی عباس خ 17 شهریور سوپر محبوب 09131962462/3312164
162 میر نجفی زاده محمد خ 17 شهریور ک 28 پلاک 77 روبروی نانوایی تافتون 3335566
163 منزلی مهدی خ گلدشت ک 20 3223680/09138356268
164 نجیب زاده احد خ گلدشت روبروی ک 49  
165 حقیقی مهدی خ گلدشت نبش ک 46 3225261
166 قنبری عبداله خ گلدشت نبش ک 31 3215245
167 فلاح مهناز گلدشت انتهای ک 28 سمت راست  
168 شهیدی محمد گلدشت سه راه حجتی نبش 23 3215059
169 جعفری محمد گلدشت خ حجتی جنب تکیه امام رضا 3231048
170 نبی زاده حسن گلدشت بین ک 29 و 27  
171 شجاعی اسداله گلدشت جنب ک 3 3218443
172 خوبیار امیری خ گلدشت بعد از ک 42  
173 محمدی رضا اول خ گلدشت نبش ک 1 9133411767
175 اعتباری محمد مهدی خ گلدشت نبش ک 11 3215545
176 پایمرد مهدی خ شهید احمد کافی جنوبی بین 13 و 15 09132962159/3224012
177 نیک بخت عبد الحسین خ گلدشت نبش ک 18 3225520
178 حقیقی مهدی خ گلدشت نبش ک 39 3222300/09133977317
179 بخشعلی زاده میلاد خ مدرس نبش ک 5 9133973843
180 سلطانی حسن خ شیخ احمد جنوبی نبش ک 30  
181 خالقی چهاراه باقدرت اول شیخ احمد کافی جنوبی 9139967046
182 معاذ الهی خ شیخ احمد کافی داخل ک شهرداری ک 6 3210996
183 اسماعیلی حبیب اله شیخ احمد کافی جنوبی نبش ک 6 3219030
184 عسکر پور محمود شیخ احمد کافی جنوبی ک شهرداری شماره 6 روبروی نانوایی  
185 سینا مراد خ شیخ احمد کافی جنوبی نبش ک 11 3224330
186 حسنی خ شیخ احمد کافی جنوبی ک 14 3219568
187 محمدی یداله شیخ احمد کافی جنوبی نرسیده کوچه 11  
188 آزاده مریم خ شیخ احمد کافی جنوبی ک 12 3219675
189 خواب بینان محمد رضا خ گلدشت خ حجتیه پلاک 12 نبش حجتیه سمت چپ 9365391169
190 مردانی خ مردانی غربی ک 38 داخل کوچه سمت راست کوچه دوم 9364555045
191 فخار پور سامان میدان فابریک نبش میرزا رضا کرمانی 9377593750
192 بیدوئی نژاد منصور بزرگراه امام نبش ک 42 3332076/09133992791
193 ترکزاده مهدی خ مطهری شرقی روبروی خ قلعه بعد از 62 9367390648
194 صباحی علیرضا میدان فابریک جنب میوه فروشی 9138488934
195 علیرضا منصوری بزرگراه امام بین چهاراه چوپاری و چهاراه باقدرت 09356417187/3226630
196 مولایی ارش خ مطهری نبش ک 33 9131423228
197 عاقبتی خ مطهری بین چهاراه اساباد و ک 36 2523897/09369713953
198 فلاح زاده مهدی خ مطهری غربی نبش اسیاباد شمالی 2528750/09137440408
199 حسنی عطا خ سرباز خ سلمان فارسی حد فاصل ک 1 و 3 3322395
200 رحیمی صادق امیر خ مدرس نبش ک 2 3310956
201 حسینی سید فضل اله خ مدرس نبش ک 1 9132992857
202 تقی زاده لنگری مجید خ گوهری روبروی ک 9 3995406
203 میر گنجانی محمد خ شیخ احمد کافی نبش ک 20 2510856
204 سالاری ایرچ خ شیخ احمد کافی شمالی بین 22 و 20 2527072
205 رجایی عبداله خ شیخ احمد کافی شمالی نبش ک 25 9139388313
206 شهید چمران ابتدای جاده هفت باغ 3220441
207 رجب قانع ایمان خ بهزاد نبش ک 18 3233410/09132407738
208 سالاری محمود بزرگراه امام جنب شهرک ن و قلم 3231580
209 امیر ماهانی حجت خ میرزا اقا خان نبش ک 43 9365744210
210 عبدالهی مصطفی خ شیخ احمد کافی شمالی نبش ک 7 9133999359
211 حسین ابادی حسین خ شیخ احمد کافی شمالی بین ک 11 و 13 2525368/09358431063
212 لطفعلی زاده پروین چهاراه چوپاری شهرک ن و قلم 3238479
213 سبحانی محمد چهارراه چوپاری جنب شرکت ن و قلم فروشگاه فرهنگ 3227519
214 حسن پور سعید آخر گلدشت بلوار ولی عصر بین ک 11 و 13  
215 دانشگاه ازاد دانشگاه ازاد 9139392558
216 سعید علی چهارراه بهزاد نبش ک 9 257154/09133426799
217 خالقی محمد خ بهزاد نبش ک 11 9133411077
218 مراغه زاده محمد خ میرزا اقا خان شمالی جنب مسجد 2526441/09131407797
219 حسینی نیره خ بهزاد نبش چهار راه حسن فدایی 2260858
220 سعیدی مسلم خ بهزاد جنب درمانگاه ابولفضل 3235995/09138422462
221 شیخ مظفری مهدی خ میرزا اقا خان جنوبی نبش ک 56 3233105
222 سعید غلام رضا خ میرزا اقا خان جنوبی نبش ک 54 3232296
223 زینلی امیر خ میرزا اقا خان جنوبی نبش ک 30 3221733
224 نوابی کوروش خ میرزا اقا خان شمالی جنب ک 8 2526825
225 فخار پور سعید بعد از چهاراه بهزاد روبروی قرض الحسنه عدالت 2532937
226 آتش افروز اکبر میرزا اقاخان جنوبی نبش ک 42 3229346
227 غفاری معصومه خ میرزا اقا خان جنوبی نبش ک 62  
228 میر کمانداری محمد خ میرزا اقا خان شمالی ک 15 2224243
229 امیریان عذرا میرزا اقا خان جنوبی نبش نانوایی سلطانی بعد از کوچه 3232294
230 خالقی نوید میرزا اقا خان جنوبی نبش ک 34 2524243
231 جوادی مهدی میرزا اقا خان شمالی روبروی 21 2526477
232 عباس پور چوپاری خ میرزا اقا خان شمالی نبش ک 18  
234 زهرا شجاعی چهارراه باقدرت اول شیخ احمد کافی دومین مغازه 3221550
235 شوکتی سید حسن خ شیخ احمد کافی شمالی ک 24 9133975629
236 رستمی مسعود خ میرزا اقا خان جنوبی نبش ک 76 3228807/09131436022
237 مویدی عباس جاده هفت باغ روبروی محی اباد دهکده تفریحی ورزشی لاله 9131405988
238 نواحی افراط بزرگراه امام بوفه داخل بیمارستان افظلی پور 9122769589
239 قاسمی مسعود خ گلدشت جنب ک 21 9132419329
240 شهیدی هادی خ گلدشت ک 26 3211628
241 شجاعی مصطفی بلوار ادیب نبش ک 2 3238656
242 کوه پیما رضا خ شهاب خ میر کمالی سمت چپ خ حسن فدایی 09133971504/2229636
243 علینقی محمد خ شهاب ک 8 متری نبش ک سراج روبروی شمالی 6 3229581
244 رئیس پور محمد خ شهاب نبش خ کمالی روبرو ایستکاه تاکسی نرسیده به پارک معلم 2220399
245 رحیمی صادق مسعود جاده هفت باغ بعد از دانشگاه شهید چمران 9131989478
246 مراغه زاده رضا خ شهاب نبش ک 10 9138432488
247 نصیری محمد حسین خ نگارستانی نبش غربی 2 3240488/09132963404
248 مهر پرور زهرا خ شهاب نبش ک 44 ساختمان سروش 3231479/09138408418
249 شریعتی امیر خ شهاب بین ک 41 و 43 3236708/09138405700
250 پور شیخعلی بتول خ شهاب نبش ک 36 3229103
251 جامعی محمد جواد خ شهاب اول خ ادیب جنب نانوایی 3238506/09139870454
252 پور کرباسی سعید خ سه راه بهزاد نبش خ شهاب 9138402130
253 رفوسه غلام رضا خ شهاب نبش یه راه چوپاری 9132428910
254 زندی اکبر خ بهزاد روبروی ک 4 913241517
255 مالکی عباس خ شهاب داخل ک 35 نبش غربی 4 9131958039
256 جوارانی عین اله شهرک جماران خ اصلی روبروی تکیه 3226923
257 محمدی اکبر خ شهاب نبش ک 56 و 58 3232740
258 عشقی علیرضا خ شهاب خ میر کمانداری 2236032
259 سعید محمد خ شهاب نرسیده به داروخانه مولایی بین 38 و 40 3227889
260 ثابتی محسن خ شهاب جنب ک 40 3229047
261 یزدانپناه مسعود خ شهاب جنب ک 59 3220133
262 گلزار محمد رضا خ شهاب جنب ک 9 2260458
263 رشیدی مجید خ شهاب نبش ک 54 3226039
264 اسلمی مهدی خ شهاب نبش ک 35 3229240
265 پور سلطانی حمید خ شهاب اخر ک 52 داخل خ خبرنگار 3231479
266 سید احمدی نژاد خ شهاب بین ک 4 و 6 2239644
267 کار اموزیان محمد خ شهاب داخل کوچه 32 جنب سمساری 3237230
268 ابراهیمی محمود خ شهاب ک 41 کوچه پمپ بنزین نبش شرقی 2 3221808
269 میر طهماسب مجید خ شهاب نبش ک 27 3239089
270 حمیدی غلام رضا خ شهاب ک 32 نبش شمالی 1 9133874936
271 سعید امیر خ شهاب نبش ک 50 9131963224
272 جمشیدی مرتضی خ شهاب خ گوهری نبش ک نگارستانی  
273 حسینی پور روح اله خ شهاب نبش ک 52 3226722/09131971251
274 میرزادی حسین خ شهاب روبروی بانک مسکن حد فاصل ک 13 و 15 2223545
275 امین زاده ناصر خ شهاب ک 15 جنب خوابگاه سجادیه 2231544
276 عباس زاده محسن خ گوهری روبروی سه راه نگارستانی 3233629
277 جمشیدی علی خ گوهری نبش ک 14 3228443
278 محمد یاری خ شیخ احمد جنوبی جنب خ حافظان قران 11 بعد از کوچه 2230855
279 حسن زاده منصور خ حکیم ک 42 سمت راست روبروی مسجد درب دوم 3117260/09131419841
280 تاج الدینی حسن خ حکیم داخل ک 16 3112962/09133873518
281 طالبی زاده روح اله خ حکیم داخل ک 42 انتهای کوچه روبروی بزرگراه 3110215/09132967581
282 نقار چی محمد جابر چهارراه مدیریت بزرگراه دادبین 2 سه راه حجت 9134410140
283 وصال رضا خ حکیم نبش ک 9 3119074
284 شمس الدینی علی خ جنت نبش ک 7 3111525
285 خالداری حسن خ حکیم نبش ک 17 2440837
286 همت میر داماد خ حکیم نبش ک 29 9132981235
287 یزدانی علی خ دادبین روبروی ک 2 3128043
288 سلاجقه یاسر خ مدیریت چهاراه مدیریت نبش ک 25 3113984
289 در آفتابی حسین خ مدیریت نبش ک 7 3122772
290 ذکوی علی خ مدیریت نبش ک 11 و 13 3123621
291 جبار پور فتح اله خ مدیریت نبش چهاراه دادبین 3113793
292 محمدی عصمت خ مدیریت بین ک 30 و 32 3113071
293 خراسانی ناصر خ مدیریت بین کوچه 35 و 37 3113267/3118416
294 بنی اسدی عباس خ حکیم نبش ک 2 3123150
295 فلاتی مجید خ حکیم نبش ک 16 3119161
296 محمد رضایی مرتضی خ حکیم چهاراه حکیم نبش ک 20 3123742
297 کمالی محسن خ حکیم روبروی حکیم 37 9139272402
298 محمودی محمد خ حکیم خ رضوان چهاراه جنب مسجد امام سجاد 3116915
299 تقی زاده مهدی خ حکیم نبش ک 3 09131970293/3111436
300 زنگی ایادی محمد رضا خ مدیریت ک شماره 13 جنب نانوایی 3122702
301 بابایی هادی خ مدیریت نبش ک 26 3116376
302 برومند وحید خ مدیریت بین ک 37 و 39 3119487
303 جهانفر حمید خ مدیریت بین ک 40 و 42 3117507
304 زند وکیلی سجاد خ مدیریت خ حکیم نبش ک 37 3110302
305 شمس الدینی عباس خ حکیم بلوار رضوان نبش شهید همت 3119362
306 اقایی حمید خ دادبین نبش ک 10 3128241/09131416053
307 علیزاده احمد خ مدیریت بین ک 42 و 44 3110827/09131954750
308 ایرانمنش حبیب اله خ حکیم نبش ک 9 3119385
309 اله وردی عباس خ مدیریت بین کوچه 15 و 13 جنب آلومینیوم سازی 3122702
310 طالب حق محمد مدیریت نبش ک 16 9133877990
311 عباس زاده اکبر خ حکیم کوچه 44 3117214
312 الماسی مصطفی خ مادر روبروی کوچه 14 جنب تابلو سازی عارف 3314373
313 مرشد زاده سید احمد خ کارگر بین ک 1 و 3 3111863
314 عرب مهدی خ حکیم بلوار رضوان داخل شهید همت بین ک 8 و 10 3116457
315 بصیری حجت خ حکیم نبش ک 23 3121884/09132407602
316 اسکندری قاسم خ شهاب نبش ک 28 3238565
317 باد اهنگ علی بلوار جمهوری نبش ک 25 9133473580/213828
318 خمر علی الغدیر بلوک 14 روبروی هزار دستگاه خ لاله شمالی نبش لاله 6 9133899395
319 عباس تقی زاده بلوار جمهوری خ شهرک شکوه بین ک 10 و12 2813965
320 مصباح محمد رضا بلوار هوانیروز غدیر 2 سمت چپ مغازه اول 9133417012
321 قهرمانی محمد رضا بلوار هوانیروز بلوار غدیر 2 سمت راست مغازه سوم 9133417012
322 سعید طاهره بلوار هوانیروز شهرک شهرداری خ فاطمیه 2 09131431045/2850280
323 سرحدی رضا بلوار هوانیرو نبش ک 28 2812931
324 شیخ پور محمد رضا بلوار جمهوری شهرک الهیه انتهای بلوار پزشک داخل مجتمع 9133992903
325 محبی علی بلوار جمهوری شهرک شکوه جنب ک 18 روبروی شهرک شکوه 2814158/09373428904
326 منصوری محمد حسن بلوار جمهوری خ شهید شیروانی روبروی شهرک شکوه 2813473
327 مجیدی عباس بلوار هوانیروز غدیر 2 سمت راست 2813552
328 مازندرانی پیمان بلوار جمهوری بعد از ورودی کوی استانداری جنب نانوایی 2817092
329 ناصر پور ابولی بلوار هوانیروز غدیر 2 نرسیده به چهاراه اول سمت چپ 2810343
330 ندیمی محمد بلوار هوانیروز غدیر 2 نبش یاس 26 2816698
331 ابارقی پدرام بلوار جمهوری بلوار رضوان چهاراه حسینی نبش ک 21 2818433/09131977580
332 دوستی علیرضا بلوار هوانیروز شهرک شهرداری بوستان مهدی 15 9132884421
334 علی احمدی علی بلوار رضوان نبش ک 11 2811965
335 عامری فاطمه اختیار اباد خ امام نبش ک 7 09131974480/3532733
336 ایرانمنش اختیار اباد خ امام نبش ک 34  
337 جعفریان حمیده شهرک هوانیروز سه راه گاز 09355968948/2861264
338 عامری فاطمه اختیار اباد خ شریعتی نبش ک 12 روبروی پارچه فروشی پردیس 3532259
339 شاه محمدی عصمت اختیار اباد خ شریعتی بعد از ک 23 3532043
340 اسماعیلی عباس اختیار اباد خ امام نبش ک 3 9131418602
341 شیخ شعاعی حسین اختیار اباد خ امام مقابل ک 12 09133879847/3532010
342 ایمانی فریدون هوانیروز بازارچه جدید 2861725/09133878422
343 جوادی مقدم هادی شهرک هوانیروز روبروی تعاونی ولی عصر 2860237
344 گدری حسن شهرک هوانیروز روبروی بازاچه جدید 9133416316
345 شیراز منجمی بهنام شهرک هوانیروز بازاچه قدیم 9366491832
346 لطفی مجید شهرک هوانیروز داخل بازاچه جدید شرکت تعاونی مصرف 2860881/09131991729
347 درستکار قادر شهرک هوانیروز جنب میوه فروشی 9367825795
348 صفری حسین بلوار رضوان ک 32 2821307/0935247647
349 محمدی نژاد وحید بلوار رضوان بین ک 14 و 16 2810065
350 مصطفی محمدی بلوار هوانیروز غدیر 2 بعد از میدان سمت راست 2814055
351 قاسمی رضا شهرک هوانیروز بازارچه جدید اولین مغازه سمت چپ 2861222/09132956190
352 روحی علیرضا بلوار هوانیروز شهرک شهرداری خ بوستان مهدی نبش ک 19 28507771
353 نخعی حسام انتهای بلوار هوانیروز شهرک شهرداری خ فاطمیه روبروی ک 4 2850280/09139427871
354 دوست محمدی مصطفی بلوار رضوان حد فاصل ک 9 و 11 2812556/09382258751
355 اکبری حسن خ مدیریت نبش ک 4 9132426327
356 روز دار امین شهرک مطهری خ دانش 4 قطعه یک جنب املاک حاج ظفر 2121760/09131416179
357 سلاجقه حمید شهرک مطهری خ دانش ک 7 212077/09131979981
358 عبائی زهرا پانصد دستگاه خ استاد شهریار نبش ک 13 9137556945
359 تورانی مسعود بلوار جانباز ک 4 روبروی مدرسه شهدا 8 9325121075
360 باقری رضا بلوار هوانیروز جنب داروخانه بین 12 و 14 9132991208
361 پور باقری زهره بلوار جمهوری روبرو سه راه هوانیروز جنب نانوایی 2612549
362 عسکری هادی بلوار هوانیروز غدیر 1 نبش یاس 2 2811910
363 ایاغ امان اله بلوار هوانیروز بلوار بعثت خ یاس نبش یاس 5 2812801
364 ابارقی محمد بلوار هوانیروز بلوار بعثت جنب اژانس الغدیر 2817995
365 ایمن رامین بلوار هوانیروز بین ک 2 و 4 جنب پیتزا من و تو 2810296
366 افروز امین بلوار هوانیروز بین ک 18 و 20 2817867/0913240867
367 واحدی مجید بلوار هوانیروز غدیر 1 بلوار بعثت بعد از چهار راه سمت چپ 2813850
368 پور سپهری نیما بلوار هوانیروز بلوار بعثت بعد از چهارراه 09367031463/2812909
369 دولت ابادی ایمان خ فیروزه نبش ک 14 2529204
370 مومنی عبدالصمد مالک اشتر شمالی جنب ک 41 2517397
371 زندی رضا مالک اشتر شمالی نبش ک شماره 20 2511506
372 شجاعی احمد خ مالک اشتر شمالی نبش ک 42 2514479
373 کوشکی نژاد احمد خ ماک اشتر شمالی داخل ک 36 2514813
374 جعفر زاده علی مالک اشتر شمالی جنب ک 34 2513347
375 سعیدی شکراله مالک اشتر شمالی بین ک 23 و 25  
376 محمدی مسلم مالک اشتر شمالی نبش ک 36 2511756
377 قنبری مراد علی خ فیروزه نبش ک 13 2521157
378 منصوری سارنگ خ فیروزه نبش ک 12 2520062/09131403053
379 پژوهش پناه محمد خ فیروزه نبش ک 5 25250361
380 امیر ماهانی علیرضا خ فیروزه نبش ک 13 9131967105
381 پرناک علیرضا بلوار شهید صدوقی ک 3 2471597
382 ضیا سیستانی بتول خ فیروزه نبش ک 10 2520368/09139964873
383 سجاد عسکری بلوار هوانیروز نبش ک 14 2811999/09133971365
384 افظلی مسلم بلوار جمهوری بعد از سه راه هوانیروز شهرک بانک صادرات 2810823/09139969735
385 نیکویی حسین بلوار هوانیروز بلوار بعثت نبش چهاراه اول سمت راست 2811992/09375622925
386 باخانی رویا بلوار هوانیروز انتهای بلوار نبش ک 86 2821190/09139438206
387 حسین خانی جعفر بلوار جمهوری شهرک الهیه بلوار پزشک سمت چپ 2613349/09133434390
388 خواجویی ناصر بلوار جمهوری بعد از کوی استانداری خ شهید زینهاری روبرو ک 7 2811480
389 سعیدی حمید بلوار جمهوری بعد از کوی استانداری ابتدای خ صادقیه 2814549/09131482099
390 رضایی غلام رضا بلوار هوانیروز الغدیر 2 جنب مسجد المعین 2820535/09138446909
391 عاشوری کرمانی محسن بلوار جمهوری روبروی دانشگاه تربیت بدنی 2612600
392 سیستانی سیروس بلوار جمهوری چهاراه فرهنگیان بلوار معلم نبش معلم 9 2117195
393 معینی علی اکبر بلوار هوانیروز بلوار الغدیر انتهای بلوار 9131981884
394 نوروزی ایمان بلوار جمهوری چهاراه امیر کبیر نبش بلوار کشاورز جنب عکاسی 2117293/09133986539
395 مهر پویا مصطفی بلوار جمهوری بهد از چهاراه فرهنگیان ک 10 انتهای ک سمت چپ 2131956/09177119361
396 خواجویی ناصر بلوار جمهوری بعد از کوی استانداری خ شهید زینهاری روبرو ک 7 2811480
397 شعبانی محمد رضا بلوار امیر کبیر نبش ک 2 938409832
398 شفیعی محسن بلوار معلم داخل ک 10 سمت راست 2116637
399 مصحفی محمد رضا بلوار کشاورز نبش ک 2 2473951
400 نجفی قاسم بلوار جمهوری انتهای ک 14 2114068/09133951509
401 رنجبر محمد بلوار جمهوری بعد از چهاراه فرهنگیان داخل ک 14 شرقی 4 2112400/09133991639
402 مومنی علی طاهر اباد بلوار امام حسن جنب ک 7 2116115/09138434109
403 سکنجی مجتبی طاهر اباد جنب میدان سوپر مرکزی 2112867/09133413060
404 قربی علی پشت هتل پارس بلوار هوشنگ مرادی کرمانی خ هاتف جنب املاک 2116206
405 افظلی رضا بلوار جمهوری خ هوشنگ مرادی پشت هتل پارس جنب ک 5 2132040/09134411060
406 بهارستانی محمد رضا بلوار امیر کبیر کوی تالار پیوند شهرک مخابرات 2124074
407 سالاری غلام عباس طاهر اباد خ شهید سعادت ابادی سمت راست 2110535
408 ایرانمنش اسماعیل شهرک مطهری بلوار ایثار جنب ک 29 2121869/09192194075
409 دریجانی اسحاق شهرک مطهری بین دانش 5 و 7 2118768
410 شعله ور محمد رضا شهرک مطهری خ بابا الحوائج نبش ک 15 2122964
411 حمزه ای نژاد حامد شهرک مطهری بلوار ایثار ک 27 سمت چپ 2432844/09139280295
412 ایرانمنش سعید بزرگراه امام نرسیده به سه راه سیلو روبروی فلافل ابادان 2515639/09139428550
413 امیری نور اله سه راه سیلو فروشگاه دادبین 9139876862
414 شرقی زاده وحید شهرک مطهری خ دانش 5 2113805
415 سالاری الیاس شهرک مطهری باب الحوائج بین ک 8 و 10 9132995576
416 سالمی مجاهد پانصد دستگاه خ مهدی حشمتی 2530284
417 سلطانی جانعلی شهرک مطهری جنب خانه صفایی باب الحوائج 16 2122687
418 بهرامی اصغر پانصد دستگاه نبش استاد شهریار 2 2516035
419 طاهری اسماعیل پانصد دستگاه خ اصلی روبروی بلوک 10 2524450/09131983789
420 عاقلی علی شهرک مطهری ایثار کوچه شماره9 2119191
421 شریف پور رسول شهرک مطهری فاز یک جانبازان نبش باب الحوائج 6 2122595
422 رشیدی احمد شهرک مطهری روبروی مجتمع امام حسن نبش دانش 5 2121188
423 حسینی سید حسین شهرک مطهری خ باب الحوائج 2123001
424 فرحبخش وحید شهرک مطهری خ دانش ک 4 داخل مجتمع امام حسین 9133406923
425 سالاری ربابه خ پانصد دستگاه خ مهدی حشمتی نرسیده به کمر بندی 2523202
426 غیب الهی حمید پانصد دستگاه خ اصلی جنب تکیه محبان المهدی 2516121/09139392347
427 شسروانی مسعود پانصد دستگاه بزرگراه امام روبروی شهرک مطهری 2523876
428 سعید مرتضی پانصد دستگاه ک بنفشه استاد شهریار 2 2524899
129 جزینی مهدی شهرک مطهری خ دانش 3 2120102
430 خواجه حسنی اسما پانصد دستگاه نبش بزرگراه یادگار امام 87 9132990242
431 روحی محمد چهاراه فرهنگیان بزرگراه امام رضا بعد از بلوار پرستار 2121743/09131991363
432 ابراهیمی مهدی انتهای خ هزار یکشب شمالی ک 22 9136621884
433 زراعت زاده عبدالرضا خ شفا بین ک 14 و 16 2120613
434 علیپور محمد حسین شهرک باهنر خ بهارستان جنب نانوایی 28 2472166
435 احمدی مهدی بلوار جمهوری نرسیده به چهاراه فرهنگیان سمت چپ ک 19 2117763/09132429884
436 عباس زاده هدایت خ هزار یکشب ح فاصل ک 19 و 21 2465473/2465472
437 شریف پور مجید بلوار شیراز نبش خ حافظیه 2430120
438 زین الدینی قاسم شفا سر جنگلداری فاز 2 خ اصلی غربی 1 2121504
439 عسکری امید بلوار جمهوری چهاراه شفا خ فارابی جنب کارواش 9363821773
440 شجاعی مهدی شهرک باهنر اخر بحر العلوم پارک ظفر 2 2452630/09133987881
441 خوشایند حسین شهرک باهنر خ رزمندگان جنب خشکشویی 2465934/09133878808
442 لارستانی احمد شهرک باهنر خ بهارستان روبروی پارک نظام مهندسی 2458965
443 صادقی علی بلوار جمهوری بین چهاراه فرهنگیان و شفا ک 19 2112822
444 داریوش عباسی بلوار فارابی جنب میوه فروشی 2463191
445 ابارقی مسلم بلوار شیراز بعد از سه راه نصر 09133425220/2462981
446 شیروانی علیرضا بلوار شیراز بلوار نصر جنب اموزشگاه رانندگی 2444221
447 علیزاده حسن بلوار شیراز بلوار نصر شهرک پیروزی نبش شقایق 2451562/09133989842
448 تیکدری اصغر بلوار شیراز خ بوستان روبروی ک 10 09133429355/2453439
449 نور الدینی اکبر بلوار شیراز خ حافظیه انتهای خ شهرک رجایی پشت مسجد امام علی 2462439
450 مرتضی افظلی بلوار شیراز خ حافظیه روبروی ک 3 2454685/09139954303
451 کرباسی لاله خ هزاریکشب بین ک 3 و 5 2460150
452 خداداد مهدی خ هزاریکشب جنب ک 19 2459933/09133402812
453 امیر زاده سعید خ شفا نبش ک 13 2456446/09139955357
454 اسماعیل زاده کامران خ شفا بین ک 2 و 4 2115348/09133404702
455 تورانی سعید خ شفا انتهای خ جنب ک 27 09133407623/2465711
456 صادق زادگان علی خ شفا روبروی بیمه خدمات درمانی 2113532
457 شجاعی علیرضا شهرک باهنر انتهای بحرالعلوم نبش ظفر 2479000
458 علینقی مصطفی بلوار جمهوری بلوار کشاورز نبش ک 7 2111257
459 ایرانمنش محمد مهدی پشت هتل پارس بلوار هوشنگ مرادی کرمانی نبش ک 3 9133872401
460 مهدوی حبیب اله بلوار امیر کبیر انتهای بلوار جنب تاکسی سرویس 2111057
461 دهقان طاهره بلوار امیر کبیر بلوار بوعلی ک 5 سمت راست 2110436/09133437798
462 حسینی زهرا بلوار امیر کبیر مابین ک 3 و 5 جنب داروخانه 2118391
463 بوستان امیر طاهر اباد میدان امام حسن ک 11 روبرو درب و پنچره سازی 09363404685/2112743
464 شاه رحمانی فاطمه میدان طاهر اباد میدان امام حسن داخل دایره میدان 2112643/09133417631
465 بهارستانی محمد حسین جاده تهران نبش صدوقی 14 جنب نیروی انتظامی 2114088/09133989127
466 نجار زاده مهدی جاده تهران روبرو سه راه فرهنگیان جنب نانوایی 2123743
467 روستایی سه راه سیلو فروشگاه تعاونی روستایی 2527426
468 ابراهیمی مهدی طاهر اباد دانشکده الزهرا 2150166/09133408494
469 بنی اسدی حسین خ داخل بازار جنب ماهی فروشی حاکمی 2261994
470 مکی احمد  خ فتح ابادان جنب پمپ بنزین الاشت نبش ک 2 9138412304
471 تجلی مسعود خ میرزا رضای کرمانی نبش بازار 2230883/09131403118
472 طباطبایی سیدرضا میدان شهدا اول خ زریسف 2260299/09131984648
473 نجاتی عباس میدان شهدا اول خ زریسف 2263478
474 یزدانپناه محمدرضا خ میرزا رضا کرمانی جنب ک 4 09131431600/3116718
475 امیر ماهانی مهدی میدان مشتاق جنب مسجد جامع 2225961/09132964306
476 پور رفسنجانی رضا  میدان مشتاق بعد از داروخانه فردوسیان پشت ایستگاه خط واحد 2237382
477 برزگر عباس میدان مشتاق خ 17 شهریور روبروی بازار شهرداری 091333408560/2229226
478 ودیعتی مجید میدان شهدا جنب تکیه مشتاق 2265441
479 نشاط وحید خ میرزا رضا کرمانی نبش ک 4 مغازه دوم 09139432518/3318900
480 دریا قلی بیک علی مسجد صاحب الزمان جنب کلانتری 9139414095
481 کوارویی سجاد میدان امام حسین ابتدای خ دادبین شرقی 9133437151
482 رنجبر میلاد خ زریسف ک 19 روبروی نانوایی 9133400707
483 کوهستانی علی خ زریسف چهاراه مسجد نبش ک 31 3121089
484 حاجی مراد محمد علی خ زریسف مقابل پارک سنگی نبش ک 15 3316644
485 حیدری احمد خ زریسف روبرو سه راه مدیریت نبش ک 22 9133427602
486 پرداختیم مجید خ زریسف روبرو بخشداری مرکزی 3324349
487 پور یزدانپناه مجید خ زریسف نبش ک 5 2440843
488 غلامی سعید خ زریسف روبروی پارکینگ نرسیده به ک 15 3128767
489 برومند مهدی خ زریسف ک 18 336489
490 مهرابی امیر خ زریسف نبش ک 29 3117494
491 مهدی زاده هادی خ زریسف چهاراه انقلاب جنب گل فروشی گلی برای گل 3327735
492 جبار پور حمید پارک نشاط روبروی ساختمان جدید ثبت اسناد 2237500
493 روحانی علیرضا خ زریسف خ شهدا نبش ک 4 09131960230/3323469
494 بابایی اصغر میدان شهدا جنب بازار شهرداری مقابل مشتاقیه 2231398
495 کارگر لطف اله خ زریسف روبرو پارک پردیس 3123476
496 اسعد زاده علی اکبر خ زریسف نبش ک 24 9133413604
497 حاج خلیلی حسین خ میرزا رضا کرمانی روبرو بازار مظفری 2265430/09131411789
498 میرزایی پنچعلی میدان مشتاق نبش خ مادر 2220610/09133433974
499 محسنی فرهاد خ 17 شهریور روبرو ارامگاه مشتاقیه 2266454
500 محبی پور احمد جنگل قائم رستوران و چایخانه کاج 9131982876
501 شعبانی علی جنگل قائم روبروی دریا قلی بیک 9138353200
502 صفری منصور خ زریسف نبش ک 29 9139966781
503 داوری سید مظفر شهرک باهنر نبش رزمندگان 24559907
504 گرکانی بلوار شیراز نبش خ حافظ سوپر دپتولی 9133970856
505 اجتهادی حسین شهرک باهنر خ رزمندگان روبرو مدرسه زینب 2445781
506 مهرابیان علیرضا شهرک باهنر بلوار نصر جنب ک 6 2450677/09139425458
507 حسنی سعدی مصطفی بلوار ازادگان نبش ک 25 09132424750/2430059
508 نژادی راه مهدی بلوار ازادگان سمت راست حد فاصل ک 18 و 20 2473638/09139430327
509 قادر سعید بلوار ازادگان بین ک 13 و 15 سوپر اریا 2465051/09139430200
510 جهانشاهی مجتبی بلوار ازادگان نبش ک 16 روبرو بانک سپه 2454303
511 پور محمدی جواد خ اقبال روبرو بانک سپه 2442958
512 زرین نعل مهدی خ 24 اذر نبش ک 32 2450228
513 شمس الدینی خ 24 اذر حد فاصل ک 36 و 38 2450507
514 نور الدینی علی خ 24 اذر بعد از ک 62 جنب مرغ فروشی 2455547
515 افظلی محسن خ بهمنیار نبش ک 12 2457216/09133784054
516 میرانی سجاد خ 24 اذر نبش ک 59 2448568
517 ابولحسنی مهدیه خ بهمنیار نبش ک 14 2462653
518 مصرف فلز کار خ 24 اذر ک کشتارگاه نبش ک چالوس 2463591
519 طاهر میلاد خ 24 اذر جنب مسجد برخورداری 2450375/09132429926
520 فتحی محمد رضا خ 24 اذر بین ک 22 و 24 2451819
521 پناهنده عباس خ بهمنیار ک 21 2456915
522 تیرگری علیرضا خ بهمنیار نبش خ ابنوس ک 10 2455946
523 پور زمانی محمد جواد خ بهمنیار حد فاصل ک 9 و 11 2443531
524 صداقت محمود خ بهمنیار نبش ک 4 2440639
525 تامین اجتماعی خ بهمنیار روبرو ایستگاه خط واحد نبش ک مخابرات 2457016
526 نظریان محمد علی بهمنیار روبرو ک 28 2442919
527 احمدی مهدی پنچ راه 24 اذر ک کشتارگاه اولین سوپری سمت راست 2449512
528 یعقوبی احمد خ 24 اذر نبش ک 31 2441445
529 قاسمی حمید خ 24 اذر نبش ک 63 2473206/09132420877
530 زعیم زاده حسین خ 24 اذر ک کشتارگاه سمت راست نبش ک اول 2470921
531 سلطانی نژاد مجتبی خ 24 اذر بین ک 21 و 23 9131978559
532 صفار هاشمی علیرضا خ 24 اذر بعد از 5 راه سمت چپ سوپر عسل 2447625
533 حاج رضایی منصور خ 24 اذر نرسیده به 5 راه سمت چپ 2453471
534 منصوری محمد خ 24 اذر ک مشهد بعد از بریدگی اول سمت راست 2473856
535 اسدی مرتضی خ 24 اذر بعد از چهاراه ازادگان بیست متری هاشم نادری 9132401567
536 احمدی مجید خ 24 اذر ک 43 داخل کوچه پلاک 75 اول ک مشهد 9133957765
537 شجاعی حامد خ 24 اذر پنچ راه ک 25 نبش ک کشتارگاه 9131423400
538 همت محمد رضا خ 24 اذر ک کشتارگاه ک 20 سمت چپ نبش نادر 2475988
539 عبدالهی مصطفی خ 24 اذر بین ک 43 و 45 2461819
540 عبد الرحیمی حامد خ بهمنیار خ زهره کرمانی روبرو مدرسه سلمان فارسی 2451635/09132985619
541 ارجمند محمد خ شهدا بعد از چهاراه انقلاب سمت چپ 3123906
542 اصغر پور محمد میدان مشتاق ابتدای خ زریسف روبرو سینما 9139977987
543 رحیمی صادق رضا خ مادر نبش چهاراه بازرگانی 2221625
544 صادقی حسین خ زریسف خ انقلاب نبش ک 6  
545 عبدی مهدی خ پروین اعتصامی جنب خدمات تلفن همراه 9131980672
546 جواهری زاده محمد پارک نشاط ضلع شرقی 9369450141
547 نصیری جواد خ استقلال ک 2 داخل کوچه 2473093
548 یوسفی محمد خ خواجو نبش ک 12 9139410354
549 مهدوی امیر استقلال ک 10 2528433/09131406243
550 حضرتی امیر خ پروین اعتصامی شرقی نبش بیمارستان حضرت فاطمه س 2467591/09365165637
551 ژاله جواد خ پروین اعتصامی نبش ک 12 2223651/09138633141
552 دشتی احسان خ پروین اعتصامی ک 12 نبش شرقی 5 2265900/09131465931
553 یوسفی مهدی میدان ارگ ظلع شمالی جنب پرنده فروشی 2264315/09133434750
554 حسامی سجاد بلوار فردوسی نرسیده به پارک نشاط بعد از ک 2 2232652/09369360976
555 اسدی محسن خ پروین اعتصامی نبش ک 1 2477307
556 محمد محمدی خواجو نبش ک 17 2220247
557 شجاعی زین العابدین خ خواجو نبش ک 22 9133403747
558 محمدی محمد خ خواجو روبرو استادیوم ورزشی کنار داروخانه دکتر زعیم 2260816
559 صابری علیرضا خ استقلال داخل ک 11 2464749
560 رحمانی امین بلوار ازادگان ک 11 اخرین درب سمت چپ  
561 نمازیان محمد رضا خ جهاد خ یاسین جنب املاک یاسین ک 3 9131971965
562 عسکری حمید بلوار جهاد جهاد 96 یاسین 8 نبش چهارکوچه 2459268/09139380107
563 قلی نسب مهدی بلوار ازادگان خ اتش فشانی ک 6 شرقی 9133437917
564 سعیدی مهدی خ اقبال نبش ک 2 09133484053/2472625
565 عادلی علی بلوار جهاد شهرک یاسین یاسین 16 انتهای کوچه 2454636/09133403015
566 اسدیار سید عباس خ اقبال -نامجو نبش ک 7 جنب فروشگاه بسیجیان 2460880
567 فروشگاه بسیجیان خ اقبال بعد از کوچه شماره 7 سمت راست 2476575/09133976647
568 کاظمی مهدی چهاراه خورشید خ حافظ روبروی ک 6 روبرو قاب فروشی مرکزی 2721362
569 روح الامینی عباس چهاراه خورشید خ حافظ نبش ک 2 2267481
570 سالاری محمود جهاد داخل کوچه 66 نبش شرقی 7 2462003/09138431273
571 یعقوبی مقدم حسین خ 20 متری دانشجو شهرک بانک مسکن روبرو پارک لاله 2726135
572 میرزایی احمد خجهاد اخر جهاد ک 66 2442550
573 طهماسبی رمضان شهرک افظلی پور 2740994/09133436805
574 حسن شاهی مسعود شهرک افظلی پور فروشگاه شماره 1 9131997757
575 مهدوی محسن شهرک افظلی پور سوپر گلهای شهرک 2737180/09133422812
576 حسن زاده عباس بلوار ازادگان بین ک 18 و 20 2447069/09133438652
577 رحیم زاده جواد بلوار ازادگان بین ک 3 و 5 2477588/09131976699
578 شهسواری ابراهیم بلوار ازادگان قبل از بانک تجارت نبش ک 8 2451648
579 ایرانمنش عبدالرضا بلوار ازادگان جنب داروخانه بین ک 21 و 23 09133995492/2472739
580 حیدری حسین بلوار ازادگان نبش ک 31 2459707
581 مهرتاش علی بلوار ازادگان نبش ک 20 2462379
582 شعبانی حسین بلوار ازادگان بین ک 25 و 27 2451363
583 ملکی محسن خ خواجو بین ک 8 و 10 2229866
584 ملکی محمد رضا خ خواجو بین ک 6 و 8 2223471/09132978344
585 کاشف سعید ابوذر شمالی بین ک 8 و 10 2510742
586 نظری حسن ابوذر شمالی بین ک 58 و 60 2512214/09133431543
587 شیخ شعاعی رضا ابوذر شمالی بین ک 20 و 22 2511087
588 رضا ابراهیمی ابوذر شمالی نبش ک 41 2519198
589 سلطانی علی ابوذر شمالی ک شماره 68 و 70 9133417289
590 یدالهی حسین ابوذر شمالی داخل 30 متری روبرو مدرسه 9139420093
591 حسنی سعدی علیرضا خ ابوذر شمالی ک 44 2512087
592 محسنی حسین ابوذر شمالی به طرف 30 متری سمت چپ جنب اژانس کویر 2517664
593 معافی فرهاد ابوذر شمالی بین ک 19 و 21 2510507
594 شیبانی رحمت اله ابوذر شمالی بین ک 28 و 30 2525150
595 محمدی رسول ابوذر شمالی نبش ک 39 2521876
596 شاه حیدری زهرا ابوذر شمالی نبش ک 17 2511077
597 عسکر پور مهدی خ ابوذر شمالی نبش ک 54 2530102/09131985200
598 سبک خیز فاطمه ابوذر شمالی نبش ک 64 2523531
599 شریفی حجت ابوذر شمالی بین ک 21 و 23 2513799
600 عسکر پور ابراهیم ابوذر شمالی نبش ک 51 2523344/09362172209
601 نورمندی محسن ابوذر شمالی نبش ک 13 روبرو بانک ملت 2523757
602 شاه محمدی محمد جواد ابوذر شمالی نبش ک 18 جنب بانک ملت 2512922/09133986105
603 شافعی رضا خ خواجو نبش کوچه خیام جنب باک صادرات 2518917
604 دارایی زاده محمد علی خ پروین اعتصامی غربی ک 19 2529029
605 ارذ فریبا خ ابوذر شمالی نبش ک 27 9136128455
606 باقری سبحان پروین اعتصامی غربی سه راه دادبین نبش ک 19 2519720
607 آموزش و پرورش خ معلم آموزش و پرورش کل 2226228
608 مطهری حسین چهاراه بهداری خ سپه روبرو بیمارستان باهنر 2225949
609 نخعی علی میدان قرنی سوپر چمنزار 2262158
610 صادقیان خ فردوسی نبش ک 11 2223726
611 سلطانی علی پروین اعتصامی روبرو بیمارستان الزهرا 2238777
612 نخعی محمد مهدی پروین اعتصامی نبش ک 20 2534963
613 خوشنام حسین خ فردوسی ابتدای وحشی بافقی 2228630/09133407510
614 محمدی صفا خ پروین اعتصامی داخل ک 12 سمت چپ اولین سوپری 2266371
615 یادگار زاده رمضان خ استقلال بین ک 10 و 12  
616 موسی پور علی خ خواجو نبش ک 24 2237289
617 زینلی محمد خ خواجو نبش ک 12 جنب نانوایی 2220030
618 مهدی زاده حامد خ پروین اعتصامی شرقی نبش ک 18 9133432319
619 باغخانی حامد خ فردوسی نبش وحشی بافقی 2239332
620 اسماعیل پاریزی حسن خ پروین اعتصامی نبش ک 12 2262484
621 شجاعی وحید چهاراه فرهنگیان جنب میوه فروشی 2117157/09132400305
622 ضیا ء نخعی داوود  بلوار جمهوری خ والفجر بین 9 و 11 2470422/09366177255
623 حاج عزیزی خ ابنوس بعد از پارک ابنوس  
624 اسماعیلی حسین میدان کوثر جنب ساندویچی ناب و بانک سپه 9133428445
625 بهرام پور رضا  ابتدای بلوار جمهوری سمت چپ بانک تجارت 2455199/09131413163
626 امیری محمد علی بلوار جهاد نبش ک 20 2451673
627 سیاری مجید خ جهاد نبش ک 28 2440499/09133974954
628 حسین صانعی بلوار جهاد نرسیده به 20 متری دانشجو سمت راست 2733127
629 اکبر زاده مرتضی بلوار جهاد نبش ک 39 2722278
630 صفار هاشمی حمید بلوار جهاد ک 44 2446769
631 سالاری حجت خ مولوی نبش ک 13 2226972
632 جعفری علیرضا بلوار جهاد بین ک 27 و 29 2722093/09132412984
633 حاجی پور عصمت خ مفتح نبش ک 3- 20 متری دانشجو 2733621/09131439267
634 حقیقی منصور خ جهاد بین ک 33 و 35 2724001/09133877262
635 خوارزمی وحید خ جهاد بین ک 72 و 74 2451498
636 پور میرزایی علی خ جهاد داخل ک 41 پلاک 92 2723348
637 شهری محمد خ جهد بین ک 35 و 37 2723424
638 طهماسبی امیر بلوار جهاد نبش ک 15 2725603
639 قاسم خانی محسن بلوار جهاد بین ک 29و 31 2735332/2735339
640 سیاری حسین بلوار جهاد نبش ک 47 2720414/09133406144
641 میرزایی احمد خ 20متری دانشجو شرقی جنب مسجد امام حسن مجتبی 2730287/09132952568
642 خالقی محسن خ 20 متری دانشجو نبش مفتح 3 271645
643 خسروی محمد رضا بلوار جهاد نبش ک 55 2721799
644 حمید رنجبر بلوار جهاد داخل ک 38 نبش چها رکوچه 2473145/09131986169
645 ملکی حمید خ جهاد نبش ک 9 2234702
646 شاه محمدی عباس خ جهاد داخل ک 31 روبرو مدرسه سعدی 2732297
647 صالحی مرتضی خ جهاد نبش ک 44 2448901
648 سیاری مرتضی خ جهاد نبش ک 54 جنب نانوایی 2471633
649 ستار زاده مهدی بلوار جهاد بین ک 6 و 8 روبرو ک 7 2470180
650 میرزایی غلام حسین خ جهاد بین ک 32 و 34 2451784
651 صباحی کاویان رسول بلوار جهاد خ عطار نبش ک 5 جنوبی 2723333/09132404249
652 جهانشاهی رامین بلوار جهاد نبش ک 60 2470954/09139443575
653 زنده روح علی بلوار جهاد داخل ک عطار جنوبی 4 9131407286
654 حسینی امیر خ جهاد بین ک 23 و 25 2725125/09131970341
655 حاج ملک ناصر خ جهاد جنب 20 متری جنب تراشکاری دقت 2735547/09138406259
656 کارگر رعنا خ جهاد داخل ک 56 9131974505
657 لشکری هادی خ جهاد خ مولوی روبرو ک 2 2260598
658 تارنگ زهرا بلوار جهاد داخل ک 89 2717048
659 عبداله زاده عباس خ امام روبرو مسجد امام 2227927/09131411628
660 ستارزاده مهدی خ امام نبش ک 12 2263674/09133400729
661 صفوی محسن خ امام روبروی مسجد امام نبش ک 21 2226800/2224063
662 عرب پور علی خ امام نبش ک 8 09131996680/2230650
663 غفران پناه وحید خ امام نبش ک 8 2230117
664 مراغه زاده محسن خ امام روبرو سه راه سام 2238519/2239530
665 فتحی علی خ امام حد فاصل چهاراه طالقانی و میدان ژاندارمری 2261872/09133412979
666 قانونی سید مهدی خ امام روبروی بانک تجارت 2223137/09131406380
667 سیدی لطف اله خ امام داخل ک 8 روبروی پور شیخعلی 09139970684/2224028
668 معزی نیاوحید خ امام حدفاصل چهاراه طالقانی میدان ژاندارمری سمت راست 2222855/09131412212
669 نجفی زاده سعید خ امام روبروی مسجد امام 2229448/09131410264
670 جهانشاهی عباس خ امام حد فاصل چهاراه مادر و چهاراه ششم بهمن روبرو بانک 2264956/09131977054
671 شیخ پور مصطفی خ امام داخل ک 16 9133415462
672 سید محمد حسینی خ امام نرسیده به چهاراه مادر 3324522/09131409633
673 جعفری محمد علی چترود بلوار امام خ وحدت 9131987103
674 سعید سید رضا خ امام حد فاصل چهاراه طالقانی و میدان قرنی 2238455/09133433297
675 مهاجری حسین خ امام نبش ک 25 2227097/2227467
676 حسینی فض اله خ امام روبروی مغازه قانونی ک 31 2265876/09133412892
677 خیامیان محمد مهدی بلوار جمهوری بلوار حمزه سمت چپ بین ک 4 و 6 2458145
678 گنج کریمی محمد رضا خ امام جمعه انتهای خ نرسیده به ویلا سمت چپ 2457390
679 عشقی محمد رضا خ امام جمعه نبش ک 5 2474218/09131410218
680 پور قلندر محمد خ ابنوس نبش ک 25 2467304
681 شوقی علیرضا خ ویلا تقاطع بلوار حمزه 2466263/09133989819
682 صفاریان مجید بلوار حمزه نبش میثم 4 2441235
683 میرزا بیگی منصور ویلا خ میثم نبش ک 18 2464795
684 ایرانمنش مجتبی میدان کوثر ابتدای بلوار ازادگان سمت راست 2456036
685 اشرف زاده محمد حسین بلوار جمهوری جنب تالار گلها 9139874327
686 ایرانمنش عبداله ابنوس نبش ک 27  
687 سید حسن خانی احمد بلوار جمهوری 20 متری نادر نبش ک 4 2473479
688 فارسی علی بلوار جمهوری نبش والفجر 9133875507
689 تهامی سید حمیدرضا ابتدای بلوار جمهوری بعد از ک جهاد جنب ایستگاه تاکسی 2446307/09133427780
690 صفاری پور فرهاد بلوار جمهوری خ والفجر نبش ک 17 2470188/09131408973
691 برخورداری جواد بلوار جمهوری چهاراه فرهنگیان داخل ک 19 فرعی اول 9139942905
692 سازور مسعود خ امام جمعه نبش ک 1 2473383
693 رمضانی محمد میدان کوثر نبش بلوار ازادگان 2457575
694 تراز روح اله ابتدای بلوار جمهوری کنار بانک تجارت 2451292
695 امینی سهیل بلوار والفجر نبش ک 33 ساختمان بلوط 9135059242
696 مخابرات خ آبنوس جنب اداره مخابرات سید الشهدا 2208269
697 فاریابی تاجمراد شرف اباد 20 متری مطهری تکیه علی اصغر 2728427
698 جهانشاهی محمد علی شهرک ولایت مجتمع تجاری ولایت 2715400
699 فریدون حاجعلی زاده شهرک ولایت غدیر 2 پشت مسجد 9132956716
700 سجاد جعفری جاده شرف اباد بلوار قائم نبش کوچه 2719792
701 ماشاله سعیدی شهرک ولایت مجتمع تجاری غدیر جنب غدیر 3 2734931/0913383243
702 کوکبی زاده رضا شهرک ولایت مجتمع تجاری ولایت روبرو مسجد 2719448/09133990115
703 ملک قاسمی علی شهرک ولایت مجتمع تجاری 2736564
704 مسلمی علی زنگی اباد خ شهید رجایی جنب سالن ورزشی 9133422145
705 رضایی اکبر شرف اباد نبش ک 29 سوپر توکل 2752036
706 انجم شعاع محمد کوچه اسیااباد نبش ک شرقی 1 2516315
707 رامشک علیرضا شرف اباد بلوار قائم نبش ک 26 2719614/09132985591
708 عارف نیا احمد خ خورشید خ ثامن الحجج نبش ک 20 2725310
709 کلانتری رضا خ خورشید چهاراه ارم جنب خیاط میلاد 9132428385
710 عبدالهی خ خورشید بین ک 60 و 62 2715024
711 توکلی سهیل خ خورشید بین ک 1 و 3 9137459414
712 مرتضی نسب قائم خ خورشید بین ک 29 و 31 2735857/09133996744
713 چمن بخشعلی محسن خ خورشید نبش ک 47 2733713
714 حاج ملک علی خ خورشید بعد از پمپ بنزین روبروی بانک رسالت 2235089
715 سامانی میثم خ خورشید نبش ک 35 09132950650/2733672
716 مرتضی زاده شهرام خ خورشید نبش ک 51 9131995817
717 حسینی رضا خ خورشید بین ک 59 و 61 09133872232/2711926
718 ایرانمنش حسن خ خورشید بین ک 64 و 66 2723876
719 مظفری رضا خ خورشید بین ک 27 و 29 2716001
720 حسن زاده محمد رضا خ خورشید نبش ک 84 9139389045
721 قوام علی اصغر خ خورشید نبش ک 26 09133992283/2731069
722 حسن زاده علی خ خورشید نبش ک 86 2740303
723 رضایی زاده حسین خ خورشید نبش ک 86 2719853
724 فرحبخش حجت خ خورشید نبش ک 19 2724352
725 زاهدی حامد خ خورشید نبش ک 17 2716416
726 عارفی علی خ خورشید نبش ک 3 9139430074
727 عرب نژاد مهدی خ خورشید نبش ک 4 بعد از پمپ بنزین و خورشید سمت چپ 2228845/09139419755
728 امینیاپور ماشاله خ خورشید داخل ک 65 2710329
729 قوام رضا خ خورشید اول ک 50 9133991833
730 میرزایی محمد خ خورشید نبش ک 49 9133402801/2733714
731 سیوندی بیژن خ خورشید نبش مسجد نمازیان 2732044
732 جمشیدی خ خورشید روبروی مسجد نمازیان 2721660
733 حسینی رضا خ خورشید نبش ک 65 2734085/09133872232
734 پویش ناصر خ خورشید بین ک 49 و 51 9139461284
735 علیزاده علیرضا بلوار امیر کبیر نبش ک 2 2117973/09132430643
736 دهقان طاهره بلوار امیر کبیر بلوار بو علی ک 5 سمت راست درب چهارم 2110436
737 حسینی زهرا بلوار امیر کبیر انتهای بلوار سمت راست جنب نانوایی 2118391/09132967927
738 بهارستانی محمد رضا بلوار امیر کبیر کوی تالار پیوند شهرک مخابرات 2124074
739 مهدوی راد حبیب اله بلوار امیر کبیر انتهای بلوار جنب تاکسی سرویس 2111057
740 علینقی مصطفی بل.ار کشاورز سمت چپ نبش ک 7 2111257
741 فتح ابادی امیر بوستان طاهر اباد میدان امام حسن ک 11 روبرو درب و پنچره سازی 09363404685/2112743
742 سکنجی مجتبی طاهر اباد جنب میدان 2112867/09134413060
743 ایرانمنش محمد مهدی پشت هتل پارس بلوار هوشنگ مرادی کرمانی نبش ک 3 9133872401
744 دادور ولی بلوار جمهوری چهاراه فرهنگیان بلوار معلم نبش معلم 10 2117137/09138435236
745 نجار زاده مهدی بلوار شهید صدوقی سه راه فرهنگیان جنب نانوایی 2123743/09133428700
746 روستایی جاده تهران بلوار صدوقی جنب سازمان تعاونی روستایی 2527426/09132952497
747 ابراهیمی حسین بلوار امیر کبیر کوی تالار پیوند روبرو دانشکده کیمیا 2118361/09359494166
748 قربی علی پشت هتل پارس بلوار هوشنگ مرادی کرمانی خ هاتف جنب املاک 2116206
749 نوروزی ایمان بلوار جمهوری چهاراه امیر کبیر نبش بلوار کشاورز جنب عکاسی 2117293/09133986539
750 مهر پویا مصطفی بلوار جمهوری بعد از چهاراه فرهنگیان ک شماره 10 انتهای کوچه 2131956/09177119361
751 مومنی علی طاهر اباد بلوار امام حسن جنب ک 7 2116115/09138434109
752 سالاری غلامعباس طاهر اباد خ شهید سعادت ابادی سمت راست 2110535/09131978380
753 عباسی یوسف جاده تهران پارک جنگلی - شهید باهنر - غرفه گل نرگس 9121958052
754 روحی محمد چهاراه فرهنگیان بزرگراه امام رضا بعد از بلوار پرستار 2121743/09131991363
755 مهدی خواجویی جاده تهران سه راه سیلو روبرو ناحیه انتظامی 2533563/09133414399
756 مصحفی محمد رضا بلوار کشاورز نبش ک 7 2473951
757 رنجبر محمد بل.ار جمهوری بعد از چهاراه فرهنگیان داخ ک 14 شرقی 4 2112400/09133991639
758 افظلی رضا بلوار جمهوری پشت هتل پارس خ هوشنگ مرادی نبش ک 5 2132040/09134411060
759 شعبانی محمد رضا بلوار امیر کبیر نبش ک 2 9382169640
760 سلاجقه حمید شهرک مطهری خ دانش نبش ک 7 2121077/09131979981
761 شعله ور محمد رضا شهرک مطهری خ دانش نبش ک 15 2122964
762 حمزه ای حامد شهرک مطهری بلوار ایثار ک 27 سمت چپ 2432844/09139280295
763 ایرانمنش سعید بزرگراه امام نرسیده به سه راه سیلو روبروی فلافل ابادان 2515639/0913942855
764 امیری نوراله سه راه سیلو فروشگاه دادبین 9139876862
765 ایرانمنش اسماعیل شهرک مطهری بلوار ایثار جنب ک 29 2121869/09192194075
766 سلطانی نژاد جانعلی شهرک مطهری باب الحوائج بین 16 جنب اشپزخانه صفایی 2122687
767 شریف پور رسول شهرک مطهری فاز یک جانبازان نبش باب الحوائج 6 2122595/09365006541
768 شیروانی مسعود پانصد دستگاه بزرگراه امام روبروی شهرک مطهری 2523876/09133437536
769 سالمی عبدالحسین پانصد دستگاهخ مهدی حشمتی 2530284/09367757644
770 رشیدی احمد شهرک مطهری روبرو مجتمع امام حسن دانش 5 2121188
771 شرفی نژاد وحید شهرک مطهری دانش 5 2113805
772 عاقلی علی شهرک مطهری بلوار ایثار داخل ایثار 9 2119191/09367123606
773 سالاری الیاس شهرک مطهری داخل باب الحواحج ک 12 09132995576/2110219
774 حسینی سید حسین شهرک مطهری خ باب الحوائج نبش باب الحواحج 1 2123001
775 کریم زاده حسن شهرک مطهری قطعه استادان روبروی فردوس 2 2111615
776 بعرامی اصغر خ پانصد دستگاه نبش استاد شهریار 2 2516035/09133984578
777 غیب الهی حمید پانصد دستگاه خ اصلی جنب تکیه محبان المهدی 2516121/09139392347
778 طاهری اسماعیل پانصد دستگاه مابین 4 و 6 سوپر پرستو 2524450/09363574407
779 سعید مرتضی پانصد دستگاه داخل استاد شهریار 2 2524899/09133876557
780 جزینی مهدی شهرک مطهری دانش 3 2120102/09133410120
781 عبایی زهرا پانصد دستگاه خ استاد شهریار نبش ک 13 9137556945
782 فرحبخش وحید شهرک مطهری خ دانش ک 4 داخل مجتمع امام حسین 9133406923
783 روز دار امین شهرک مطهری خ دانش 4 قطعه یک جنب املاک حاج ظفر 2121760/09131416179
784 خواجه حسنی اسما پانصد دستگاه روبروی شهرک مطهری نبش یادگار امام 9139969334
785 دریجانی اسحاق شهرک مطهری مابین دانش 5 و 7 2118768
786 سالری غلامرضا پانصد دستگاه انتهای خ شهید حشمتی جنب نانوایی 2523202
787 طوری احمد اول بزرگراه امان جنب هنرستان دادبین 9367165664
788 محمدی مسلم مالک اشتر شمال نبش ک 36 2514701
789 مومنی عبد الصمد خ ماک اشتر نبش ک 41 2517397/09366345484
790 زندی رضا خ مالک اشتر شمالی نبش ک 20 2511506
791 سعیدی شکراله مالک اشتر شمالی بین 23 و 25 2514682
792 جعفر زاده علی مالک اشتر شمالی نبش ک 34 2513347
793 کوشکی نژاد احمد ماک اشتر داخل ک 36 2514813/09132988834
794 شجاعی احمد مالک اشتر شمالی نبش ک 42 2514479
795 افظلی نسب مسلم بلوار جمهوری شهرک اندیشه نبش 4 و 6 2810823/09132407678
796 اباغ امان اله بلوار هوانیروز بلوار بعثت خ یاس نبش یاس 5 2812801/09139420800
797 پور باقری زهره بلوار جمهوری روبروی سهراه هوانیروز جنب نانوایی 2612549/09133407394
798 پور سپهری نیما بلوار هوانیروز غدیر 2 بعد از چهاراه اول سمت راست 2812909
799 عسکری هادی بلوار هوانیروز غدیر 1 خ یاس نبش یاس 2 2811910/09132983365
800 ایمن رامین بلوار هوانیروز بین ک 2 و 4 جنب پیتزا من و تو 2810296
801 افروز امین بلوار هوانیروز بین ک 18 و 20 2817867/09132408997
802 رضا باقری بلوار هوانیروز بین ک 12 و 14 9132991208
803 منصوری سارنگ خ فیروزه نبش ک 12 2520062
804 پژوهش پناه خ فیروزه نبش ک 5 2520361
805 قنبری مراد علی خ فبروزه نبش ک 13 2521157
806 امیر ماهانی علیرضا خ فروزه نبش ک 13 9131967105
807 پرناک علیرضا چاده تهذان بلوار شهید صدوقی 3 سمت چپ 2471597/09132413097
808 ضیا سیستانی بتول خ فیروزه نبش ک 10 2520368
809 عسکری سجاد بلوار هوانیروز نبش ک 14 2811999/09133971365
810 ابارقی محمد بلوار هوانیروز ابتدای بلوار بعثت سمت راست جنب اژانس الغدیر 2817995/09132955301
811 واحدی مجید بلوار هوانیروز غدیر 1 بلوار بعثت بعد از چهار راه سمت چپ 2813850/09131986471
812 نیکویی حسین بلوار هوانیروز بلوار بعثت نبش چهاراه اول سمت راست 2819292/09375622925
813 نخعی حسام انتهای بلوار هوانیروز شهرک شهرداری خ فاطمیه روبروی ک 4 2850280/09139427871
814 پرند منصور خ مالک اشتر شمالی نبش ک 15 2511756
815 دولت ابادی ایمان خ فیروزه نبش ک 14 2529204
816 شیخ پور حمید رضا بلوار جمهوری شهرک الهیه انتهای بلوار پزشک داخل مجتمع 9131953486
817 سعیدی حمید بلوار جمهوری بعد از کوی استانداری ابتدای خ صادقیه 2814549/09131482099
818 خواجویی ناصر بلوار جمهوری بعد از کوی استانداری خ شهید زینهاری روبرو ک 7 2811480
819 باخانی رویا بلوار هوانیروز انتهای بلوار نبش ک 86 2821190/09139438206
820 حسین خانی جعفر بلوار جمهوری خ شهید همتی فر شهرک الهیه خ پزشک 2613349/09138484415
821 عمادی داوود بلوار هوانیروز نبش ک 74 2821009/09133454833
822 سرحدی رضا بلوار هوانیروز نبش ک 28 2812931/09133878423
823 ندمی محمد بلوار هوانیروز چهاراه اول سمت راست نبش یاس 26 2816698/09139960968
824 مجیدی عباس بلئار هوانیروز غدیر 2 سمت راست 2813652/09133971854
825 پور ابولی ناصر بلوار هوانیروز غدیر 2 چهاراه اول سمت چپ 2810343
826 معینی علی اکبر بلوار هوانیروز غدیر 3 انتهای بلوار 9131981884
827 سعید طاهره بلوار هوانیروز شهرک شهرداری خ فاطمیه روبروی ک 4 2850280/09131431045
828 قهرمانی محمد رضا بلوار هوانیروز اول بلوار غدیر 2 سمت چپ مغازه سوم 09133411701/2816645
829 باداهنگ علی بلوار جمهوری بعد از چهاراه امیر کبیر نبش ک 25 9133473580
830 منصوری محمد حسن بلوار جمهوری خ شهید شیروانی روبروی شهرک شکوه 2813473/09131439976
831 مازندرانی پیمان بلوار جمهوری بعد از کوی استانداری جنب نانوایی 2817092/09131410840
832 عاشوری کرمانی محسن بلوار جمهوری روبروی دانشگاه تربیت بدنی 2612600/09131420078
833 محبی علی بلوار جمهوری شهرک شکوه جنب ک 18 روبروی شهرک شکوه 2814158/09138411228
834 سیستانی سیروس بلوار جمهوری چهاراه فرهنگیان بلوار معلم نبش معلم 8 2117195/09133433477
835 سیدی زهرا بلوار هوانیروز غدبر 2 چهاراه اول سمت چپ نبش یاس 22 2811276
836 رضایی غلام رضا بلوار هوانیروز غدبر 2 چهاراه اول سمت چچپ جنب مسجد 2820535/09138446909
837 ملکی ناصر انتهای بلوار جمهوری سمت چپ نبش ک 57 2612051/09139877428
838 ایلاقی محسن انتهای بلوار جمهوری بعد از کوی استانداری خ شهید شیروانی 2814380
839 رشیدی مجید انتهای بلوار جمهوری نبش بلوار حجاج 2615255/09138422711
840 خمر غلی الغدیر بلوک 14 روبروی هزار دستگاه خ لاله شمالی نبش لاله 6 2817087/09139389395
841 توکلی مریم بلوار هوانیروز غدیر 3 شب بو 18 جنب نانوایی سنگگ 2813329
842 تقی زاده عباس بلوار جمهوری خ شهرک شکوه 2813965
843 عبداله زاده محمد رضا شهرک هوانیروز بازارچه جدید جنی سراجی پرواز 2861563/09136642086
844 مقبلی حسن انتهای بلوار هوانیروز شهرک شهرداری خ بوستان نبش ک 19 2850777
845 کلانتری مسلم شهرک هوانیروز بازارچه جدید دومین سوپر سمت راست 9365218398
846 مهدوی محمود شهرک هوانیروز سه راه گاز 2860494/09137137550
847 دوست محمدی مصطفی بلوار رضوان ح فاصل کوچه 9 و 11 0812556/09382258751
848 ابارقی پدرام شهرک الغدیر بلوار رضوان نبش چهاراه حسینی پور 2818433/09131977582
849 شبرنگی مجتبی سراسیاب نبش شهید مغفوری کوچه 7 3351839/09139417930
850 نخعی حسن خ 20 متری دانشجو جنب صندوق عدالت 2721669/09131975867
851 میرزایی حسین 20 متری دانشجو روبرو ک 6 جنب بانک سپه 2711029
852 اقبال نیا عباس خ 20 متری دانشجو روبروی خ نماز نبش ک 8 2711229/09131413583
853 آقا ملایی محمد علی بلوار قدس نبش ک 6 2515980/2521837
854 قاسم پور ولی بلوار قدس نبش ک 8 2515948
855 هابیلی عباس خ شهید احمدی جنوبی داخل ک 28 سمت راست 3211232
856 عسکر پور محمد بلوار قدس بین ک 6 و 8 2511889/09131418000
857 نیک نفس هادی خ سراسیاب فرسنگی نبش ک شماره 21 3351839/09139969663
858 پور مجیدی محمود خ سلسبیل بین ک 35 و 37 3340777/09132954380
859 عاشور ماهانی محسن ماهان خیابان فرهنگ معلم روبرو شهرداری 3426226837
8560 طحان زاده محمد خ شهید آیت ا....ه خامنه ای جاده زرند 3423724795
861 رضایی منیره راین خ مدرس 9131992359
862 خدایی عیسی گلبافت جنب تعاونی فرهنگیان 3427622832
863 مومن زاده محمد شهداد خ طالقانی حد فاصل ک 1 و 2 روبروی کانون دانش آموزی 3427221186
864 نیکویی مظفر خ مطهری شرقی روبروی مسجد قائم 2222698/09133971346
865 مهاجری عبدالحسین خ سام پیروزی جنب بانک صادرات 2263233
866 زندوکیلی مسعود خ سام پیروزی روبروی بانک صادرات 2262444/09131957091
867 امیری وحید رضا خ امام روبروی مسجد امام 2265854/2266024
868 قاضی زاده مرتضی خیابان سام جنی عزیزالهی 2235203/09131957336
869 اشرف گنجویی محسن خ امام روبروی جهیزیه مینا 2223745
870 موذن زاده علی خ سام جنب ک 6 2225096/09133975030
871 احمدی نژاد نوراله خ امام نرسیده به چهاراه مادر بعد از ک 32 3315623/09133400497
872 مصطفوی روح اله خ امام نبش ک 8 2230687/09131430206
873 کوچک زاده سید عیسی خ امام خ سام عمده فروشی نعمت 2266496/09133415000
874 زمانی غلام حسین خ امام بعد از ک 32 3315504
875 احمدی حسن خ امام روبرو بانک مسکن 2262798/09133428373
876 پور شیخ علی خ امام داخل ک 8 روبروی پور شیخعلی 2226392/09131402856
877 مصطفوی علی خ امام روبرو ک 32 3323152/09133420356
878 محمدی محمود خ امام نبش ک 13 روبرو فروشگاه ستار زاده 2227479/09131409306
879 خزلی منصور خ امام روبرو حسینیه ارشاد روبرو ک 20 2222244/09132404663
880 ربیعی محسن خ امام نبش ک 20 مجتمع قائم 2229909
881 فروشگاه لاله صدر باغملی فروشگاه لاله صدر ارتش 2236487/09131412490
882 امجدی مهرداد خ امام حد فاصل چهاراه طالقانی میدان قرنی 2269015/09131455441
883 سعید روح اله خ امام جنب بانک تجارت روبرو مغازه قانونی 2262180/09138680941
884 آخوندی حسن خ امام چهاراه امام روبرو بانک سپه 2229774
885 رستمی محمد رضا خ امام روبرو بانک سپه نرسیده به چهاراه ششم بهمن 2267106/09131422045
886 بامروت حسین خ امام چهاراه ششم بهمن جنب بانک ملت 2225985/09133401824
887 کریمی مرتضی فیروز اباد ک بهشت روبرو مسجد امام زمان 3115350/09133436215
888 باقری حسین فیروز اباد جنب عطاری روبرو ک 22 3124314
889 مهر پرور رسول خ فیروز اباد روبرو بانک ملت بین ک 12 و 14 311833/09131950785
890 مرادی احمد خ فیروز اباد روبرو نمایشگاه اتومبیل سعادت 3116136
891 اسدی حاج یحیی بلوار باستانی پاریزی ک 21 3111186/09133975149
892 ملازاده مهدی خ فیروز اباد ک 9 3121076
893 رستمی عباس سه راه مدیریت خ فیروز اباد نبش ک 21 3112666
894 کرمی زاده حسین خ فیروز اباد بین ک 1 و 3 3120699/09352574227
895 قاسمی نبات بلوار باستانی پاریزی نبش ک 27 3116817
896 علیرضا پشت شیرانی فیروز اباد ک بهشت انتهای ک امام سجاد (سر کوچه تفتی ) 3115990
897 تیکدری عصمت خ فیروز اباد نبش ک 34 3110848
898 طالبی زاده محمد فیروز اباد ک بهشت سمت راست نبش شرقی دوم 3117241/09132407624
899 مهرابیان ماشاله فیروز اباد نبش ک شماره 9 جنب قدسی کرمانی 3121268/09133418064
900 وزیری ماشاله خ فیروز اباد نبش ک 24 3111966
901 سروری زاده علیرضا بلوار باستانی پاریزی جنب ک 33 3122859/09131974909
902 داخدا زاده علی بلوار باستانی پاریزی جنب ک 38 09139965595/3111991
903 یعقوبی صادق بلوار باستانی پاریزی ک 4 پلاک 13 3125371
904 خلیلی حمیدرضا خ فیروز اباد نبش ک 4 3122601
905 یعقوبی غلام حسین خ فیروز اباد ک بهشت ک 13 غربی 2 داخل کوچه 09131414054/3129110
906 ابراهیم ابادی رسول خ فیروز اباد ک بهشت 13 نبش غربی 9 0913942841/3113450
907 قاضی زاده محمد صالح بلوار باستانی پاریزی کوچه 2 روبرو شرکت فرش 3121645
908 شیخ زاده وحید خ فیروز اباد نبش ک 13 09139968343/2269539
909 دولت زاده فرهنگ بلوار باستانی پاریزی داخل ک 4 جنب رستوران سنتی 3118399/09134410059
910 فلاحتی مسلم بلوار باستانی پاریزی بوفه دانشگاه علمی کاربردی 9138400676
911 کربلایی علی محمد رضا خ فیروز اباد چهاراه فیروز اباد جنب بستنی فروشی 9139395088
912 بالنگی داوود خ خواجو نبش ک شماره 20 2223718/09131405239
913 معین الدینی محمد خ خواجو نبش ک 8 2220470/09131413482
914 گنجی زاده مریم خ نماز بین ک 14 و 16 2725420/09133976370
915 عسکری محمد رضا مالک اشتر شمالی نبش ک 14 2511701/09131413470
916 امیر مسعود افشاری کرمان سراسیاب فرسنگی  
917 سلطانی حجت ابتدای جاده زرند 9131992350
918 خرم مجید بلوار فردوسی فروشگاه خرم 2460961/0913142365
919 عسکری علی خ خواجو ربرو ک 20 جنب بانک ملت 2236072/09133417699
920 فروشگاه معلم بلوار ترمینال انتهای بلوار فروشگاه بزرگ معلم 2534049
921 شمس الدینی علی بلوار سیدی جنب ک 6 3128862/09131988475
922 مومنی فر احسان بلوار ازادگان روبرو بانک ملی 2452361
923 ابراهیمی اکبر خ 24 آذر نبش ک 33 2441875/09133434014
924 نیکوپور فریدون بلوار بهمنیار نبش ک 32 2446185/09131412111
925 نجمی زاده علی خ فلسطین نبش ک 14 913996272
926 مقصودی محمد علی خ مهدیه روبرو ک شماره3 2263119/09131951645
927 معاذالهی علی خ ابوحامد روبروی باسکول بین ک 10 و 12 2225578/09133991689
928 دهدشتی جهانبخش خ مهدیه نبش ک 70 2714256
929 عسکری حسین خ مهدیه نبش ک 54 2722622
930 زحمتکش مصطفی خ مهدیه نبش کوچه 43 2717956
931 رشیدی مجید خ مهدیه نبش ک 22 2718378/09192183204
932 شهابی علی خ مهدیه نبش ک 31 2717868
933 ایازی محمد جواد انتهای خ مهدیه نبش خ شهید مفتح 2730522
934 دهقان حمزه خ مهدیه نبش ک 47 09132406576/2711843
935 مظفری مجید خ مهدیه نبش ک 50 09139413502/2733612
936 گلستانی حسین خ مهدیه بین ک 21 و 23 2724143
937 اطمینان محمد حسین خ مهدیه نبش ک 13 2264829/09132417689
938 ایرانمنش مرتضی خ مهدیه نبش ک 28 09133420409/2718353
939 خراسانی محمد حسین خ مهدیه مقابل ک 52 جنب نانوایی 2719108
940 رحیمی جواد خ مهدیه بین ک 27 و 29 2723832
941 مهرابی علی خ مهدیه بین ک 25 و 27 2724046
942 گنجی حسین خ مهدیه نبش ک 19 2722863
943 عبدالهی محمد خ مهدیه داخل ک 27 انتهای ک سمت راست 2723540/09132417934
944 شهبازی ابوذر خ مهدیه بین ک 33 و 35 روبرو بانک ملی 9138404623
945 رشیدی محمد انتهای خ مهدیه نبش ک 76 2723764/09133872578
946 شمسی حسین خ مهدیه ک 44 2717008/09131980730
947 نیک نژاد اصغر خ مهدیه بین ک 11 و 13 جنب داروخانه 2220672/09133400659
948 زندی مصطفی خ مهدیه نبش ک 12 2717738/09132417880
949 حسنی بهزاد خ مهدیه نبش ک 21 2724459
950 حسینی غلامرضا خ مهدیه بین ک 18 و 20 2718722
951 گلبادی عباس خ مهدیه بین ک 42 و 44 2712840
952 طهماسبی مهدی انتهای مهدیه 20 متری نظری زاده بعد از ک 2 2734426
953 میرزایی فاطمه انتهای خ فیروز اباد بعد از سه راه حکیم نرسیده به کمر بندی شرقی 3110982/09131954882
954 یعقوبی الیاس خ فیروز اباد ک بهشت سمت چپ اولین مغازه 3119977
955 تیکدری رضا خ فیروز اباد بلوار باستانی پاریزی نبش ک 22 روبرو کلانتری 20 3121552/09132429363
956 طالبی زاده مریم بلوار باستانی پاریزی نبش ک 12 3118946
957 علیپور علیرضا خ فیروز اباد نبش ک بهشت 13 9139410775
958 جعفری حسن خ فیروز اباد بعد از سه راه مدیریت نبش خ حکیم 9132412984
959 ابراهیمی محمد جواد بلوار باستانی پاریزی نبش ک 9 3118442/09131996984
960 فرحبخش بتول بلوار باستانی پاریزی بین ک 33 و 36 9133977561
961 اسدی کاظم انتهای خ فیروز اباد سمت چپ بزرگراه شرقی 3118947
962 خسرویان محبوبه خ فیروز اباد داخل ک 14 اولین ک سمت راست 3120692/09139416351
963 علیزاده ابوذر میدان عاشورا پشت ستاد خبری اطلاعات شهرک مهاجرین نبش ک 2 2713437/09138430604
964 مظفری مقدم منصور بلوار پارادیس نبش ک 19 2710335/09133983823
965 ایرانمنش رسول چهاراه پارادیس بلوار مفتح داخل ک 11 2725719/09131436923
966 احمدی رضا چهاراه پارادیس بطرف مهدیه سمت چپ سوپری بیت الزهرا 2721231/09131438905
967 مومن زاده رضا خ شهید کامیاب روبرو بانک تجارت مرکزی جنب کانون اندیشه 09138443949/
968 ابراهیمی سنجر بلوار پارادیس خ ارتش نبش غربی 5 2716101
969 فرهنگیان ناحیه 2 خ پاسداران ابتدای خ ارتش جنب کامپیوتری حمزه ای 2729908
970 فلاحتی حسن انتهای بلوار پارادیس نبش ک 36 2115860/09139874010
971 ثمری محسن خ شهید کامیاب جنب بانک تجارت مرکزی 2236520
972 رامشک فاطمه بلوار پارادیس نبش ک 13 2729947/09132967973
973 درانی حسین بلوار پارادیس نبش ک 15 2725254/09139977696
974 پورشیخعلی مهدی بلوار پارادیس نبش ک 31 2733144/09132426269
975 شهسواری علی بلوار پارادیس نبش ک 22 2726812/09133792271
976 عباس پور حسین چهاراه پارادیس به طرف مهدیه نبش ک 18 2721241
977 رستمی حسین پارادیس نبش چهاراه پارادیس 2731764
978 صدیقیان محمد حسین میدان آزادی خ شهید بهشتی جنب قنادی پاپا 2446730
979 صافی داوود خ ابوحامد نرسیده به چهاراه شهید باهنر 2253485/09133418488
980 نوابی حمید خ ابوحامد روبرو پارک کودک 2253736/09133416033
981 مهاجری محمود خ ابوحامد بین ک 22 و 24 2252075/09136533769
982 ملایم زاده محمد رضا چهاراه ابوحامد جنب بانک ملت 2228842/09133408174
983 حسینی نژاد علی خ ابوحامد روبرو بیمارستان کاشانی 2260821/09138427685
984 استیلایی حمیدرضا چهاراه ابوحامد به طرف میدان بسیج سمت راست نبش ک9 2231321/09133970696
985 اسدی احمد خ شریعتی داخل ک 26 2233635/09131951317
986 جعفری رضا خ صمصام -فلسطین نبش ابن سینا 2232993
987 مرادی حمید خ صمصام خ ابن سینا نبش ک 4 2261519/09131970431
988 شجاع حیدری امید خ شریعتی روبرو بانک سپه مرکزی نبش پاساژ روشن 9131418558
989 طاهری نیا مهدی خ شریعتی چهاراه کاظمی کوچه 7 پلاک 5 2236091/09139977022
990 نیک پور فرهاد خ شریعتی جنب داروخانه رازی نرسیده به مشتاق 2261391/09133429155
991 مجیدی محمد حسین خ ابوحامد روبروی باسکول 2260917
992 شفیعی احمد خ ابوحامد جنب باسکول بین ک 3 و 5 3228991
993 نادری حسین خ مهدیه روبرو ک 5 2229059
994 ثمره مسعود خ مهدیه چهاراه مهدیه روبرو ک 9 9131415240
995 مس خ ابن سینا غربی روبرو چاپ کارمانیا 2226699
996 حیدری بهروز خ فلسطین بعد از ک 11 2269777/09365335665
997 آبادی جو محمد خ شریعتی نبش خ عباس صباحی 9139879309
998 نجمی زاده اصغر خ عباس صباحی روبرو نانوایی مرصاد 3338128/09132950515
999 نجارزاده حمید خ مهدیه کوچه شماره 4 2262551/09132983494
1000 یزدانپناه علی اصغر خ فلسطین نرسیده به میدان بسیج خ کانال سازی جدید روبرو ک 18 2223485/09132991962
1001 عارفی ماشاله خ خورشید نبش ک2 9176101605
1002 حسینی رضا خ خورشید بین ک 59 و 61 09133872232/2711926
1003 امینیان پور ماشاله خ خورشید داخل ک 65 پلاک 46 2710329
1004 قوام علیرضا خ خورشید بین ک 50 و 52 9133991833
1005 مظفری رضا خ خورشید بین ک 27 و 29 جنب کلوپ ویدیو 2716001
1006 غنی پور مرتضی خ خورشید داخل ک 86نرسیده به سه راهی 2730724/09132407163
1007 امینایی سید احمد خ خورشید بلوار جانباز داخل ک 7 سمت راست نبش ک اول 2716658
1008 اکبر عبدالهی خ خورشید بعد از چها راه 20 متری بین ک 60 و 62 2715024
1009 یزذی زاده محسن خ خورشید داخل ک 70 جنب مدرسه یاسر 2713580
1010 عزیزی حسن میدان عاشورا جنب دادگاه انقلاب اول خ ورزش سوپر دمیس 9133435158
1011 مختاری بهروز خ خورشید نبش ک 47 9139411380
1012 زاهدی حامد خ خورشید نبش ک 17 2714616/09139394883
1013 حسن زاده محمد خ شهید رجایی (خورشید) داخل ک 70 2712142
1014 سلمانی میثم خ خورشید نبش ک 35 مواد غذایی میثم 2733672/09132950650
1015 پویش ناصر خ خورشید بین کوچه 49 و 51 9139461284
1016 توکلی محمد حسن خ شهید رجایی خورشید جنب پست بانک 9133989570
1017 چمن بخشعلی ابن کریم خ خورشید نبش ک 49 2733713/09131996922
1018 شجاعی معصومه خ خورشید بلوار جانباز 4 نبش غربی 9 9135051508
1019 رشید فرخی علیرضا خ شهید رجایی نبش کوچه 46 2719134/09133432079
1020 حاج ملک علی خ خورشید بعد از پمپ بنزین روبرو بانک رسالت 2235089/09132990362
1021 مرتضی زاده شهرام خ خورشید نبش کوچه 51 9131995817
1022 شهابی نژاد محمد قلی خ خورشید داخل ک 49انتهای کوچه 2736327/09132970184
1023 اسدی وحید خ خورشید نبش ک 78جنب بیمارستان تالاسمی 2720975/09139967206
1024 عارف نیا احمد خ خورشید خ ثامن الحجج نبش ک 20 2725310
1025 دولت ابادی محمد چهاراه پارادیس به طرف مهدیه نبش ک 18 2710234
1026 علینقی سامان بلوار پارادیس نبش ک 29 2739190/09137464806
1027 پور جعفری علی خ پارادیس داخل ک 41 روبرو مدرسه ستاره های معرفت 2714713/09133953259
1028 استانداری خ پاسداران پاسداران 1 درب دوم 9132956617
1029 صفا بخش صابر بلوار جانباز شهرک ارتش نبش شرقی 4 9139393998
1030 رضائی گزکی نجمه بلوار پارادیس نبش ک 14 و 16 2730676/09131958712
1031 طرماحی محمود بلوار پاردادیس نبش ک 24 2734925
1032 افظلی غلامعلی بلوار شهید مفتح 20 متری دانشجو نبش ک 20 روبرو درمانگاه 1 2712448
1033 فوالدینی مجید بلوار شهید مفتح 20 متری دانشجو نبش ک 20 2723764/09352369925
1034 زادخواست محمد علی بلوار پارادیس نبش ک 33 2731750/09356485796
1035 طهمورسی پژمان خ شهید کامیاب نبش ک 10 9133404604
1036 اسداله زاده محمد رضا خ شهید کامیاب جنب اداره اوقاف 9137965126
1037 طهمورسی پژمان خ ابوحامد خ شهید کامیاب نبش پلاک 10 2227583/09133404604
1038 رحیمی صادق محمد بلوار پارادیس نبش ک 33 2713908
1039 منافی علرضا خ شهید بهشتی داخل ک شماره 3 9131439335
1040 نورالدینی عیسی کیلومتر یک جاده شرف آباد قائم 3 فرعی دوم سمت چپ 9131972125
1041 غلامرضایی فرزاد خ شهید رجایی بین ک 84 و 86 9139430074
1042 جعفری سجاد جاده شرف آباد بلوار قائم 1 نبش کوچه 2719792/09131982281
1043 افشار پور منصور شرف اباد بیتن ک 39 و 41 بلوار قائم 2752171/09131483155
1044 مسلمی علی زنگی اباد خ شهید رجایی جنب سالن ورزشی 3642327/09133422145
1045 زنگی آبادی مجید شرف اباد جنب کوی 37 2752090/09131974584
1046 رامشک سلیمان شرف اباد نبش ک 25 9137331069
1047 راوشک کلثوم شرف اباد 20 متری مطهری سمت راست اخرین مغازه 9137203284
1048 سعیدی ماشاله شهرک ولایت مجتمع تجاری غدیر جنب غدیر 3 2734931/09133823243
1049 حاجعلی زاده فریدون شهرک ولایت غدیر 2 پشت مسجد 2734893/09132956716
1050 محمد علی جهانشاهی شهرک ولایت مجتمع تجاری ولایت 2715400/09131980603
1051 کوکبی زاده رضا شهرک ولایت مجتمع تجاری ولایت روبرو مسجد 2719448/09133990115
1052 محمدی مجید خ نماز نبش ک 32 2730900/09131975839
1053 حسینی نژاد علی خ خورشید نبش ک 65 9131958982
1054 محمدیان اصغر خ نماز بین ک 10 و 12 2714069
1055 رضایی اکبر شرف اباد نبش ک 29 2752036
1056 دوست محمدی زنگی اباد خیابان عباس علی 9133422138
1057 محمدیان حسین خ نماز بین ک 10 و 12 2712384/09132426621
1058 ایرانمنش حسن خ خورشید بین ک 64 و 66 2723876/09133404042
1059 زارع زاده حجت بلوار پارادیس روبرو کلانتری 14 2723137
1060 سیدی محمد حسین زنگی اباد بلوار معلم نرسیده به میدان بهداری جنب عکاسی حمید 3643799/09138400696
1061 رحیمی علی اکبر شرف اباد بلوار قائم بین ک 22 و 24 9363840140
1062 رامشک علرضا شرف اباد بلوار قائم نبش ک 26 2719614/09132985591
1063 فرخی محمد شرف اباد بلوار قائم نبش ک 36 9133401729
1064 فاریابی تاجمراد شرف اباد 20 متری مطهری تکیه علی اصغر 2756627
1065 آئینه حیدری مصطفی خ 20 متری دانشجو خ نماز بین ک 10 و 12 2723361/09132428279
1066 درینی رضا خ نماز نبش ک 22 2734069/09131411183
1067 رضایی زاده حسین خ خورشید نبش ک 86 2719853/09131405478
1068 حسن زاده علی خ خورشید نبش ک 86 2740303/09369299447
1069 میرزایی عباس خ نماز نبش ک 4 2719123
1070 ملک نژاد علی اکبر خ خورشید بین ک 55و 57 2711637/09133439450
1071 فرحبخش حجت خ خورشید نبش ک 19 2734352/09132979774
1072 سیوندی بیژن خ خورشید بین ک 1 و 3 جنب مسجد طفلان مسلم 2732044/09134410928
1073 جمشیدی مهدی خ خورشید جنب ک 14 روبرو مسجد طفلان مسلم 2721660/09132421846
1074 میرزایی محمد خ خورشید بین ک 47 و 49 2733713/09133402801
1075 عرب نژاد مهدی خ خورشید نبش ک 4 بعد از پمپ بنزین و خورشید سمت چپ 2228845/09139419755
1076 قوام علی اصغر خ خورشید نبش ک 26 2731069/09133992283
1077 لنگری زاده علی میدان سراسیاب بعداز پمپ بنزین مغازه چهارم روبروی مسافربری 3325155
1078 لنگری احمد میدان سراسیاب بعداز پمپ بنزین روبروی مهمان پذیر 9133971107
1079 آبدارجو حسین سراسیاب خ شهید مغفوری نبش کوچه 12 3411741
1080 مفیدی امیر سراسیاب فرسنگی نرسیده به پادگان نبش کوچه نمازیان 3413504
1081 اشرف عسکری سراسیاب فرسنگی نبش کوچه 8 3410841
1082 مقیمی نژاد بتول  خ سراسیاب مغفوری نبش کوچه 13 3411063
1083 مفیدی حمید سراسیاب خ شهید ابراهیمی شمالی مغازه اول سمت چپ 3414609
1084 کوهبنانی سید حسن میدان سراسیاب خ مغفوری 2 روبروی یگان امداد 3412357
1085 محسنی نرگس سراسیاب خ شهید مغفوری روبروی کوچه تیمسار جنب قصابی 3413219
1086 ژاله مریم سراسیاب خ شهید ابراهیمی خ16 متری ورزش نرسیده به حسینیه 3410438
1087 گنجعلی خانی ایمان سراسیاب نرسیده به چهارراه شهید ابراهیمی سمت راست 3411797
1088 فرسنگی محسن خ سراساب فرسنگی نبش کوچه ده بالا کوچه 27 3411998
1089 تقی پور لنگری محمد اول جاده ماهان مواد غذایی همسفر مغازه هفتم 9133420035
1090 نصیری منصور میدان دوم سراسیاب دور میدان نبش کوچه 31 3414232
1091 اصغر بهنام محمد میدان سراسیاب داخل سراسیاب فرسنگی روبروی کوچه 4 3351851
1092 شجاعی نرگس سراسیاب خ شهید ابراهیمی شمالی نبش کوچه 7 3414566
1093 ایرا نمنش محسن  خ سراسیاب نبش صیاد شیرازی 29 3410313/09138421075
1094 دهقانی رضا میدان سراسیاب جنب پمپ بنزین 3328212/09133994391
1095 اکبرزاده امیر خ سراسیاب خ شهید ابراهیمی شمالی خ 16 متری ورزش 3412168/09138017429
1096 راینی احسان خ سراسیاب نبش شهید مغفوری 12و14 3411540/09139970211
1097 کاظم زاده محمد علی خ سراسیاب کوچه شهید مغفوری بین کوچه 12و14 3411540
1098 پرند افشار مهناز سراسیاب مغفوری بعداز چهاراه شهید ابراهیمی سمت چپ 3411902
1099 فتح آبادی علی میدان سراسیاب بیرم اباددکه سوم 09139413494/3110883
1100 رضازاده غلامرضا سراسیاب فرسنگی نبش صیاد شیرازی 13 9192213662
1101 ارباب ابادی زهرا میدان بیرم اباد دکه 6 3415030
1102 ابدارجو رضا سراسیاب خ صیاد شیرازی روبروی کوچه 4 3414580
1103 مومنی مطهره میدان بیرم اباد دکه 5 جنب گل فروشی دکه حسنی 9137132753
1104 حسن زاده محمود خ سراسیاب خ شهید ابراهیمی شمالی بعداز چهارراه اول 3414850
1105 محمدی حسین سراسیاب جاده ماهان اولین مغازه بعداز پمپ بنزین 9139971831
1106 نوروزی غلام رضا سراسیاب خ صیاد شیرازی کوچه 19 3412142
1107 نجفیان علی میدان سراسیاب جاده قدیم ماهان روبروی تالار یاس 9131435012
1108 اشرف گنجویی ربابه خ سراسیاب دور میدان دوم اولین مغازه سمت راست 3411380
1109 عاقلی وحید سراسیاب خ شهید ابراهیمی خ 16 متری ورزش نرسیده به بلوک زنی 3413408
1110 حسینی حسین میدان سراسیاب روبروی پمپ بنزین 3325246/09139424436
1111 حسن خانی جواد سراسیاب خ شهید ابراهیمی خ 16 متری ورزش    3413383/09139970132
1112 شاهرخی محمود سراسیاب فرسنگی چهارراه شهید ابراهیمی خ 16 متری ورزش 3414657
113 قربانی رمضان سراسیاب فرسنگی خ شهید ابراهیمی خ 16 متری ورزش 3413346
1113 نخعی فرنگیس شرف اباد بلوار قائم روبرو کوچه 35 2719610/09136642710
1114 ملا حسین زاده یحیی خ مادر نبش کوچه 8 3314246
1115 ملا حسین زاده سعید خ مادر نبش کوچه 8 09133407248/3323744
1116 ضیاءعزیزی اصغر خ مادر نبش کوچه 9 3335813
1117 کریم زاده حسین خ مادر چهار راه فیلسوف 3321349
1118 لنگری سعید فلکه سراسیاب بعد از پمپ بنزین جنب همسفر 9132407971
1119 گلچهره کبری خ دستغیب انتهای کوچه 19 نبش خ شهید عباس کرمی 3342885
1120 حاج غنی علی میدان سراسیاب جنب ایستگاه بم وجیرفت 9133417971
1121 بدرابادی فاطمه خ دستغیب داخل کوچه 53 ابتدای کوچه  
1122 رضوان فر مجید خ دستغیب نبش کوچه 60 9132954640
1123 اسماعیلی اعظم میدان سراسیاب مابین ایستگاه بم وجیرفت و پمپ بنزین سراسیاب 3327377/09137057951
1124 عسکری حسن خ دستغیب سه راه دستغیب جنب بانک سپه 9131996883
1125 رحیمی صادق مسعود میدان سرایاب بعد از پمپ بنزین سوپری دوم 3311408
1126 یحیی زاده معصومه خ دستغیب خ شهید 20 متری بهشتی سمت راست سوپری دوم 3312395
1127 صالحی راحله خ دستغیب بین کوچه 60و62 روبروی اژانس مهتاب سیر 3313061/09139953454
1128 عسکری غلام رضا خ دستغیب داخل کوچه 20 نبش چهار کوچه اول 3343043/09139870039
1129 علی نقی علیرضا میدان سراسیاب جنب پمپ بنزین و ایستگاه بم وجیرفت 9132980939
1130 معین الدینی محمد رضا ابتدای خ دستغیب جنب تامین اجتماعی سه راه صمدانی 3313356/09131957980
1131 اسدی اسماعیل سلسبیل خ دستغیب داخل کوچه 8 3328210
1132 شجاع حیدری رمضان خ شهید دستغیب انتهای ک 11 خ شهید عباس کرمی 3329326
1133 میرزایی علیرضا خ سلسبیل نبش 48 3324052/09132427756
1134 بلوچ اکبری حسین خ سلسبیل نبش کوچه 32 3320303
1135 عسکری پور موسی خ دستغیب نبش کوچه 34 3342223/09133989503
1136 سلیمانی محمد خ دستغیب نبش کوچه 28 9131958321
1138 صائب نژاد سجاد خ دستغیب نبش 57 3312652/09360208850
1139 منتظمی خاور سلسبیل دستغیب داخل ک 52 جنب نفت فروشی 3326560/09131955343
1140 نقی زاده محمد خ دستغیب نبش کوچه 65 3335225
1141 عابدی مهین خ دستغیب جنب تامین اجتماعی شماره 2 عطاری پونه 33203962
1142 جعفری علی خ دستغیب داخل کوچه 52 جنب فروشگاه خاور 3311815
1143 جمالی مصطفی چهار راه مرکز بهداشت ابتدای خ اسد ابادی سمت راست 9131951076
1144 کاظمی علی خ دستغیب نبش کوچه 4 روبروی بانک ملت 3325148/09133435801
1145 نبی زاده مهدی خ دستغیب انتهای کوچه 11 3316447
1146 جعفری درویش خ دستغیب کوچه 25 جنب تکیه ابوالفضل 3310617
1147 بلوچ عذرا خ دستغیب 20 متری بهشتی جنب لوازم ارایشی ایلیا 3311489
1148 مسعودی نیا سجاد خ دستغیب داخل کوچه 42 ابتدای کوچه سمت راست 3315094
1149 عسکری محسن خ دستغیب نبش کوچه 71 3325591/09133871626
1150 طاهری طاهره خ دستغیب بین کوچه 60و62 روبروی اژانس شهاب سیر 3311697/09131433878
1151 اسماعیلی احسان خ دستغیب نبش کوچه 2 9356376579
1152 رحیمی صادق مرتضی میدان سراسیاب بعد پمپ بنزین دومین سوپری روبروی عقاب پیما 3323293
1153 درافتابی حسین خ مدیریت نبش کوچه 7 3122772
1154 شمس الدینی علی خ جنت نبش کوچه 7 3117858
1155 عرب علی خ حکیم بلوار رضوان داخل خ شهید همت بین کوچه 8و10 3116457/09132422943
1156 اکبری حسن خ مدیریت نبش کوچه 34 3128818/09137554530
1157 بصیری حجت خ حکیم نبش کوچه 23 3121884/09132407602
1158 حسینی سید حسین خ مدیریت خ سجادیه بعداز ساختمان اجتماعی 3112576/09131954216
1159 نامدار اسداله خ شهید اخلاقی چهارراه فیلسوف 3314376
1160 زمانی صفر خ مدرس خ شهید اخلاقی بعداز مسجد صفا 3321740/09131413578
1161 فولادی رضا خ شهید اخلاقی روبروی مسجد صفا 3325804/09132418462
1162 بیرجندی حبیب خ مدرس خ شهید اخلاقی روبروی جنوبی 6 3341817
1163 صنعتی علی خ سرباز کوچه 46 3325758
1164 کاراموزیان سعید خ سرباز داخل کوچه 34 جنب پارک 9131956832
1165 مهدوی سیداسدالله خ سرباز بین کوچه 26و28 روبروی بانک صادرات 3319128
1166 مومنی اکبر خ سرباز نبش کوچه 26 3310332/09133410342
1167 محمد رضا ارام فر خ سرباز نبش کوچه 14 3321140/09361651424
1168 سلطان شاهی احمد خ سرباز نبش کوچه 3 روبرویث بانک ملی 3315700
1169 عصمت اسوده خ سرباز بین کوچه 40و42  
1170 حسن شاهی حمید خ سرباز خ 12 امام چهارراه عسکر 3310787
1171 عبدالرشیدی امیر خ سرباز داخل کوچه 42 انتهای کوچه سمت راست 3321554/09365683375
1172 پهلوان زاده اکبر خ سرباز کوچه بانک ملی کوچه 12 متری صحرا 3317722/09132418849
1173 حسین علی ابادی خ سرباز کوچه بانک ملی نبش میدان علی ابن ابی طالب 3310615
1174 صادقی حمید خ سرباز خ 12 امام 3318396
1175 موسی نژاد علی خ سرباز روبروی بانک صادرات نبش کوچه 28 3322327
1176 شهنی فیض عبداله خ سرباز ابتدای کوچه 43 3321967/09132410230
1177 موحدی مهدی خ سرباز داخل کوچه 34 بعداز مسجد دوازده امام 3320359
1178 مولا زاده محمدرضا خ سرباز نبش کو چه33 روبروی مخابرات جنب اپاراتی  3320222
1179 مهدوی سید عبدالرضا خ سرباز نبش کوچه 30 3329222/09131412191
1180 دهقانی رسول خ سرباز کوچه گلستان پشت مجموعه ورزشی انقلاب -صنعت 3319031
1181 فتحی علی خ سرباز نبش کوچه 24 3311888/09133427203
1182 کریم زاده رضا خ سرباز نبش کوچه 34 3329545
1183 ترکزاده محمد رضا خ سرباز بین کوچه 18و20 3310409/09131974991
1184 افشارمنش یوسف خ سرباز انتهای کوچه 54 9139503626
1185 اکبری اکبر میدان خواجو ابتدای خ سرباز نبش کوچه 1 جنب قنادی حمید 3340819/09133420016
1186 آتش نژاد مهرانگیز خ سرباز نبش کوچه 40 3311507
1187 لنگری زاده ناصر خ سرباز داخل کوچه 34 روبروی عطاری سید 2261396/09137440406
1188 عبدالهی هادی خ سرباز قدوسی 48 چهارراه ولی عصر 10 متری پروانه 3310624/09139978869
1189 سیدی حسین خ سرباز نبش کوچه 66 3341057/09352547108
1190 الماسی مصطفی خ مادر روبروی کوچه شماره 14 جنب تابلوسازی عارف 3314373
1191 حاج مراد محمدعلی خ زریسف بعدازپارک سنگی بین کوچه 34و36 3316644
1192 غلامی سعید خ زریسف روبروی پارک سنگی نرسیده به کوچه 15 3128767/09363483242
1193 کارگر لطف الله خ زریسف روبروی پارک پردیس 3123476
1194 رنجبر حمید خ زریسف نبش ک 19 روبروی نانوایی 3124707/09133409625
1195 برومند مهدی خ زریسف نبش ک 18 3336489/09131982033
1196 حیدری احمد خ زیسف روبروی سه راه مدیریت نبش ک 22 9133427602
1197 ارجمند محمد خ شهدا بعد از چهارراه انقلاب سمت چپ 3123906
1198 جبار پور حمید پارک نشاط روبروی ساختمان ثبت اسناد جدید نبش چهارراه فردوسی 2237500
1199 مرشد زاده احمد خ دادبین روبرو ک 19 3111863
1200 طالبی زاده روح الله خ حکیم داخل ک42 انتهای کوچه روبروی بزرگراه 3110215/09132967581
1201 نقار چی محمد جابر چهارراه مدیریت بزرگراه دادبین 2روبروی سه راه حجت 9134410140
1202 پور تاج الدینی خ حکیم کوچه 16 3112962/09133873518
1203 عباس زاده اکبر خ حکیم کوچه 44 3117214/09131969605
1204 حسن زاده منصور خ حکیم ک 42 سمت راست روبروی مسجد  3110260/09131419841
1205 زنگی ابادی محمد خ مدیریت کوچه 13 3122702
1206 بابایی هادی خ مدیریت نبش ک 28 3116376
1207 برومند وحید خ مدیریت بین 37و39 3119487
1208 سلاجقه یاسر خ مدیریت چهارراه مدیریت نبش ک 25 3113984
1209 قلاتی مجید خ حکیم نبش ک 16 3119161/09131972780
1210 خالداری حسن خ حکیم نبش ک 17 2240837/09131438129
1211 بنی اسدی عباس خ حکیم نبش ک حکیم 2 3123150
1212 جبار پور فتح الله چهارراه مدیریت جنب مسجد  
1213 خراسانی ناصر خ مدیریت بین ک 35و37 3113267
1214 ذکوی علی خ الاشت جنب مبل خاورمیانه 3123621
1215 جهانفر حمید خ مدیریت بین ک 40و42 3117507
1216 یزدانی علی خ دادبین روبروی ک 2 3128043
1217 همت محمد میر داد خ حکیم نبش ک 29 09132981235/3113965
1218 محمودی محمد خ حکیم خ رضوان جنب تکیه امام سجاد 3116915/0913050315
1219 شمس الدینی عباس خ حکیم بلوار رضوان نبش 20 متری دوم 3119362
1220 محمد رضایی مرتضی چهارراه حکیم نبش ک 20 3113742
1221 تقی زاده مهدی خ حکیم نبش ک 1و3 3111436/09131970293
1222 ایرامنش حبیب الله خ حکیم نبش ک 9 3119385
1223 کمالی محسن مدیریت خ حکیم روبروی حکیم 37 9139272402
1224 زند وکیلی سجاد مدیریت خ حکیم نبش ک 37 3110302
1225 آقایی حمید خ دادبین نبش ک 10 3128241/09131416053
1226 علیزاده احمد خ مدیریت بین42 و 44 3110827/09133412574
1227 سلمانی مریم خ مدیریت نبش ک 34 3112938
1228 الله وردی عباس خ مدیرین بین ک 13 و 15 جنب آلومینیوم سازی 3122702
1229 معین الدینی محمد  خ چمران نبش فتحعلی شاهی 3317413/09137057898
1230 نجیب زاده حبیب الله چهارراه کار روبرو تالار تلاش 3126032/09132991679
1231 حسینی سید مصطفی کوهپایه خیابان باهنر جنب دهیاری 4110271/09133875004
1232 حکیمی رحمان سه راه شمال جنوبی خ تجلی روبروبازار مسگرها داخل پاساژ 2220914/09139878949
1233 دیانی حسین خ کارگر نبش ک 5 روبروی بیمارستان الزهرا 2755338/09133429385
1234 شهلایی مهدی خ ناصریه جنب بانک صادرات 2225826/09131417833
1235 بخشعلی زاده میلاد خ شهدای خانوک نبش ک 9 9133973843
1236 پور شیرعلی محمدرضا چهارراه کارگر خ سیدی نبش ک 7و9 2261474/09134411263
1237 نمازیان حسین خ فتحعلی شاهی نبش ک 4 9132982008
1238 قاسمی مهدی خ شریعتی خ فتحعلی شاهی خ شهید ایرامنش جنب تکیه محله شهر 2251813/09133984692
1239 لطفی حجت الله خ فتحعلی شاهی نبش ک 9 2268390/09131991964
1240 روحانی علی رضا خ زریسف نبش ک 4 3323469/09131960230
1241 محسنی فرهاد خ هفده شهریور روبروی ارامگاه مشتاقیه 2266454
1242 محبی پوراحمد جنگل قائم رستوران چایخانه سنتی کاج 9131982876
1243 کواروئی امین میدان امام حسین نبش دادبین شرقی 3127151/09133437151
1244 حاج خلیلی حسین خ میرزا رضا کرمانی روبرو بازار مظفری 2265430/09131411789
1245 ادهمی محمد رضا خ زریسف خ پیرانشهر نبش ک 17 3324289/09363536383
1246 حسینی حامد خ زریسف نبش ک 32 9133409573
1247 رحیمی عبدالرضا خ مادر نبش چهارراه بازرگانی 2221625/09139268397
1248 صفری منصور خ زریسف شهدا نبش ک 29 9139966781
1249 اصغر پور محمد میدان مشثاق ابتدای خ زریسف روبرو سینما 9139977989
1250 شعبانی علی جنگل قائم روبروی رستوران دریا قلی بیک 9138353200
1251 صادقی حسین خ زریسف خ انقلاب نبش ک 6 9131959477
1252 اسعدزاده علی اکبر خ زریسف نبش ک 24 9133413604
1253 میرزایی پنجعلی میدان مشتاق نبش خ مادر 2220610/09133433974
1254 دریا قلی بیک علی مسجد صاحب الزمان جنب کلانتری 9139414095
1255 نشاط وحید خ میرزا رضا کرمانی بین ک 4و6 مغازه دوم 3318900
1256 پوریزدانپناه محمدرضا خ میرزا رضا کرمانی نبش ک 4 3116718
1257 تجلی محمد منصور خ میرزا رضای کرمانی نبش بازار 2230883
1258 پوررفسنجانی رضا میدان مشثاق جنب داروخانه فردوسیان پشت ایستگاه خط واحد 2237382
1259 طباطبایی سیدرضا میدان مشتاق اول خ زریسف 2260299
1260 نجاتی عباس میدان مشتاق نرسیده به خ زریسف نبش خ زریسف 2263479
1261 برزگر عباس میدان مشتاق خ 17 شهریور روبروی بازار شهرداری 09133408560/2229226
1262 ودیعتی مجید میدان مشتاق جنب تکیه مشثاق 2265441
1263 مکی احمد خ فتح ابادان جنب پمپ بنزین الاشت نبش ک 2 9138412304
1264 کوهستانی علی خ زریسف نبش ک 31 2232761
1265 پرداختیم مجید خ زریسف روبروی بخشداری روبروی ک 11 3324349/09139388970
1266 یزانپناه مجید خ زیسف نبش ک 3و5 2240843
1267 رضایی زهرا خ اسدابادی داخل 20 متری بهشتی روبروی شمالی 2 3318529/09131985547
1268 مظفری فاطمه خ سیدجمال الدین اسد ابادی نبش ک 7 9138409024
1269 چمشیدی محمد خ ااسدابادی ک 31 بعداز تقاطع اول سمت راست 3314336/09131432411
1270 قربانی مهدی خ اسدابادی 20 متری بهشتی نبش جنوبی2 سمت راست خیاطی 3315936/09133873946
1271 حسن ابادی محمد خ قدوسی روبروی مسجد سجاد ع 9139270617
1272 رحمانی محمد علی خ اسدابادی پارک ایرانمش داخل ک55سمت راست اول کوچه 9138448499
1273 ابراهیمی محسن خ قدوسی روبروی شرکت تعاونی 12امام ک54جنب مرغ فروشی 3319573
1274 حاج محمدی حسین بزرگراه امام خ قدوسی اول خیابان میلاد 3314240
1275 تعاونی دانشگاه باهنر دانشگاه باهنر تعاونی دانشگاه باهنر 3203110
1276 میر تاج الدینی محسن خ ناصریه شهیدباهنر نبش ک 1 3126526/09131416734
1277 خیراندیش مهدی چهارراه مهدیه به طرف چهارراه کار روبروی میلنگ تراشی توحید 2227297/09363498388
1278 ضیاء علی مجتبی خ کارگر نبش ک 11 9137200439
1279 قاسمی محمد خ ناصریه خ شهید ایرانمنش جنب تکیه محله شهر 2251813/09133428355
1280 مصلحی احسان خ کارگر نبش ک 14 2260268/09139872611
1281 عاقلی ابراهیم خ چمران ک 5 داخل کوچه روبروی مجتمع صدف 2239355
1282 سلجوقی نیره خ سده نبش ک3 2751940
1283 الهی سعید خ سده ک11داخل کوچه سمت راست 9139873358
1284 صفرزاده مصطفی خ کارگر ک1 نبش غربی 1 2751960/09132424119
1285 سعید حسن ابتدای بلوار سیدی شهدای خانوک روبروی تالار تلاش 3126032
1286 رشیدی عباس بلوار سیدی نبش 21 2710282/09133976749
1287 ایرانمش علی اکبر بلوار سیدی نبش ک 10 3124465
1288 فرقانی رسول خ چمران نبش ک 4 2226698
1289 درخشان محمد رضا بلوار سیدی روبروی پارک شهید وزیری نسب 3125827
1290 جلال حسنی زاده خ شهدای خانوک جنب مسجد 3121085
1291 نظریه حمید خ شهدای خانوک بعداز استادیوم کیانی ک 5 3127129
1292 مهدی زاده رمضان بلوار سیدی ک 14 3124763
1293 موحدی حاج قنبر بلوار سیدی نبش ک 27 3116285
1294 کوهستانی وحید بلوار سیدی نبش ک14 3117698
1295 فضیلت حسن خ چمران ابتدای خ فتحعلی شاهی جنب گل فروشی ارکیده 3128499
1296 امیری عباس مشتاق خ شهید باهنر روبروی بانک ملی 2228471
1297 پورجوپاری اصغر میدان مشتاق خ باهنر خ ایرانمنش روبروی تکیه محله شهر 9131999391
1298 طالب حق محمد جاده کوهپایه روبرو شهرک سیدی جنب دهیاری 9133877990
1299 احمدی زاده مهدی بلوار سیدی داخل ک 4 3124744
1300 نجارزاده سعید خ کارگر خ مصلی نبش15 روبرو ستاد احیا امربه معروف 2718303/09131951779
1301 مهدی زاده مهدی بلوار سیدی داخل ک 14 3124763/09131956130
1302 قاسم نژاد ایرج خ زریسف داخل ک19 قبل از مدرسه راه دانش 3151743/09132991254
1303 قاسمی ابوذر قدمگاه ابتدای خ فتحعلی شاهی روبروی پارکینگ شهرداری 9132408589
1304 پاکاری علیرضا خ چمران چهاراه ابوحامد جنب بانک ملی 2251853/09139385759
1305 اردانه حسین خ سرباز ک 35 محله شهباز جنب غربی 2 3328981
1306 مالکی عباس خ سرباز ک35 محله شهباز نبش غربی 4 3319378/09131958039
1307 محمد کرامت شهریور ک حجتیه نبش سه راه بابایی 17 3314578
1308 مرادی محمد رضا خ 17 شهریور روبروی ک کلانتری 20 سابق 3316081
1309 چوپان زاده سکینه اسدابادی روبروی ک 45 3315951/09133999483
1310 مظاهری مریم خ اسد ابادی بین ک 37و39 3220687/09139875990
1311 حسینی نسب ماشاالله خ قدوسی جنب شرکت تعاونی 12امام ک54 3317631
1312 نصیری حسین خ شهید صدوقی شرکت تعاونی 12امام بین ک 54و56 3322688
1313 بارانی امیر خ سرباز شماره 24 331124
1314 مهدی زاده رضا خ قدوسی روبروی ک 7 9139271246
1315 محمود ابادی حسین خ قدوسی روبروی ک 36  
1316 مبشری محمد توکل اباد نبش ک 12 3313295
1317 میرتاج الدینی سید علی خ اسدابادی بعداز پاسگاه 5 نبش ک 24 3318167
1318 مصطفی زاده حسین خ اسدابادی بین ک 17و19  
1319 عشقی ابوالحسن اسدابادی جنب مرکز بهداشت روبروی مدرسه راهنمایی مریم 3342293
1320 حاج غنی احمد خ شهید اسدابادی نبش ک30 3314048
1321 بنی اسدی زهرا خ اسدابادی داخل ک 45 3310632
1322 بیدویی غلامحسین خ اسدابادی داخل 20 متری بهشتی جنب اپاراتی 3312386
1323 قربانی محمد خ ادیب ک 3 داخل کوچه 2226258
1324 نژاد عابدی حامد خ ادیب نبش ک 8 9131987644
1325 جلال کمالی حسام خ شهاب بلوار ساوه نبش چهارراه نگارستانی 3224517
1326 قاضی زاده محمد بلوار 22بهمن چهارراه تصفیه خانه اب 3231563
1327 شجاعی مصطفی خ ادیب نبش ک 2 3238656/0913197491
1328 برزگر حسین خ شهید قدوسی ک 14انتهای انتهای ک نبش 4 کوچه 9136229004
1329 خیری نسب محمد خ سیدجمال الدین اسدابادی بین ک 41و43 9131984200
1330 پور شیخ علی مصطقی خ اسدابادی ک 25بعداز 4 کوچه درب هفتم سمت راست 3324817/09138353373
1331 نیازی ایمان دهکده تفریحی کوهپایه نبش بلوار ده لو لو 9137581268
1332 جامعی محمد جواد خ ادیب جنب نانوایی 3338506/09139870454
133 زحمتکش مصطفی بلوار 22بهمن جنب کانون پرورش فکری کودکان 9390830955
134 یعقوبی فاطمه خ شهید قدوسی روبرو پارک توکل اباد 9138405514
1335 طالبی ارمین دانشگاه باهنر داخل دانشگاه بوفه مرکزی خواهران 9194223706
1336 پیر غیبی محمد رضا دانشگاه باهنر بوفه خوابگاه برادران بعدازبوفه خوبگاه دختران 9133994533
1337 کنعانی پریسا دانشگاه باهنر دانشکده پزشکی افضلی پور بوفه 3211660/09137132460
1338 نژاد محمودابادی مریم خ قدوسی روبروی ک 33 نرسیده به پارک داخل عقب نشینی 3328290
1339 بنی ابراهیمی محمد خ قدوسی جنب ک 20 3329372
1340 شیری عبدالرضا بزرگراه امام دانشگاه شهیدباهنر غرفه موادغذایی 9131999124
1341 صادقی عسکری سعید داخل دانشگاه باهنر بوفه برادران 9138350953
1342 صادقی مجید خ اسدابادی نبش ک 65 3310763
1343 ترکزاده مهدی مطهری شرقی روبروی خ قلعه بعداز 62 9367390648
1344 چناریان محمد خ مدرس نبش ک 11 09133430984/3343231
1345 رنجبر محمدرضا خ مدرس نبش چهاراه بهار نبش ک 16 9138358813
1346 اکبر پور خ طالقانی روبروی ک 9 2269324
1347 آزموده امید چهارراه احمدی روبروی صندوق مشیز جنب سبزی فروشی 9365328278
1348 بهره مند حسین خ مطهری شرقی نرسیده به سه راه احمدی سمت راست 2263047/09133436026
1349 عاقبتی امین خ مطهری روبروی ک 17 2523897/09367480038
1350 رستمی محمد حسین چهارراه احمدی نبش چهارراه جنب صندوق مشیز 2232221
1351 خالقی حسین خ مطهری بعداز سه راه مقابل ک 39 2268356/09133416080
1352 محلاتی رضا                                                          خ مطهری نبش ک 3جنب صحافی بوتیا 9132996525
1353 زاهدی مهدی پارک مطهری ضلع جنوبی روبروی دریاچه 2512421/09133403323
1354 پورچنگیز محمدصالح پارک مطهری ضلع شرقی نبش ک 1 2235309/09133404933
1355 محمدابادی مجید توکل اباد پارک توکل اباد بغل داروخانه داخل ک 44 3317486
1356 علیپورحسین خ 17 شهریور خ شاهزاده محمدروبروی غربی 8ک شهیدبیدزاده 3326114
1357 اسدی مرتضی خ 17 شهریور خ شاهزاده محمدچهاراه پرستو سمت چپ  
1358 کوهستانی مجید خ17 شهریور خ شاهزاده محمد نبش ورودی مدرسه ولی عصر 9138448809
1359 نصیری محمد حسین خ نگارستانی نبش غربی 3 3240488/09132963404
1360 شمس الدین محمدرضا خ 17 شهریور جنب ک 36 روبروی هنرستان مفتح 9366326350
1361 دانش فرنوید خ 17 شهریور نبش ک 39 913344955
1362 جمالی ماشاالله شهرک صنعتی ک سی ان جی نبش چهارکوچه سمت چپ 3326811/09131995072
1363 آیینی حمید خ سرباز ک 43ک گلستان بعداز مسجد شهدا سمت چپ 9139978962
1364 حسینی مرتضی خ شهاب خ گوهری خ نگارستانی روبرو شرقی 13 93669552834
1365 پور شیخ علی یاسر خ 17 شهریور خ شاهزاده محمد شهرک قائم نبش ک 1 9362178414
1366 جمشیدی مرتضی خ شهاب خ گوهری نبش ک نگارستانی 9132951488
1367 کریم قاسمی احمد خ 17 شهریور نبش ک39 3329431/09356254756
1368 جمشیدی علی خ گوهری خ نگارستانی 3228443
1369 لنگری محمد خ گوهری نبش ک 16 3925406/09133995408
1370 محمدی نسب عباس خ 17 شهریر نرسیده به چهاراه بهار سمت چپ 3312164
1371 نجفی زاده محمدحسین خ 17 شهریور ک28 پلاک 73روبروی نانوایی شماره 50 3335566
1372 پور شیخ علی عباس خ سیدجمال الدین اسدابادی نبش ک 42  3320700/09133411604
1373 ملکی رضا خ گوهری روبروی سه راه گوهری 3233908/09139381836
1374 عباس زاده محسن خ گوهری روبروی اسیا 3233629
1375 اسدی علی خ 17 شهریور ابتدای خ شاهزاده محمد سمت راست جنب مسجد 3327732/09139429428
1376 سهیلی محمدرضا خ 17 شهریور اول خیابان شاهزاده محمد سمت چپ 3336078/09133970986
1377 محمدی نسب پیام خ 17 شهریور ابتدای ک 21 سمت چپ 3336431/09133986605
1378 کوهستانی مسعود خ 17 شهریور خ شاهزاده محمد خ شهباز روبروی نانوایی رایگان 09132981670/3111621
1379 رشیدی پور عباس خ شاهزاده محمد سه راه بابایی خ شهید عیسی راحتی 3319740
1380 رحیمی محمدجواد خ 17 شهریور نبش ک 5 3314784
1381 شجاعی حامد خ گلدشت جنب ک 3 3218443/09132955109
1382 سعید غلامحسین خ گلدشت نبش ک 36 3215343
1383 رضایی محمدعلی شیخ احمد کافی جنوبی نبش ک 24 9132408170/3211769
1384 آزاده مریم خ شیخ احمد کافی ک 12 3219675
1385 بذر کار فاطمه خ گلدشت ک 12 داخل کوچه سمت چپ 3210854
1386 محمدی یدالله شیخ احمد کافی جنوبی بین ک 11و13 2318694
1387 ابراهیمی مهدیه خ شیخ احمد کافی نبش ک 30 3214402/09365590400
1388 سینامراد خ شیخ احمد کافی جنوبی نبش ک 11 3224330
1389 حسنی زهرا شیخ احمد کافی جنوبی ک 14 داخل کوچه 3219568
1390 موسی محمد یاری شیخ احمد کافی جنوبی بعداز ک 32 3220555
1391 خالقی ولی چهاراه باقدرت اول شیخ احمد کافی جنوبی زیر پل هوایی 09366163365/3212675
1392 حبیب الله اسماعیلی خ شیخ احمد کافی نبش ک 6 3237673
1393 معاذالهی حامد خ شیخ احمد کافی جنوبی ک 6 ابتدای کوچه  
1394 عسکر پور حمید خ شیخ احمد کافی جنوبی ک شهرداری شماره 6 روبروی نانوایی 3219780
1395 عسکرپورکرامت خ شیخ احمد کافی جنوبی ک 12 چهارکوچه دوم سمت چپ 3225920
1396 عباسی علیرضا خ مطهری بعداز چهاراه اسیاب اباد بعداز ک 11 روبرو بنگاه معین 2529369/09139279399
1397 حسنی پور مجید نرسیده به چهاراه احمدی سمت راست روبرو خانه عکس هنر 2225617/09132981174
1398 حسنی عطا خ سرباز خ سلمان فارسی حد فاصل ک 1 و 3 3322395/3322736
1399 رحیمی صادق امیر خ مدرس نبش ک 2 3310956/09132413234
1400 عباسی رضا خ مدرس نبش ک 10 جنب نمایشگاه ایران خودرو محتشم 3329192
1401 حسینی سیدفضل الله خ مدرس نبش ک 1 3313248/09133420277
1402 مولایی ارش خ مطهری نبش ک 33 2233549/09131423428
1403 جعفری رحمان پارک مطهری ضلع غربی نبش ک 14 2513415
1404 صباحی علیرضا میدان فابریک جنب میوه فروشی 9138488934
1405 پژمان مسلم پارک مطهری داخل بازارچه خود اشتغالی غرفه 84 9361275849
1406 آریان پور اکبر خ مطهری غربی نبش ک 23 جنب کادویی معین الدینی 9131976873
1407 میرزایی حمیدرضا خ مطهری ضلع جنوبی پارک مطهری جنب ک 28 9133951689
1408 فخارپورسامان میدان فابریک نبش میرزا رضا کرمانی 9377593750
1409 برق منطقه ای خ استانداری کوی پاسداران 1 انتهای کوچه 2738063
1410 بخشعلی زاده میلاد خ مدرس نبش ک 5 9133973843
1411 مردانی علی خ مطهری غربی ک 38 داخل کوچه سمت راست کوچه دوم 9364555045
1412 رستمی محمد علی چهاراه احمدی حد فاصل ک 52و54 9137464200
1413 ابراهیمی علی خ مطهری شرقی روبروی مسجد قائم 2261468
1414 فرجام فر محمد حسین خ مطهری شرقی بعداز میدان فابریک جنب اژانس مسعود 2262758/09133419629
1415 حسنی عباس بلوار 22بهمن بلوار ساوه بین ک 6و8 3237695
1416 ربیعی مهدی خ شاه نعمت الله ولی فابریک روبرو پمپ بنزین فابریک 332995
1417 عسکر زاده علی خ احمدی خ طالقانی نبش ک 1 جنب خوابگاه 2226848/09131408266
1418 امیرمجاهد امیر سه راه احمدی خ طالقانی جنب خوابگاه شماره 5 9358860325
1419 شجاعی پادینا خ خورشید نبش ک 23 9131974902
1420 زارع زاده حجت بلوار پارادیس روبرو کلانتری 14 2723137
1421 جعفری مجید خ خورشید نبش ک 31 2716900/09132980910
1422 مختاری بهروز خ خورشید ک 47 9139411380
1423 اسدی احمد خ شریعتی داخل ک 26 2233635
1424 جعفری رضا خ صمصام نبش ابن سینا روبروی ساختمان پزشکان 2232993
1425 شجاع حیدری امید خ شریعتی روبرو بانک سپه مرکزی نبش پاساژ روشن 9131418558
1426 نیک پور فرهاد خ شریعتی جنب داروخانه رازی نرسیده به مشتاق 2261391
1427 طاهری نیا مهدی خ شریعتی چهارراه کاظمی ک 7 پلاک 5 منزل 2236091
1428 نجمی زاده خ فلسطین جنب ک 14 913996272
1429 رامشک فاطمه بلوار پارادیس نبش ک 13 2729947
1430 صدیقیان محمد حسین خ شهید بهشتی جنب قنادی پاپا 2446730
1431 رحیمی صادق محمدعلی بلوار پارادیس نبش ک 33 2713908
1432 علیزاده ابوذر میدان عاشوراپشت ستاد خبری اطلاعات شهرک مهاجرین نبش ک2 2713437/09138430604
1433 احمدی رضا چهارراه پارادیس به طرف مهدیه سمت چپ جنب مرغ فروشی 2722131
1434 ایرانمش رسول 20متری دانشجو ک11 داخل کوچه سمت راست 9131436923/2725719
1435 عباس پور حسین خ 20 متری دانشجو چهارراه پارادیس به طرف مهدیه نبش ک 18 2721241
1436 درانی حسین بلوار پارادیس نبش ک 15 2725254
1437 شهسواری علی بلوار پارادیس نبش ک 22 2726812
1438 رستمی حسین بلوار پارادیس نبش چهارراه پارادیس 2731764
1439 پور شیخ علی مهدی بلوار پارادیس نبش ک 31 2733144
1440 نجمی زاده خ عباس صباحی روبرو نانوایی مرصاد 3338128
1441 حیدری بهروز خ فلسطین بعداز ک 11 2269777
1442 آبادی جو محمد خ شریعتی خ عباس صباحی 9139879309
1443 صفا بخش صابر بلوار جانباز شهرک ارتش نبش شرقی 4 9139393998
1444 افضلی بلوار شهید مفتح نبش ک 20 روبروی درمانگاه شماره 1 2712448
1445 ابراهیمی سنجر بلوار پارادیس خ ارتش نبش شرقی 5 2716101
1446 دولت ابادی انتهای مهدیه خ شهید مفتح نبش ک 18 سوپر ازاده 2715726
1447 رضایی نجمه بلوار پارادیس بین ک 14و16 2730676
1448 امیر اسماعیلی حمید خ مفتح نبش ک 20 9139415773
1449 شمسی علی خ پارادیس بین ک 35و37  
1450 یزدانپناه خ صمصام نرسیده به میدان بسیج جنب کانال سازی 2223485
1451 زحمتکش مصطفی خ مهدیه نبش ک 43 2717956
1452 غنی پور نرگس خ 20 دانشجو بین ک 13و15 جنب درمانگاه شماره 1 2710589
1453 گنجی حسین خ مهدیه نبش ک 19 2722863
1454 زادخواست محمد علی بلوار پارادیس نبش ک 33 2731750
1455 شهبازی ابوذر خ مهدیه بین ک 33و35 روبروی بانک ملی 9138404623
1456 رحیمی صادق محمدعلی بلوار پارادیس نبش ک 33 2713908
1457 آتش افروز اکبر میرزا آقاخان جنوبی بین ک 42 و 44 3229643
1458 سعید غلامرضا میرزا اقاخان جنوبی نبش ک 54 3232294
1459 غفاری معصومه میرزا اقاخان جنوبی نبش ک62 9367101585
1460 سعیدی مسلم خ بهزاد جنب درمانگاه ابولفضل 2236095
1461 سعید علی خ بهزاد نبش ک 9 2527184
1462 میرکمانداری محمد میرزا آقاخان شمالی نبش ک 15 2224243
1463 فخار پور سعید خ بهزاد بین ک 9 و 11 2532937
1464 شیخ مظفری مهدی خ میرزا آقاخان جنوبی نبش ک 56 3233105
1465 مراغه زاده محمد میرزا آقاخان شمالی بین ک 24 و 26 2526441
1466 زینلی امیر خ میرزا آقاخان جنوبی بین ک 30 و 32 3221733
1467 حسینی نیره خ بهزاد چهاراه حسن فدایی 2260858
1468 خالقی نوید میرزا آقا خان جنوبی نبش ک 34 2524243
1469 جوادی مهدی میرزا اقاخان شمالی روبروی ک 21 2526477
1470 نوابی کوروش خ میرزا اقاخان شمالی نبش ک 8 2526725
1471 اعتباری محمد مهدی خ گلدشت نبش ک 11 3215545
1472 منزلی مهدی خ گلدشت داخل ک 30 سمت راست 3223680
1473 شهیدی هادی خ گلدشت نبش ک 26 3211628/09132428301
1474 نجیب زاده احد خ گلدشت روبرو ک 49 9133984604
1475 قنبری عبداله خ گلدشت نبش ک 31 3215245
1476 امیری خوبیار خ گلدشت بین ک 42 و 44 321362
1477 فلاح مهناز خ گلدشت انتهای ک 28 3216033
1478 شهیدی محمد گلدشت سه راه حجتی نبش ک 23 3215059
1479 قاسمی مسعود خ گلدشت نبش ک 21 9132419329
1480 افظلی قیصر خ گلدشت نبش ک 30 3211826
1481 میرزایی رضا خ گلدشت نبش ک 28 9138426547
1482 اسماعیلی غلام رضا خ گلدشت نبش ک 38 9132962593
1483 خواب بینان محمد رضا خ گلدشت خ حجتیه پلاک 12 نبش حجتیه سمت چپ 3219052/09365391169
1484 نواحی افراط بزرگراه امام بیمارستان افظلی پور بوفه داخل بیمارستان 9122769589
1485 محمدی رضا خ گلدشت نبش ک 11 9133411767
1486 تانوردی محمد انتهای خ گلدشت بلوار ولیعصر نبش ک 8 9139380983
1487 نیک بخت عبدالحسین خ گلدشت نبش ک 18 9139985637
1488 نژاد اکبری محمد علی چهاراه باقدرت اول شیخ احمد کافی جنوبیروبرو ک شهرداری ک 6 3234096/09324122160
1489 میرزایی اکبر خ گلدشت داخل ک 28 پلاک 120 3210538
1490 سلطانی حسن خ شیخ احمد کافی جنوبی نبش ک 22 3230519
1491 پایمرد مهدی خ شیخ احمد جنوبی بین ک 13 و 15 3224012/09132962159
1492 نبی زاده حسن خ گلدشت بین ک 27 و 29 3213431/09359491981
1493 جعفری محمد خ گلدشت خ حجتی جنب تکیه امام رضا 3229904
1494 شمس الدین زهرا گلدشت اواسط کوچه 26 سمت چپ درب سبز رنگ 3230150
1495 گلزار محمد رضا خ شهاب نبش ک شماره 9 2260458/09139850963
1496 اسلمی مهدی خ شهاب نبش ک 35 3229240/09139878320
1497 ثابتی محسن خ شهاب نبش ک 40 3229047/09132954731
1498 سید احمدی نژاد خ شهاب بعد از پارک معلم بین ک 4 و 6 2239644/09132965700
1499 عشقی علیرضا خ شهاب خ میرکمالی 2236032
1500 کار آموزیان حسین خ شهاب داخل ک 32 سمت چپ پلاک 120 3237230/09139398068
1501 سعید امیر خ شهاب نبش ک 50 09131963224/3239333
1502 حمیدی غلام رضا خ شهاب ک 32 نبش شمالی 1 9133874936
1503 میر طهماسب مجید خ شهاب نبش ک 27 3239089/09139877187
1504 ابراهیمی محمود خ شهاب ک 41 نبش شمالی 2 3221808/09133431452
1505 حسینی پور روح اله خ شهاب نبش کوچه 52 3226722/09131971251
1506 میرزادی حسین خ شهاب روبروی بانک مسکن حد فاصل ک 13 و 15 2223545
1507 امین زاده ناصر خ شهاب نبش ک 15 جنب خوابگاه سجادیه 2231544/09133976413
1508 یعقوبی حسن خ شهاب بعد از زندان دکه روبروی دانشگاه شهید چمران 3223840
1509 رحیمی صادق مسعود اول جاده هفت باغ بعد از دانشگاه چمران 9131989478
1510 صفاهانی پرویز خ شهاب نبش ک 42 3230678/09132424524
1511 گنجانی افسانه خ شیخ احمد کافی شمالی نبش ک 20 2510856
1512 رجایی عبداله خ شیخ احمد کافی شمالی نبش ک 25 9139388313
1513 سالاری ایرچ خ شیخ احمد کافی شمالی بین ک 20 و 22 2527072
1514 شجاعی زهرا خ شیخ احمد کافی شمالی نبش ک 25 3221550
1515 سبحانی محمد بزرگراه امام چهاراه چوپاری جنب شرکت ن و القلم فروشگاه فرهنگ 3227519
1516 حسن پور امین آخر گلدشت بلوار ولی عصر بین ک 11 و 13 9139870347
1517 مویدی عباس جاده هفت باغ دهکده تفریحی ورزشی لاله 9131405988
1517 سالاری محمود بزرگراه امام چهاراه چوپاری نبش شهرک ن و القلم 3231580/09131410375
1518 لطفعلی زاده پروین چهاراه چوپاری جنب شهرک ن و القلم 3238479/09137133775
1519 گوهری علی اکبر خ میرزا اقاخان جنوبی نبش ک 23 9138438845
1520 شوکتی سید حسین خ شیخ احمد کافی شمالی نبش ک 24 9133975629
1521 حاجی زاده نعمت اله خ میرزا اقا خان جنوبی نبش ک 50 9136324490
1522 انار فرهاد رسول خ میرزا اقا خان جنوبی نبش ک 44 3227980/09132959236
1523 رجب قانع ایمان خ بهزاد نبش ک 18 9132407738
1524 امیر ماهانی حجت خ میرزا اقا خان جنوبی نبش ک 43 9367444210
1525 شجاعی محمد علی خ بهزاد نرسیده به ک 20 9139962049
1526 زندی اکبر خ بهزاد روبرو ک 4 9132411517
1527 حسین ابادی حسین خ شیخ احمد کافی شمالی بین ک 11 و 13 2525368/09358431063
1528 رستمی گوهری مسعود میرزا اقاخان جنوبی نبش ک 76 3228807/09131436022
1529 عبدالهی مصطفی خ شیخ احمد کافی شمالی نبش ک 7 9133999359
1530 شهید چمران ابتدای جاده هفت باغ 3220441
1531 دانشگاه ازاد دانشگاه ازاد بوفه دانشگاه 9133971524
1532 ایزدی حسن آسیا باد جنوبی نرسیده به ک فرهاد نبش ک نانوایی 2511322
1533 کرمی اصغر آسیا باد جنوبی روبرو ک فرهاد 2511606
1534 نصری حمید رضا آسیاباد جنوبی جنب تابلو سازی نرسیده به چهاراه اسیا باد 2523196
1535 شمس الدینی محمد خ گلدشت خ باقدرت شرقی روبرو بانک صادرات شرکت تعاونی 9134413699
1536 پور رضایی رضا باقدرت اول روبرو بانک صادرات 3227900/09139394087
1537 جعفری علی اصغر خ شهید محمدیان پشت فروشگاه معلم روبرو مدرسه راهنمایی 2526097/09133987536
1538 قلی خانی فاطمه خ مالک اشتر جنوبی روبرو ک 24 3215236/09372372100
1539 انجم شعاع محمد علی آسیاباد جنوبی نبش کوچه شرقی 1 2516315
1540 صفاری میثم ک آسیاباد جنوبی جنب ک شرقی 4 9131998746
1541 سروستانی محمود میدان رسالت جنب شیرینی سرای گلشهر 3218629/09131962241
1542 یزدانپناه حسن خ احمدی غربی ک شمشاد پشت فروشگاه معلم 2515610/09131998531
1543 سلیمانی احمد مالک اشتر جنوبی روبرو ک 32 3213868
1544 سینا پیمان خ مالک اشتر جنوبیبین ک 6 و 8 3214526/09131984407
1545 رضایی عبد الرحمان مالک اشتر جنوبی نبش ک 11 3227784/09131976297
1546 تیموری محمد صادق خ مالک اشتر جنوبی نبش ک 27 3233278/09132982694
1547 صمدانی احمد مالک اشتر جنوبی نبش ک 4 3214147
1548 میر حسینی درویش باقدرت اول جنب شیرینی فروشی شمس 09132954759/3211076
1549 هابیلی حسین باقدرت اول روبرو مسجد شهدا 3215051
1550 کاکویی شکراله چهاراه باقدرت جنب موتور فروشی 3215738
1551 نوروزی امیر چهاراه باقدرت اول و باقدرت دوم 3210410/09133420107
1552 پور سلطانی محمد خ شهاب خ خبرنگار نبش ک 27 3228878/09131961654
1553 جوارانی عین اله شهرک چماران خ اصلی روبرو تکیه امام رضا 3226923/09132419123
1554 علینقی محمد خ شهاب ک 32 ک 8 متری نبش ک سراج روبرو شمال 6 3229581
1555 مراغه زاده رضا خ شهاب نبش ک 10 9138432488
1556 معاذالهی مصیب خ شهاب بین ک 38 و 40 جنب دارو خانه 3230576/09139872485
1557 نامجو مهری خ شهاب خ خبرنگار روبرو ک 7 3221345
1558 رئیس پور محمد خ شهاب نبش خ کمالی روبرو ایستگاه تاکسی نرسیده به پارک معلم 2220399
1559 علینقی احسان خ شهاب بین ک 56 و 58 9131961141
1560 پور کرباسی سعید خ شهاب سه راه بهزاد 9138402130
1561 نیک بخت مصطفی خ ادیب ک 8 داخل کوچه ، ک روبرو تکیه رقیه 3229815
1562 رفوسه غلام رضا خ شهاب انتهای شهاب نبش سه راه جوپاری 9132428910
1563 اسکندری قاسم خ شهاب نبش ک 28 3238565/09371437630
1564 شمس الدینی مهدی خ شهاب خ خبرنگار نبش ک 3 9139397811
1565 کوه پیما رضا خ کمالی نبش خ حسن فدایی 2229636
1566 مهر پرور زهرا خ شهاب نبش ک 44 ساختمان سروش 3231479/09138408418
1567 محمدی اکبر خ شهاب نبش ک 56 و 58 3232740
1568 یزدانپناه مسعود خ شهاب نبش ک 59 3220133
1569 سعید محمد خ شهاب بین ک 38 و 40 3227889
1570 ایلخانی عباس ابوذر جنوبی اواسط کوچه 2 سمت راست 3210391
1571 جهانی یاراله ابوذر جنوبی ک 20 نبش چهار کوچه 3217424
1572 عسکر پور وحید ابوذر جنوبی نبش ک 6 2961187
1573 دایی زاده علی رضا ابوذر جنوبی جنب صندوق مشیز 9131978802
1574 بدخشان صمد اله ابوذر جنوبی داخل ک 38 3218065
1575 سلاجقه الله مراد ابوذر جنوبی روبرو ک 18 3214621
1576 محمدی محمد ابوذر جنوبی ک فرهنگ نبش جنوبی 5 3217236
1577 عسکر پور ابولقاسم خ ابوذر جنوبی داخل ک 38 انتهای ک سمت راست 3215846
1578 خضری پور غلامعباس ابوذر جنوبی داخل ک 38 چهار ک اول سمت چپ 3232479/0913050497
1579 محمدی صابر ابتدای ابوذر جنوبی بعد از پل سمت راست نرسیده به اولینن کوچه 3236508/09131973762
1580 شادروان مهین ابوذر جنوبی داخل ک 36 بعد از چهار ک اول سمت راست 3216772/09132982944
1581 علیمرادی صمصام ابوذر جنوبی نبش ک 19 3240237/09133412237
1582 سپاهی فرزین ابوذر جنوبی بین ک 26 و 28 9159986330
1583 رضایی علی ابوذر جنوبی بین ک 14 و 16 3237127/09137566986
1584 بیگلری ایرچ میدان رسالت انتهای ک فرهنگ نبش کمر بندی 3216203
1585 هاشمی حمید ابوذر جنوبی نبش ک 14  
1586 حمزه ای علی سه راه بازرگانی به طرف دانشگاه ازاد نبش ک 42 9131979929
1587 سنجری سیروس ابوذر جنوبی بین ک 7 و 9 3214248
1588 حمیدی امیر ابوذر جنوبی بین ک 7 و 9 3210558/09132963958
1589 امینی ابوذر ابوذر جنوبی بین ک 9 و 11 3229771/09132404093
1590 غیاثی ناصر بزرگراه امام از طرف چهاراه جوپاری به طرف چهار راه باقدرت 9131419076
1591 جهان علی عسکری ابوذر جنوبی ک فرهنگ روبرو کوچه شرقی 5 9356376608
1592 علی دوستکام ابوذر جنوبی نرسیده به رسالت بین ک 38 و 40 سمت راست 2510320/09131987851
1593 نصیری اسماعیلی ابوذر جنوبی داخل ک 28 نبش فرعی دوم 9139439068
1594 امیرپور علی باقدرت اول بین ک 1 و 3 روبرو بیمه توسعه 3211987/09131999089
1595 محمدی احمد مالک اشتر جنوبی روبرو ک 14 3213478/09138183874
1596 میرزایی سید مهدی میدان رسالت ابتدای بلوار 24 مهر جنب کاشی و سرامیک توحیدی 3216679/09374191119
1597 هابیلی سجاد باقدرت دوم به طرف رسالت مغازه دوم 3211069/09134411394
1598 لشکری حمید مالک اشتر جنوبی نبش ک 20  
1599 سفید گر زاده محمد باقدرت دوم جنب لوازم فروشی پیکان بعد از بریدگی اول سمت چپ 9131963937
1600 سرحدی فرهاد آسیاباد شمالی داخل ک شرقی 8 فواد کرمانی نبش چهاراه 2233245
1601 شهیدی صدیقه آسیاباد جنوبی نرسیده به یخسازی جنب ک شهید صانعی 2228745
1602 سعید محمد رضا آسیاباد جنوبی روبروی مدرسه راهنمایی مکتب الرضا 2534210/09131962761
1603 محمدی اسداله خ آسیاباد جنوبی بعد از درمانگاه دادبین روبروی کابینت سرای قصر 2525109
1604 اسماعیلی عباس خ آسیاباد جنوبی جنب درمانگاه دادبین 2525481
1605 جعفر زاده حجت خ آسیاباد شمالی نبش شرقی 5 9139438039
1606 بذر افشان احمد آسیا باد شمالی ک فواد کرمانی دو ک مانده به آخر 2233957
1607 غلام رضایی احمد آسیاباد جنوبی داخل ک غربی 9 جنب تابلو سازی نرسیده به چهاراه 2527859
1608 میثاق بزرگراه امام جنب اداره بازرگانی شرکت تعاونی میثاق 09131964812/2117494
1609 باغگلی محمد شهرک قائم آباد بلوار ولیعصر روبرو ک 6 9132955315
1610 عسکر پور حلیمه کمر بندی چوپاری دو کوچه نرسیده به 30 متری قربانی ک ثاراله 9133434905
1611 سلیمانی عباس بزرگراه امام از طرف چهار راه باقدرت به طرف جاده چوپاری 3214389/09132482854
1612 امام بخش تیمور ابوذر شمالی میدان کربلا شهرک نیکزاد دومین سوپر سمت چپ 2523233/09364517287
1613 ایرانی حسام ابوذر شمالی بلوار نیکزاد نرسیده به میدان کربلا 3210880/09137465759
1614 محمدی مهدی میدان کربلا بلوار نیکزاد 5 روبرو غربی 13 2511171/09133973638
1615 حسن زاده علیرضا چهاراه چوپاری به طرف باقدرت سمت راست اولین ورودی 3215118/09131438943
1616 بیدوئی نژاد منصور بزرگراه امام نبش ک 42 3332076/09133992791
1617 علیمردانی سهراب بزرگراه امام ک نظام وظیفه روبرو مسجد فاطمیه 2114103/09133414772
1618 رمضانی احمد بزرگراه امام پشت اداره بازرگانی ک حوزه نظام وظیفه خ باشگاه 2123234/09131408443
1619 جعفری علیرضا بزرگراه امام به سمت سیلو نبش ک 69 قبل از پمپ بنزین 2524350
1620 افظلی سید خلیل بزرگراه امام 30 متری ابوذر روبرو هتل گواشیر ک 14 3234025
1621 تورانی احمد رضا بزرگراه امام به طرف سیلو روبروی دنیای پروفیل 2513910
1622 کرمانی نژاد آرمین بزرگراه امام حد فاصل پل ابوذر و چهاراه باقدرت نبش ک 36 3231134
1623 بهرامی محمد بزرگراه امام جنب مخابرات شهید اسدی نبش ک 45 3223623/09365373835
1624 احمدی احمد بزرگراه امام شهرک ایرانمنش جنب پارک لاله 3213415
1625 حمزه ای مجید بزرگراه امام حدفاصل سه راه سیلو و چهاراه بازرگانی 2524295/09131971463
1626 ولی نژاد رضا بزرگراه امام داخل ک 32 سمت راست 3236291
1627 راینی زاده علی خ ابوذر جنوبی 30 متری حجت بین ک 19 و 21 3218479
1628 محمدی محمد ابوذر شمالی انتهای 30 متری قدس نبش میدان کربلا 2514073
1629 خشتی احمد خ 30 متری حجت روبرو ک 17 9139870871
1630 عرفانی محمد باقر بلوار امام حسین هتل گواشیر نبش ک 13 2518461
1631 افظلی سعداله 30 متری حجت نبش ک 1 روبرو مدرسه نوین 3218545/09369240836
1632 شهسواری غلام حسین بلوار امام نبش ک 21 جنب هتل گواشیر 2513284
1633 ظهرودی قربان علی ابوذر جنوبی کوچه 30 غربی 2 کوچه مدرسه 09133423846/3213387
1634 رضایی رضا ابوذر جنوبی 30 متری حجت نبش ک 1 و 3 3236743
1635 شیرازی مهدی بلوار امام حسین نبش ک 17 2530077/09131955765
1636 زاهدی عزت اله بزرگراه امام 30 متری حجت روبرو هتل گواشیر نبش ک 3 3221612
1637 محمدی عباس بلوار امام حسین نبش ک 35 جنب هتل گواشیر 2511934
1638 نجفی غلام حسین بلوار امام حسین نبش ک 29 2511043
1639 بحرینی مهدی بلوار امام حسین بین ک 9 و 11 2530031
1640 امیری حمداله ابوذر جنوبی بین ک 22 و 24 3226390
1641 مددی زاده مجتبی ابوذر جنوبی انتهای ک 26 نبش چها ر کوچه صاحب الزمان 3237291
1642 عسکر پور ناصر ابوذر جنوبی داخل ک 26 درب چهارم سمت راست 2511865
1643 بهرامی یوسف ابوذر جنوبی انتهای ک 10 بعد از چهار کوچه 9133987132
1644 بهرام نژاد امان اله ابوذر جنوبی داخل کوچه 10 نبش چهار کوچه 3219916
1645 جعفر زاده محمد ابوذر جنوبی ک 12 انتهای کوچه 3219224
1646 علی مرادی حمداله بلوار رسالت ک 8 بلوار نبوت بین ک 3 و 5 3236387
1647 رضایی علی بلوار رسالت ک شماره 8 روبرو زمین تکیه قمر بنی هاشم 3236155
1648 روحی امیر شهرک ایرانمنش بلوار نبوت نبش ک 9 3219324/09132416091
1649 عباسی نژاد محمد شهرک ایرانمش پردیسان 2 خ 14 معصوم انتهای 14 معصوم 7 3213895/09139414638
1650 صادقی منصور شهرک ایرانمنش پردیسان 1 خ حافظان بعد از ک 5 نبش سه راه 09132977857/3222640
1651 فرخ سرشت محمدرضا شهرک ایرانمنش پردیسان 2 خ ثاراله روبرو مدرسه مفیدی 3212395/09131973603
1652 سلاجقه ادریس شهرک ایرانمنش بلوار نبوت نبش ک 16 3229010/09133996442
1653 عسکر پور جعفر باقدرت سوم بلوار نبوت نبش ک 12 3236479/09131984637
1654 شهریاری علی بلوار نبوت نبش ک 9 9137952686
1655 شجاعی مرتضی انتهای خ خواجو نبش ک 37 2520576/09133437240
1656 لشکری علی خ خواجو نبش ک 34 روبرو نمایندگی سایپا 2516388
1657 آقا رضایی عطا خ خواجو خ توانیر بعد از اداره برق نبش ک 9 2512202
1658 شریفی مسعود خ خواجو جنب بانک ملی روبرو ک 38 2519976/09131982483
1659 مولایی رضا خ خواجو نبش ک 42 2512951/09131966860
1660 صدیقی محمد خ باقدرت غربی روبرو مسجد 12 امام نرسیده به بریدگی اول 3215033/09131962554
1661 امیر اسماعیلی رخساره باقدرت دوم نرسیده به میدان رسالت روبرو نانوایی 459 3215045
1662 هابیلی حسین خ باقدرت دوم سمت راست مواد غذایی هابیلی 9131961491
1663 سروستانی علی خ باقدرت اول روبرو مدرسه شهدا روبرو نانوایی رنجبر 3211982
1664 منجمی احمد بلوار رسالت نبش ک 20 جنب املاک پردیسان 2510738
1665 علینقی علی میدان رسالت بلوار 24 مهر ابتدای بلوار 3235604
1666 قلعه عسکری امیر میدان رسالت بلوار 24 مهر نرسیده به ک 10 3219445/09132408537
1667 نوروز ماهانی محمد بلوار 24 مهر روبرو ک 10 3216988/09133980125
1668 میر حبیبی محسن میدان رسالت بلوار 24 مهر سمت چپ نبش ک 5 3216823
1669 اسماعیلی مصطفی میدان رسالت بلوار 24 مهر جنب ک 8 3218046
1670 صادقی عسکری محمد بلوار رسالت نبش ک 23 9133960677
1671 امیر اسماعیلی مجتبی بلوار رسالت نبش ک 6 9133976343
1672 اسماعیل زاده هوشنگ بلوار رسالت جنب 4 و 6 سوپر گلها 3222196
1673 عسکری سعید بلوار رسالت بین 2 و 4 3239898
1674 هابیلی حسن چهاراه باقدرت به طرف رسالت روبرو مسجد 12 امام 3210243
1675 آراسته قاسم باقدرت دوم جنب ک 9 جنب دکل ایرانسل 3213515
1676 محمدی پور مظهر خ خواجو نبش ک 40 نرسیده به چهاراه فیروزه 2514197/09139970740
1677 خواجه امین بلوار رسالت نبش ک 7 3217351/09134412836
1678 جهانفر رضا خ خواجو روبروی سه راه مالک اشتر جنب بانک تجارت 9131984627
1679 پور بخشی رسول خ خواجو غربی بین ک 32و 34 جنب پنیر لیقوان 9364432258
1680 سعید یاسر ابوذر جنوبی ک 30 انتهای ک سمت چپ 3216070/09133981407
1681 پور محی ابادی موسی شهرک ایرانمنش 2 بعد از کلانتری 19 9132964166
1682 حمزه ای اکبر میدان رسالت بلوار 24 مهر نبش کوچه 4 3218078/09368969996
1683 اسماعیلی رضا چهاراه باقدرت دوم اولین مغازه سمت راست 3237673
1684 اذر خویش سهراب بلوار قدس -قدس 15 انتهای خیابان 09131413497/2530495
1685 سعیدی مهدی بلوار قدس بین ک 8 و 10 2517750/09132960947
1686 گلزاری ترمینال جنب تعاونی 15 224595/09133400093
1687 شجاعی علیرضا بلوار قدس نبش ک 10 2530163
1688 بلوچ اکبری مهدی بزرگراه امام روبروی هتل گواشیر 9131964365
1689 امیری حسین کوچه پشت ترمینال قدس 17 9364638508
1690 نورمندی ایمان بلوار قدس خ شهید محمدیان جنوبی 1 جنب ک 1 2521277/06399671939
1691 نظامی مراد بلوار قدس جنب ک 17 9139431370
1692 جدید السلامی محمد رضا ترمینال جنب تعاونی 4 سوغات سرای میهن نور 9132409817
1693 ماکی مهدی خ استقلال روبروی فرش کوروش 2531379/09133995139
1694 شافعی رضا خ خواجو نبش ک خیام جنب بانک صادرات 2518917/09189846531
1695 دایی زاده عباس بلوار قدس نبش ک 7 2512437/09131968235
1696 باقری محمد امین بلوار قدس ک 15 داخل ک شمشاد انتهای ک سمت راست 2529860/09133998648
1697 حسین پور مهدی بلوار قدس داخل ک 3 جنب مسجد امام سجاد 2511474/09133995608
1698 عباس پور مهدی پارک مطهری ک خیام پلاک 31 2524321
1699 محمدی احمد مالک اشتر جنوبی روبرو ک 14 3213478/09138183847
1700 بخشی زاده محمد بلوار قدس ک 3 روبروی مسجد امام سجاد سمت چپ 2521314/09131439401
1701 غفاری اکبر بلوار رسالت داخل ک 23 نبش چهارک دوم 3237758
1702 میرشکار حسینعلی شهرک ایرانمنش پردیسان 2 جنب کلوپ هزار یکشب 3225330/09132429931
1703 دوستکام قنبر میدان رسالت بلوار 24 مهر ک 12 انتهای ک سمت راست 3216928/09133408993
1704 سعید رسول بلوار نبوت بین ک 16 و 18 3232324
1705 عابدینی ابولفضل شهرک ایرانمنش 2 خ ثاراله نبش ک 6 3210777/09133438321
1706 کابلی زاده علیرضا بلوار رسالت ک 5 چهار کوچه دوم سمت چپ 3210946/09134411425
1707 معاذالهی احمد بلوار رسالت داخل ک 5 سمت راست مغازه اول 3210779/09131963836
1708 کام بخش احمد میدان ارگ جنب پاساژ صنعتی 3237623/09138404157
1709 نکویی محمد میدان ارگ ظلع شرقی بار فروشی قدیم 2235289/09131966804
1710 تهرودی محمد بلوار نبوت انتهای ک 14 3230804/09363536972
1711 جلالی محمد شهرک ایرانمنش بلوار نبوت داخل ک 21 3232235/09132431291
1712 سعید شجاع الدین شهرک ایرانمنش میدان حافظان قران فاز یک 3210273/09132403912
1713 مهدی پور هوشنگ شهرک ایرانمنش پردیسان 1ورودی شهرک روبروی درمانگاه سجادیه 3234170/09132404028
1714 ارمکان امیر بلوار نبوت نبش ک 11 09139498470/3214155
1715 کار آموزیان سعید شهرک ایرانمش خ ثامن ائمه نبش ک 1 3313860
1716 ملکی محمد علی شهرک ایرانمنش بلوار بعثت بین ک 11 و 13 3230206
1717 باقری زاده محمد میدان رسالت انتهای بلوار 24 مهر سمت چپ ساندویچی سحر 3217806
1718 هاشمی محسن چهاراه چوپاری جنب شهرک امام علی شهرک سپاه 3213211/09133972116
1719 پاشایی نیما شهرک ایرانمنش بلوار نبوت بین ک 15 و 17 9133428878
1720 گوهری محمد شهرک ایرانمنش پردیسان 2 خ 14 معصوم 10 3214323
1721 حسن زاده علی شهرک ایرانمنش پردیسان 1 جنب تاکسی عماد سیر 9131963007
1722 ایمانی فریدون شهرک هوانیروز بازارچه جدید 2861725/09133878422
1723 محمدی مصطفی بلوار هوانیروز غدیر 2 بعد از میدان سمت راست 2814055
1724 علی احمدی احمد بلوار رضوان نبش ک 11 و 13 2811965/09369486106
1725 عامری فاطمه اختیار اباد خ امام نبش ک 7 کوچه شهید عامری 09131977448/3532733
1726 شیخ شعاعی حسین اختیار اباد خ امام نبش ک روبروی کوچه12 3532010/09133879847
1727 قاسمی رضا شهرک هوانیروز بازارچه جدید اخرین مغازه سمت چپ 2861222/09132956190
1728 اسماعیلی عباس اختیار اباد خ امام نبش ک 3 3532381/09131975337
1729 دوستی علیرضا بلوار هوانیروز شهرک شهرداری بوستان مهدی 5 9132884421
1730 روحی علیرضا بلوار هوانیروز شهرک شهرداری خ بوستان مهدی نبش ک 19 2850777/09111184381
1731 شاه محمدی عصمت اختیار اباد خ شریعتی بین ک 23 و 25 3532043
1732 عامری فاطمه اختیار اباد خ شریعتی بین ک 12 روبرو پارچه فروشی پردیس 3532259
1733 شیراز منجمی بهنام شهرک هوانیروز بازارچه قدیم 9366491832
1734 لطفی مجید شهرک هوانیروز داخل بازارچه جدید شرکت تعاونی 2860881/09131991729
1735 گدری حسن شهرک هوانیروز روبرو بازارچه جدید 9133975219
1736 درستکار قادر شهرک هوانیروز جنب میوه فروشی 9367825795
1737 صفری حسین بلوار رضوان جنب ک 32 2821307/0935247647
1738 محمدی نژاد وحید بلوار رضوان بین ک 14 و 16 2810065/09179607502
1739 تقی زاده حسین اختیار اباد ک 23 سمت راست 3532433/3533653
1740 ایرانمنش حسین اختیار اباد خ امام نبش ک 34 3532239/09138410643
1741 شیخ شعاعی عبدارضا اختیار اباد خ جمهوری اسلامی سه راه نبش ک 13 3533471
1742 علی اکبری رسول اختیار اباد خ امام نبش ک 31 3532818/09132431362
1743 شیروانی حسن اختیار اباد خ شریعتی جنب دبیرستان حجاب 3532038/09133421024
1744 سکنجی کامبیز اختیار اباد خ شریعتی نبش ک 13 3218170/09139427368
1745 غضنفری جواد پارک مطهری ک خیام جنی غربی 5 سوپر ارم 2517576/09133404264
1746 ضیا شمسی رضا پارک مطهری ابتدای بلوار قدس سمت راست 2514152/09366267852
1747 نامجو حسن پارک مطهری کوچه خیام روبرو ک مسجد صالحی 2519320
1748 جعفری محسن ک خیام نبش ک جوانان نبش غربی 6 2532882/09133426171
1749 رضایی ترانه پارک مطهری ک خیام ابتدای ک 5 2516516
1750 بیبی نخعی گلو سالاری بلوار قدس ک 14 نبش مدرسه 37 شهدا 2510619
1751 رستمی احمد بلوار قدس ک 15 مغازه رستمی پلاک 151 2514965
1752 سروستانی علیرضا ترمینال جنب تعاونی7 9132961524
1753 امیر تیموری سعداله ترمینال جنب تعاونی8 2519754/09133411568
1754 اسماعیلی امید ترمینال جنب تعاونی7 9139391979
1755 پور کریمی اصغر بلوار قدس داخل ک 18 نبش چهار ک 2511726
1756 لشکری منصور پشت ترمینال قدس 15 2514888
1757 سیدی مصیب ترمینال داخل تعاونی 7 عدل 09133989980/2525160
1758 سیوندی غلامرضا ترمینال جنب سیر سفر 2523285
1759 سبحانی مرتضی ترمینال جنب تعاونی 15 9132997539
           
                                                                                                                               

                 

فرم ارتباط با مااطلاعات تماس

 آدرس: کرمان-خیابان،استقلال کوچه ۱۲ دفتر تشکلهای اتاق بازرگانی
info [at] aspkr [dot] ir
۳۲۵۳۵۲۶۶  ۳۲۵۳۵۲۶۶ 100032441036 aspkr@